ANKIETA (MIR-PIB) – Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy

ANKIETA (MIR-PIB)

ANKIETA (MIR-PIB) – Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy (MIR-PIB) koordynuje badania pilotażowe mające na celu wypracowanie założeń metodycznych do prowadzenia regularnego, naukowego monitoringu połowów wędkarskich (tzw. rybołówstwa rekreacyjnego) w Polskich Obszarach Morskich, z uwzględnieniem specyfiki polskiego wybrzeża, warunków technicznych oraz zwyczajów kulturowych.

 

ANKIETA (MIR-PIB)

ANKIETA  (MIR-PIB) – K L I K N I J!

Wypracowane metody umożliwią dostarczenie informacji na temat struktury gatunkowej połowów wędkarskich, listy preferowanych gatunków, sezonowości jak również szacowanych wielkości połowów oraz ich potencjalnego oddziaływania na ekosystem morski.

Badania realizowane są w ramach unijnego Wieloletniego Programu Zbioru Danych Rybackich (WPZDR), którego realizacja jest prawnym zobowiązaniem krajów członkowskich Unii Europejskiej wynikającym z przepisów UE.

ANKIETA  (MIR-PIB) – K L I K N I J!

 

ANKIETA (MIR-PIB)

Internetowe badanie ankietowe stanowi jeden z elementów prowadzonych badań. Będziemy wdzięczni za udostępnienie poniższego linku do ankiety oraz postu opublikowanego na profilu MIR na portalu Facebook.

 

ANKIETA (MIR-PIB) – K L I K N I J!

 

ANKIETA (MIR-PIB)

Połowy wędkarskie w wodach morskich z roku na rok gromadzą coraz większą rzeszę zwolenników. Różnorodność gatunków ryb i metod połowu umożliwiają połączenie aktywnego wypoczynku z możliwością przeżycia morskiej przygody.

ANKIETA (MIR-PIB) – K L I K N I J!

Atrakcyjność połowów wędkarskich w morzu bezpośrednio odzwierciedla liczba licencji wydanych przez Okręgowe Inspektoraty Rybołówstwa Morskiego, sięgająca w ostatnich latach 40 tysięcy rocznie.

Połowy rekreacyjne stanowią ważny komponent w modelu zarządzania zasobami naturalnymi Morza Bałtyckiego, którego naukowe doradztwo zapewnia Międzynarodowa Rada Badań Morza (ICES).

 

ANKIETA (MIR-PIB) – K L I K N I J!

Zapraszamy wszystkich Wędkarzy do wypełnienia formularza i podzielenia się informacjami z naukowcami.


Pozdrawiam serdecznie,
Adam Lejk

Dodaj komentarz

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Powiadom o