Składki Okręg Szczecin 2017 – Tabela Składek Rocznych

Składki Okręg Szczecin 2017 - TABELA SKŁADEK ROCZNYCH

Składki Okręg Szczecin 2017 – TABELA  SKŁADEK  ROCZNYCH   2017  rok na zagospodarowanie i ochronę wód obowiązujących na wodach Okręgu Szczecińskiego

 

Składki Okręg Szczecin 2017
Uchwalone przez Zarząd Główny PZW w Warszawie – Uchwałą Nr 149 z dnia 17.09.2016r.

 

 

1.       Składka członkowska   86 zł
2.       Składka członkowska  ulgowa  50%

·      młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat

·      członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW

·      mężczyźni od 65 roku życia

·      kobiety od 60 roku życia

 

 

 

 

 

43 zł

3.       Składka członkowska  ulgowa  75%

·      członkowie uczestnicy do lat 16

·      członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami

 

 

22 zł

4.       Wpisowe

·      członka zwyczajnego PZW

·      członka uczestnika PZW do 16 lat

 

25 zł

12 zł

 

5.       Legitymacja  członkowska 5 zł

 

 Uwaga:

 1. Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.
 1. TABELA SKŁADEK na 2017 rok
  na zagospodarowanie i ochronę wód, obowiązujących na wodach
  Okręgu PZW w  Szczecinie
 RODZAJ SKŁADKI  NIZINNA  GÓRSKA
 1. NIEPEŁNA NIZINNA NORMALNA (z brzegu + spinning) 129 zł —-
 2. NIEPEŁNA GÓRSKA  NORMALNA (z brzegu + spinning) – obejmuje również wody NIZINNE —- 146 zł
 

 3.

NIEPEŁNA NIZINNA  na jedno wybrane jezioro z brzegu + spinning. Skarbnik obok znaczka wpisuje nazwę jeziora oraz jego nr z wykazu wód.  

88 zł

 

—-

 4. NIEPEŁNA NIZINNA ULGOWA (z brzegu + spinning) 72 zł —-
 5. NIEPEŁNA GÓRSKA ULGOWA   (z brzegu + spinning)   – obejmuje również wody NIZINNE —- 89 zł
 6. NIEPEŁNA Uczestnik do 16 lat

(+  łódź**)

20 zł
7. PEŁNA.    Złota Odznaka z Wieńcami                            (Wody górskie i nizinne   +  łódź** i trolling) 0 zł
8. PEŁNA. Składka dla wyróżniających się strażników SSR  (Wody górskie i nizinne  +   łódź** i trolling) 20 zł
9. UZUPEŁNIAJĄCA Składka na wędkowanie z ŁODZI**   55 zł
10. UZUPEŁNIAJĄCA.         Składka na TROLLING 120 zł
11. NIEPEŁNA. NIZINNA     (z brzegu, łódź** i trolling)    294 zł —-
12. PEŁNA. GÓRSKA i NIZINNA składka:

( +  łódź** i trolling)

      —- 311 zł
Składki Okręg Szczecin 2017

** Łódź – wędkowanie z łodzi na wodach tzw. „górskich” ograniczone do wyznaczonych odcinków rzek (szczegóły

w zezwoleniach na 2017r,)

 

UWAGA! W legitymacji członkowskiej muszą być wklejone znaczki PZW ze składką członkowską oraz odpowiednimi składkami uprawniającymi do wędkowania.

Odstępstwa od tej zasady:

 1. Wpis dokonany w legitymacji członkowskiej w Biurze Okręgu w Szczecinie dla Członków Honorowych PZW (zastępuje znaczek składki członkowskiej i inne znaczki składek),
 2. Zezwolenie specjalne. (Obowiązuje wklejony znaczek składki członkowskiej na dany rok oraz odrębne zezwolenie specjalne – zastępujące inne znaczki składek).
 3. Zezwolenie specjalne – DUPLIKAT SKŁADEK – wydawany na podstawie listy składek osobom, które utraciły legitymacje członkowskie z wykupionymi wcześniej składkami.
 4. Brak wklejonych znaczków składek lub zastąpienie znaczka odręcznym wpisem (za wyjątkiem odstępstw opisanych powyżej) – będzie traktowane jak brak wykupionych składek PZW.

 

Załącznik nr 3
do Uchwały Zarządu Okręgu Nr 171/2016 r. z dnia 10.10.2016r.

Składki Okręg Szczecin 2017

ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULG I ZWOLNIEŃ
w składce na zagospodarowanie i ochronę wód na 2017 rok
w Okręgu PZW w Szczecinie.

 

 1. Prawo do ulgi w składce (nizinnej, górskiej) mają osoby, które:
 • w danym roku kończą – kobiety 60 lat i mężczyźni 65 lat /po okazaniu Karty Wędkarskiej/ – przy znaku obowiązuje wpis skarbnika: Ulga ze względu na wiek

System ulg określony ze względu na wiek stosuje się w ciągu całego roku w którym będzie ukończony  określony wiek. 

 • odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami /po wykupieniu składki członkowskiej ulgowej (22 zł) i okazaniu wpisu w legitymacji członkowskiej PZW dokonanego na podstawie legitymacji odznaczenia/,
 • odznaczeni odznaką PZW złotą i srebrną /po wykupieniu składki członkowskiej ulgowej (43 zł) i okazaniu wpisu w legitymacji członkowskiej PZW dokonanego na podstawie legitymacji odznaczenia/ – przy znaku obowiązuje wpis skarbnika: Odznaka PZW złota lub Odznaka PZW srebrna
 • młodzież 16 – 24 lat ucząca się i studenci /po okazaniu legitymacji uczniowskiej lub studenckiej/ – przy znaku obowiązuje wpis skarbnika: Ulga – MS
 • emeryci i renciści których dochód nie przekracza 1400 zł brutto (1.176 zł netto) /po okazaniu aktualnego odcinka renty lub emerytury – przy znaczku ulgowym skarbnik wpisuje adnotację: „niski dochód”/.

 

 1. Członek Honorowy zwolniony jest z opłat okręgowych /na podstawie wpisu do legitymacji PZW /przez Biuro Okręgu PZW Szczecin/.

 

 1. Członek UCZESTNIK do 16 lat wykupujący opłatę roczną w naszym Okręgu – może w ramach tej opłaty wędkować na wodach wszystkich Okręgów w całej Polsce, w ramach Uchwały Zarządu Głównego PZW w Warszawie.

 

 1. Wędkarz korzystający z prawa do ulgi lub zwolnienia jest zobowiązany do posiadania przy sobie (w celu przedstawienia do kontroli nad wodą) zaświadczenia uprawniającego do korzystania z konkretnej ulgi np.:

 

 1. legitymację uczniowską lub studencką,
 2. „odcinek” renty lub emerytury /z okresu wykupienia znaków ulgowych/,

 

 1. Wędkarz korzystający z prawa do zwolnienia (członek honorowy) lub ulgi:
 2. ze względu na wiek,
 3. ze względu na niski dochód,
 4. odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami,
 5. odznaczeni odznaką PZW złotą i srebrną,

Musi również posiadać odpowiedni wpis w legitymacji członkowskiej

 

 1. Posiadanie ulgowych znaków bez odpowiednich uprawnień do ulg będzie traktowane jak brak wykupionych składek PZW.

 

Składki Okręg Szczecin 2017

 

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr  171/2016r. z dnia 10.10.2016r.


Dodaj komentarz

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Powiadom o