Zezwolenie OIRM Słupsk – czasowy zakaz

Zezwolenie OIRM Słupsk

Zezwolenie OIRM Słupsk  – Zarządzenie PORZĄDKOWE Nr 2/2016
Okręgowego Inspektora Rybołówstwakowania Morskiego w Słupsku
z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie ograniczenia w połowach rekreacyjnych
(Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2016 r., poz.1249)

Zezwolenie OIRM Słupsk

Ogłoszony: 2016-03-23
Działając na podstawie art. 106 ustawy z dnia 19 grudnia 2014r. o rybołówstwie morskim (Dz.U. z 2015r., poz.222 ), zarządza się co następuje:
§ 1. W związku z przeprowadzanym zarybianiem wprowadza się czasowy zakaz prowadzenia wędkarskich połowów rekreacyjnych:
– w okresie od 25 kwietnia 2016 r. do 15 maja 2016 r. na wodach portu Darłowo,
– w okresie od 25 kwietnia 2016 r. do 15 maja 2016 r. na wodach portu Kołobrzeg.
§ 2. Kto narusza zakaz określony w § 1., podlega karze grzywny wymierzanej na zasadach i w trybie określonych w prawie o wykroczeniach.
§ 3. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie po upływie trzech dni od dnia ogłoszenia w drodze obwieszczenia w miejscach jego obowiązywania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


Zarządzenie PORZĄDKOWE Nr 1/2016

Okręgowego Inspektora Rybołówstwa Morskiego w Słupsku z dnia 25 marca 2016 r.
w sprawie ograniczenia w połowach rekreacyjnych (Dz. Urz. Województwa Pomorskiego z 2016 r., poz.1245)
Ogłoszony: 2016-03-29
Działając na podstawie art. 106 ustawy z dnia 19 grudnia 2014r. o rybołówstwie morskim (Dz.U. z 2015r., poz.222 ), zarządza się co następuje:
§ 1. W związku z przeprowadzanym zarybianiem wprowadza się czasowy zakaz prowadzenia wędkarskich połowów rekreacyjnych:
– w okresie od 11 kwietnia 2016 r. do 10 maja 2016 r. na wodach portu Rowy,
– w okresie od 18 kwietnia 2016 r. do 18 maja 2016 r. na wodach portu Łeba.
§ 2. Kto narusza zakaz określony w § 1., podlega karze grzywny wymierzanej na zasadach i w trybie określonych w prawie o wykroczeniach.
§ 3. Zarządzenie porządkowe wchodzi w życie po upływie trzech dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Zarządzenie porządkowe podlega ogłoszeniu w drodze obwieszczenia w miejscach jego obowiązywania.


Okręgowy Inspektor Rybołówstwa Morskiego w Słupsku:

Andrzej Krawczuk

Zezwolenie na strefę Morską – INFORMACJA DLA WĘDKARZY O ZMIANIE PRZEPISÓW… K L I K N I J!

Więcej z działem Zezwolenia na Wędkowanie

 

 

Zezwolenie Parsęta – Czy w parsęcie będą kiedyś taaakie ryby?

 

 

Zezwolenie na strefę Morską

Podobne artykuły opublikowane na ZPW


Dodaj komentarz

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Powiadom o