MEMORIAŁ IMIENIA PROFESORA ZBIGNIEWA RELIGI – X OGÓLNOPOLSKIE WĘDKARSKIE ZAWODY SPŁAWIKOWE „TURNIEJ MIAST – PIŁA 2018”

Memoriał Imienia Profesora Zbigniewa Religi - Czarnków. 31.05.2018 r. rzeka Noteć
Memoriał Imienia Profesora Zbigniewa Religi – Czarnków. 31.05.2018 r. rzeka Noteć

Okręg Nadnotecki PZW w Pile jest organizatorem Ogólnopolskich Wędkarskich Zawodów Spławikowych „TURNIEJ MIAST – PIŁA 2018” MEMORIAŁ im. prof. Zbigniewa Religi.

Patronat medialny – portal Zachodniopomorski wędkowanie zpw.pl i „wedkarskirelaks.pl

Zawody zostaną rozegrane w jednej 4 godzinnej turze na rzece Noteć w Czarnkowie na lewym i prawym brzegu od mostu drogowego w górę i dół rzeki zgodnie z Zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego oraz Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb.

W zawodach prawo uczestnictwa mają dziesięcioosobowe drużyny seniorów – kobiet – juniorów reprezentujące macierzyste okręgi PZW lub miasta.

Memoriał Imienia Profesora Zbigniewa Religi – Czarnków. 31.05.2018 r. rzeka Noteć

 

UWAGA: LICZBA MIEJSC OGRANICZONA DO 10 DRUŻYN

Klasyfikacja w zawodach – drużynowa.

Specyfikacja łowiska: rzeka Noteć w okolicy Czarnkowa płynie dość wartko – uciąg 5 – 20 g, o szerokość 25-30 m i głębokości od 1,5o do 3,00 m. Dno piaszczyste, w niektórych miejscach muliste. Łowisko posiada dogodny dojazd do sektorów i stanowisk – droga polna.

Występujące gatunki ryb: płoć, ukleja, krąp, okoń, leszcz, brzana, kleń, jaź, lin, , karaś, szczupak.

Biuro zawodów – tzw. Łazienki Czarnkowskie nad rzeką Noteć. Dojazd: jadąc od centrum miasta ul. Rybaki w kierunku
m. Trzcianki, 50 m przed mostem drogowym na rz. Noteć skręcić
w prawo i drogą polną do rzeki, a z kierunku Trzcianki, 50 m
za mostem drogowym na rzece Noteć skręcić w lewo.

Memoriał Imienia Profesora Zbigniewa Religi – Czarnków. 31.05.2018 r. rzeka Noteć

 

Memoriał Imienia Profesora Zbigniewa Religi - Czarnków. 31.05.2018 r. rzeka Noteć

Sprawy organizacyjne:

Losowanie przez kierowników drużyn list wylosowanych stanowisk we wszystkich sektorach odbędzie się w sekretariacie zawodów.
Po otrzymaniu identyfikatorów zawodnicy udają się do wylosowanych sektorów, zatrzymując się przed wylosowanym stanowiskiem i oczekują na sygnał upoważniający do wejścia na stanowisko. W tym czasie nie wolno przygotowywać sprzętu wędkarskiego.
Każdy zawodnik jest osobiście odpowiedzialny za jakość złowionych ryb i korzystania ze sprzętu wędkarskiego zgodnie
z wymogami ZOSW i R.A.P.R.
Zalecane jest posiadanie wózków transportowych przez zawodników.
W sprawach spornych, dotyczących odwołań od decyzji głównej komisji sędziowskiej, w ciągu 30 minut, po dokonaniu wpłat wadium w wysokości 150,00 zł, przysługuje prawo złożenia protestu na piśmie do Sędziego Głównego. Decyzja Sędziego Głównego jest ostateczna.
Koszty udziału w zwodach:
Opłata startowa: – 100,00 zł od zawodnika,
– trenerzy, osoby towarzyszce itp. – 35,00 zł
Opłata startowa obejmuje koszty związane z organizacją
i technicznym zabezpieczeniem zawodów oraz zakupem pucharów, dyplomów, gadżetów i poczęstunku dla uczestników.
Organizator nie zapewnia zakwaterowania.
Organizator udostępnia bezpłatnie łowisko do treningu w dniu 30.05.2018 r. na odcinku od mostu drogowego na rzece Noteć w górę
i dół rzeki – początek i koniec łowiska dopuszczonego do treningu zostanie oznakowany.
Zgłoszenia drużyn z imiennym wykazem zawodników będą przyjmowane tylko na piśmie (karta zgłoszenia w załączeniu) do dnia 15.05.2018 r. na adres:
Okręg Nadnotecki
Polskiego Związku Wędkarskiego
ul. Śniadeckich 136/4
64-920 Piła

Memoriał Imienia Profesora Zbigniewa Religi – Czarnków. 31.05.2018 r. rzeka Noteć

Memoriał Imienia Profesora Zbigniewa Religi - Czarnków. 31.05.2018 r. rzeka Noteć

lub
pocztą elektroniczną e-mail: onpzw@o2.pl lub jozefjeziorski@wp.pl
Wpłaty z dopiskiem „Puchar Miast” prosimy dokonać do dnia 15.05.2018 r. na konto
Bank Pocztowy S.A. O/Piła
nr 05 1320 1351 2213 0615 2000 0004

PROGRAM MINUTOWY ZAWODÓW

6;oo
Otwarcie sekretariatu zawodów – teren zawodów.
Sprawdzenie listy uczestników
6;15 – 6;30
Losowanie przez kierowników drużyn
list wylosowanych stanowisk.
6;55
Zbiórka zawodników.

7;oo
Uroczyste otwarcie zawodów

7;15 do 8;30

Odprawa techniczna, rozejście się na stanowiska

8;30

Pierwszy sygnał – wejście na stanowisko

8;45

Drugi sygnał – na 5 min. Przed rozpoczęciem kontroli zanęt i przynęt.

8;50 do 9;10

Kontrolne sprawdzenie zanęt i przynęt.

10;20

Trzeci sygnał – nęcenie zanętą ciężką

10;3o

Czwarty sygnał – rozpoczęcie zawodów

14;25

Piąty sygnał – do zakończenia zawodów pozostało 5 min.

14;3o

Szósty sygnał – zakończenie zawodów.
Do czasu przybycia komisji wagowej siatka z rybami pozostaje w wodzie.

14;3o do 15;30

Ważenie ryb, obliczanie wyników, posiłek dla uczestników zawodów.

16,3o

Ogłoszenie wyników. Dekoracja zwycięzców.
Oficjalne zakończenie zawodów.

Memoriał Imienia Profesora Zbigniewa Religi – Czarnków. 31.05.2018 r. rzeka Noteć

 

W następnych latach Gospodarzami Turnieju będą:
2019 – Okręg PZW Szczecin

Więcej informacji oraz karty zgłoszeniowe na stronie PZW Okręg Gorzów Wlkp, oraz PZW Okręg Nadnotecki Piła

 

Memoriał Imienia Profesora Zbigniewa Religi – Czarnków. 31.05.2018 r. rzeka Noteć

 

Memoriał Imienia Profesora Zbigniewa Religi - Czarnków. 31.05.2018 r. rzeka Noteć

……………………………………                                                                            ………………….

/ pieczątka Okręgu / Klubu/                                                                                                              /data/

                                               K A R T A    Z G Ł O S Z E  N  I A

Zarząd Okręgu PZW w ………………………………………………………………………..

zgłasza udział drużyny ………………………………………………………………………..

do uczestnictwa w:

Ogólnopolskich Wędkarskich Zawodach Spławikowych

„TURNIEJ MIAST – PIŁA 2018”

MEMORIAŁ im. prof. ZBIGNIEWA RELIGI

31.05.2018 r.

 

Lp.

 

Nazwisko i imię

Zawodnika

 

 

 

Kategoria

Senior/kobieta/junior

 

Przynależność zawodnika do Okręgu

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

 

 

Trener :                             ……………………………………………                   

Kierownik drużyny            …………………………………
Telefon kontaktowy          …………………………………

 

 

Opłatę startową  w wysokości                      100,00 zł  x     ……. osób = …………………….  zł.

Opłata za udział osoby towarzyszącej           35,00 zł    x     ……. osób = ……………………..  zł

 

Kwotę w wysokości  …………………………….   przekazano na konto ON  PZW  Piła

 

w dniu ……………………………..

                                                                      

 

data …………………                                                              …………………………………………

                                                                                                          /Nazwisko i imię zgłaszającego/

 

 

Telefon  kontaktowy zgłaszającego   …………………………………..


Dodaj komentarz

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Powiadom o