Łowisko Chojnica – Zezwolenie

Łowisko Chojnica - Zezwolenie
Łowisko Chojnica – Zezwolenie

„Łowisko Chojnica” to kompleks kilku jezior o zróżnicowanej wielkości,rybostanie oraz charakterystyce. Łączna powierzchnia wszystkich zbiorników łowiska to blisko 70 ha, na których każdy znajdzie coś odpowiedniego dla siebie. Pomysł na powstanie łowiska wędkarskiego powstał w 2007 roku, od tego roku kompleks jezior jest w prywatnych rękach. Od samego początku istnienia łowiska, jeziora są bardzo intensywnie zarybiane różnego rodzaju gatunkami ryb, odpowiednimi z osobna dla każdego z jezior.
Pomysłowi na powstanie łowiska od samego początku przyświecał cel powstania miejsca, gdzie swych sił będą mogli spróbować wędkarze preferujący różne metody połowu, od delikatnego spławika przez metody gruntowe po zaawansowany spining, czy wymagające karpiowanie.
W 2015 roku podjęliśmy decyzję o otwarciu łowiska karpiowego na naszej perełce czyli jeziorze Chojnica Wielka. Była to odpowiedź na zainteresowanie przez karpiarzy tym zbiornikiem, gdyż od kilku lat poławiane były ryby kilkunastokilogramowe.
Z wędkarskimi pozdrowieniami.
Olszewski Łukasz

Łowisko Chojnica – Zezwolenie

Cennik

            Jezioro Stobnica Mała *Młyńskie

1 dzień – 15/25* zł
3 dni – 30/45* zł
7 dni – 60/90* zł
1 miesiąc – 100/150*zł
Cały sezon 140/210*zł
* połów z łodzi

Jezioro sandaczowo/leszczowe o powierzchni 14 hektarów i głębokości maksymalnej około 7 metrów. Przejrzystość wody w sezonie to zaledwie 0,3 – 0,5 metra , co daje wspaniałe warunki do rozwoju sandacza, który bardzo licznie występuje w jeziorze. Pozostałymi gatunkami występującymi w jeziorze są: szczupak, okoń, leszcz, lin, karp (duży),węgorz, amur, płoć, wzdręga, karaś pospolity, kiełb. Jezioro ze względu na dużą ilość drapieżnika to świetne łowisko spiningowe. Łowiący na spławik lub gruntówkę też mogą liczyć na wspaniałe połowy dzięki sporej populacji leszcza, lina i karpia. Zbiornik bardzo intensywnie zarybiany od blisko dekady sandaczem oraz karpiem. W mniejszych ilościach do zbiornika trafia co roku materiał zarybieniowy szczupaka, węgorza, lina oraz karasia pospolitego. Na jeziorze obowiązuje regulamin amatorskiego połowu ryb.
Karp – wymiar ochronny 35cm do 55cm

 

 

Łowisko Chojnica – Zezwolenie

             Jezioro Kołki *Ławeczki                    

1 dzień – 15/25* zł
3 dni – 30/45* zł
7 dni – 60/90* zł
1 miesiąc – 100/150*zł
Cały sezon 140/210*zł
* połów z łodzi

Jest to pięknie położone bardzo czyste jezioro leszczowe o powierzchni około 10 ha i głębokości maksymalnej dochodzącej do 16 metrów. Zbiornik charakteryzuje duża przejrzystość wody nawet do pięciu metrów. Podstawowe gatunki ryb które występują w zbiorniku: leszcz, szczupak, okoń, lin, karp, sieja, sielawa, węgorz, płoć, wzdręga, karaś pospolity. Zarybienia prowadzone od kilku lat oparte jest na kilku gatunkach jak: szczupak, karp, sieja, sielawa oraz węgorz. Na jeziorze obowiązuje regulamin amatorskiego połowu ryb.

Łowisko Chojnica – Zezwolenie

                        Jezioro Rzecko Duże         
1 dzień – 15/25* zł
3 dni – 30/45* zł
7 dni – 60/90* zł
1 miesiąc – 100/150*zł
Cały sezon 140/210*zł
*połów z łodzi

Niewielkie jezioro leszczowo ;szczupakowe o powierzchni zaledwie 5 hektarów i głębokości maksymalnej dochodzącej do 6,5 metra. Przejrzystość wody w zbiorniku sięga zaledwie jednego metra. Zbiornik otoczony jest polami uprawnymi. Głównymi gatunkami ryb jakie możemy tu spotkać to: szczupak, leszcz, sandacz, lin, okoń, karp, amur, płoć, węgorz, wzdręga, krąp, karaś pospolity. Prowadzone zarybienia na jeziorze oparte są głównie na takich gatunkach jak: szczupak, sandacz, lin, karaś pospolity, karp, amur. Małe kameralne jezioro nadające się świetnie do połowu ryb spokojnego żeru, lecz warto poświęcić trochę czasu pływającym tu drapieżnikom. Na jeziorze obowiązuje regulamin amatorskiego połowu ryb.

Łowisko Chojnica – Zezwolenie

                   Jezioro Chojnica Duża*Wielka
1 doba – 60 zł/doba (3 wędki, metoda włosowa)
Spining z łodzi 40 zł/dzień (no kill)
Wynajem łodzi 20zł/dzień

 

Karpie łowisko Chojnica

Regulamin łowiska karpiowego jeziora Chojnica Duża *Wielka
– Wjazd na łowisko 12.00 – 17.00, wyjazd 10.00 – 12.00

(proszony kontakt tel. 602 689 195 , 795 447 565)
– Na łowisku obowiązuje bezwględny zakaz zabierania złowionych ryb, zasada ” złów i wypuść”
– Dozwolone jest wędkowanie na trzy wędki stosując metodę włosową
– Dozwolone jest stosowanie środków pływających do wywózki tj. łodzie, pontony, łódki zanętowe w obrębie stanowiska
obowiązkowo w kamizelce ratunkowej
– Łowienie powinno odbywać się możliwie na wprost stanowiska, aby nie ingerować w strefę (umowna) sąsiednich stanowisk
– Wędkujący powinien posiadać zezwolenie oraz dokument tożsamości
– Parkowanie tylko na parkingu łowiska do godziny po rozpakowaniu auta
Ponadto wędkujący zobowiązany jest do posiadania:
– podbierak o rozstawie ramion min. 100 cm.
– posiadania maty tzn kołyski
– używania żyłki min. 30 mm średnicy , lub plecionki
– przy wywózce obowiązek stosowania przyponu strzałowego
– posiadania środka do dezynfekcji
Na łowisku zabrania się:
– pozostawniania śmieci po sobie ( wędkujący jest zobowiązany posprzątać stanowisko po sobie)
– niszczenia, wycinania roślinności
– głośnego zachowania
– picia alkoholu
– kąpieli na łowisku
– palenia ognisk( poza miejscami do tego wyznaczonymi info. opiekun łowiska)
– załatwiania potrzeb fizjologicznych poza WC
Właściciel łowiska zastrzega sobie prawo do rewizji pojazdu w uzasadnionych sytuacjach oraz wyproszenie osób łamiących regulamin bez możliwości zwrotu kosztów
Rezerwacja
Sprzedaż zezwoleń prowadzona jest u właściciela łowiska 602 689 195 .

Rezerwacja wymaga opłacenia ustalonego terminu przelewem.
ŁOWISKO CHOJNICA
Olszewski Łukasz
62-100 Wągrowiec
Ul. Okrężna 13
Bank Pekao 13 1240 3725 1111 0010 6761 9493
Tytułem: imię i nazwisko, data połowu, nr stanowiska

Informacja ogólna:
Łukasz 602689195
Paweł 795447565

Łowisko Chojnica – Zezwolenie

Łowisko Chojnica - Zezwolenie
Regulamin amatorskiego połowu ryb w wodach obwodu rybackiego Jeziora Chojnica Duża na cieku
bez nazwy uchodzącym do rzeki Wardynka – nr 1

1. Prawo do uprawiania amatorskiego połowu ryb w wodach przedmiotowego obwodu
rybackiego, mają osoby posiadające zezwolenie uprawnionego do rybactwa (użytkownika rybackiego)
oraz kartę wędkarską. Dokumenty te w czasie wędkowania należy posiadać przy sobie.
W czasie wędkowania wędkarz ma obowiązek poddać się kontroli: Użytkownika rybackiego i
upoważnionych przez niego osób, funkcjonariuszy Państwowej i Społecznej Straży Rybackiej oraz
Policji, Państwowej Straży Łowieckiej, Straży Leśnej, Straży Granicznej. Na ich wezwanie wędkarz
zobowiązany jest okazać dokumenty (zezwolenie wędkarskie i karta wędkarska), sprzęt i przynęty
wędkarskie oraz złowione ryby.
2. Każdy wędkarz poławiający ryby w wodach ww. obwodu rybackiego zobowiązany jest
przestrzegać wszystkich zasad niniejszego Regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie
obowiązującego, dotyczących rybactwa i dziedzin pokrewnych.
Naruszenie niniejszego Regulaminu pociąga za sobą konsekwencje wynikające z ustawy o rybactwie
śródlądowym oraz możliwość odebrania zezwolenia, a także wyproszenia z łowiska.
3. Dozwolone jest jednoczesne stosowanie tylko jednej metody połowu, w tym: spinning – 1
wędka; spławik i gruntówka – 2 wędki, muchówka – 1 wędka.
4. Zabrania się łowić ryb w ustalonych dla nich wymiarach i okresach oraz miejscach
ochronnych, takich jak: tarliska, w tym krześliska, zimowiska, mateczniki oraz w obrębach ochronnych
lub miejscach wskazanych przez Użytkownika rybackiego, a także powyżej limitów ilościowych –
wskazanych przez Użytkownika rybackiego.
Ustala się wymiary ochronne ryb:
Okoń do 20 cm
Lin do 30 cm
Sandacz, Szczupak, Węgorz do 50 cm
Leszcz do 40 cm
Ustala się okresy ochronne ryb:
Szczupak – od 1 marca do 30 kwietnia
Okoń – od 1 marca do 30 kwietnia
Leszcz – od 15 kwietnia do 15 maja
Ustala się dobowe limity ilościowe ryb:
Szczupak, Sandacz – łączne 3 szt.
Sum, Sieja, Leszcz, Lin, Okoń – 5 szt.
Inne gatunki – łącznie 5 kg
5. Ponadto zabrania się:
– łowić ryby za pomocą kuszy podwodnej;
– zabierania karpi i amurów;
– rozdawania lub sprzedawania złowionych ryb na terenie łowiska lub poza nim;
– łowić metodą „szarpaka”;
– łowienia ryb z lodu i z łodzi w porze nocnej;
6. W czasie wędkowania wędki muszą być pod stałym nadzorem ich właściciela.
7. Wędkarz zobowiązany jest posiadać przyrząd do wyjmowania haczyków z pyszczków ryb.
Ryby z haczyka należy uwalniać z zachowaniem maksymalnej ostrożności.
8. Wędkarz zobowiązany jest utrzymać w czystości stanowisko wędkarskie w promieniu
minimum 10 metrów, bez względu na stan, jaki zastał przed rozpoczęciem połowu.
9. Wędkarz ma obowiązek opuścić łowisko, jeśli rozgrywane mają być na nim zawody sportowe.
Organizator zawodów musi posiadać pisemne zezwolenie Użytkownika rybackiego. Na czas zawodów
mogą być wprowadzane odrębne przepisy, ustalone przez Użytkownika rybackiego i organizatora
zawodów.
10. W przypadku zauważenia zanieczyszczenia wody lub jego skutków, jak np. śnięte ryby,
zmiana koloru wody, plamy olejowe, nienaturalny zapach, wędkarz ma obowiązek natychmiast
zawiadomić o tym Użytkownika rybackiego, policję albo najbliższy właściwy organ administracji
publicznej.
11. Dla Jeziora Chojnica Duża mogą być ustanowione odrębne warunki połowu lub odrębny
regulamin.
12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa
powszechnie obowiązującego oraz prawa miejscowego, a w szczególności:
– Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. – o rybactwie o rybactwie śródlądowym
– Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb
oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska
– Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
oraz przepisy prawa miejscowego, obowiązującego na obszarze obwodu rybackiego.

Łowisko Chojnica – Zezwolenie

Udostępnij artykuł ZPW:

ZPW - Zachodniopomorski Portal Wędkarski

Subscribe
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments