Zezwolenie Przedsiębiorstwo Rybackie Złocieniec

Zezwolenie Przedsiębiorstwo Rybackie Złocieniec

Zezwolenie Przedsiębiorstwo Rybackie Złocieniec

Wykaz opłat za wędkowanie na jeziorach
Przedsiębiorstwa Rybackiego Złocieniec Sp. z o.o. na rok 2020:

 1. Opłaty za wędkowanie w sezonie letnim na jeziora udostępnione według wykazu: w złotych polskich
 • a) Podstawowe zezwolenia
Rodzaj opłaty Jedno jezioro wg wykazu 4 wybrane jeziora
cały sezon 14 dni 7 dni 3 dni 1 dzień  Cały sezon
Z brzegu (01.04 – 30.11) 75 zł 58 zł 38 zł 28 zł 18 zł 129 zł
Z łodzi (01.06 – 15.11) 122 zł 90 zł 70 zł 50 zł 31 zł 186 zł
Ulgowa (01.04 – 30.11)  41 zł / na jedno jezioro z brzegu
 • b) Dodatkowe zezwolenia
Maj z łodzi (01.05-31.05) 56 zł / na jedno jezioro do podstawowego zezwolenia
Noc tylko z brzegu (01.04 – 30.11) 16 zł / wydawane do podstawowego zezwolenia
 1. Członkowie PZW Okręg Koszalin mający aktualną opłatę na wody nizinne lub górskie mogą bez wnoszenia dodatkowej opłaty w Przedsiębiorstwie uprawiać amatorski połów ryb wędkami na następujących jeziorach: Wilczkowo Św., Czaple M i D, Klokowo, Dąbrowieckie D (Radoniewieckie, Kołacz), Dołgie M/k Zagozda, Słonowice, Krzywe, Szerokie – na zasadach niniejszego Regulaminu-Informatora z możliwością:
Z brzegu (01.01 – 31.12)
Z łodzi (01.05-15.11)
Noc tylko z brzegu (01.01 – 31.12)
Z lodu (w całym okresie bezpiecznej pokrywy lodowej)
 1. Opłata całoroczna (w tym spod lodu, z brzegu cały rok i całą dobę, z łodzi od 01.05 do 15.11) na wszystkie jeziora
Z brzegu 201 zł
Z łodzi 391 zł

Członkom PZW O/Koszalin na te opłaty przysługuje zniżka 30% – zezwolenie do wykupienia w siedzibie Spółki, po okazaniu aktualnej legitymacji PZW (opłaty jak w pkt. 2).

Z brzegu 141 zł
Z łodzi 274 zł
 1. Opłata za sezon zimowy 2020 r. (I, II, III, XII 2020 r. oraz 1. i 2. stycznia 2021 r.) – obejmuje:
 • a)   wędkowanie jedną wędką spod lodu w okresie występowania bezpiecznej pokrywy lodowej,
 • b)   lub dwiema wędkami zwykłymi z brzegu w okresie braku bezpiecznej pokrywy lodowej
wszystkie jeziora wg wykazu 56 zł
jedno wybrane jezioro 38 zł
 1. Połowy kuszą na jeziorze Zarańsko w sezonie połowowym od 16 V do 14 X, na innych jeziorach połowy kuszą są zabronione
Opłata na jezioro Zarańsko 3 dni 100 zł
1 dzień 60 zł
 1. Opłat dokonywać można w siedzibie Przedsiębiorstwa lub u osób upoważnionych w terenie.
  Opłat dokonywać można również na konto Przedsiębiorstwa Rybackiego Złocieniec Sp. z o.o.
  PKO BP SA o/Złocieniec nr 61 1020 2847 0000 1702 0006 9724
  i w tym przypadku należy określić na blankiecie wpłaty: imię i nazwisko, okres wędkowania, sposób wędkowania, jezioro lub grupę jezior, dodatkowe zezwolenia.

Odcinek wpłaty traktowany jest jako zezwolenie wraz z kartą wędkarską oraz z wydrukiem następującego tekstu:

„Wędkujących obowiązują zasady i warunki wykonywania amatorskiego połowu ryb oraz ochrona ryb określone w:

 1. a) Ustawie o Rybactwie Śródlądowym – tekst jednolity (Dz.U. Nr 189 poz. 1471 z dnia 21 października 2009 r.) ze zmianą (Dz. U. Nr 200 poz. 1322 z dnia 24 września 2010 r.)
 2. b) Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz.U. Nr 138 poz. 1559 z dnia 12 listopada 2001 r. ze zmianą Dz.U.Nr 104 poz. 654 z dnia 11 czerwca 2010 r.)
 3. c) Regulaminie – informatorze Przedsiębiorstwa Rybackiego Złocieniec sp. z o.o.”

Samowolny podział ceny opłaty i okresu wędkowania jest niedozwolony i traktowany będzie jak brak opłaty.

Zezwolenie Przedsiębiorstwo Rybackie Złocieniec

 

Wykaz jezior Przedsiębiorstwa Rybackiego Złocieniec Sp. z o.o.
oraz sposób ich udostępnienia do wędkowania w 2020 r.

Jeziora udostępnione do wędkowania na zasadach niniejszego Regulaminu-Informatora. W dzień od wschodu do zachodu słońca (zgodnie z kalendarzem). W nocy z brzegu od zachodu do wschodu słońca dnia następnego.

Jeziora Pow. Ewidencyjna

Gmina i miasto Złocieniec
1. Kańsko 54,19 ha
2. Malaszewo 8,60 ha (zakaz używania silników spalinowych)
3. Wąsosze 318,75 ha
4. Wilczkowo 283,70 ha (zakaz używania silników spalinowych)
5. Siecino 787,78 ha
6. Morzysław (Marcowe) 15,47 ha (zakaz używania silników spalinowych)
7. Skąpe (Szambo, Szamp) 25,32 ha (zakaz używania silników spalinowych)
8. Lubie 1398,47 ha
9. Stawno 38,09 ha
10. Stawno-Łąki 41,79 ha
11. Klestyno (Kleszczno) 39,56 ha
12. Klestyno Małe 1,28 ha

Gmina Kalisz Pomorski
13. Wiliż 32,76 ha
14. Krzywe Dębsko 121,76 ha
15. Szerokie 79,04 ha
16. Mąkowary 180,39 ha
16. Giżyno 67,40 ha
17. Prostynia 50,49 ha
18. Wiry (Mostowe) 10,31 ha (jedynie z brzegu w odległości do 100 m od szosy)

Gmina Wierzchowo
20. Dolne 11,95 ha
21. Górne 1,78 ha

Gmina Drawsko Pomorskie
22. Przytońko-Tęczyno 111,08 ha
23. Wielkie Dąbie 57,64 ha
24. Małe Dąbie 2,52 ha
25. Kamienne (Kamień) 24,50 ha
27. Dołgie (Gronowskie) 98,14 ha
28. Ostrowickie (Borne) 100,88 ha
29. Niecino Małe 15,01 ha
30. Niecino Duże 44,28 ha
31. Gielno 19,86 ha
32. Gangnowo Duże 86,16 ha
33. Gangnowo Małe 10,73 ha
34. Bęgardowo (Nętno) 34,79 ha
35. Rydzewo 47,50 ha
36. Węglino W. 12,47 ha
37. Zarańsko 185,85 ha (zakaz używania silników spalinowych)
38. Dołgie Małe/k Zagozda 63,62 ha
39. Kosobudy (Chociebądź) 58,76 ha
40. Zieleniec (Darskowo) 43,15 ha
41. Konotop 48,91 ha
42. Jelenie 53,58 ha
43. Wilże (Dzikowo) 29,78 ha
44. Linowo (Kodo, Linowno, Chudowo) 42,48 ha
45. Czaple Duże 113,93 ha (łącznie Czaple Duże i Małe + Kocioł + Kociołek)
46. Bucierz Duża 149,74 ha (zakaz wędkowania z brzegu wschodniego)
47. Dąbie Wielkie i Małe 121,10 ha

Gmina Brzeźno
48. Słonowice 48,32 ha
49. Wilczkowo Świdwińskie 32,60 ha
50. Więcław 30,46 ha
51. Donatowo (Klęckie) 101,45 ha

Gmina Połczyn Zdrój
52. Dąbrowieckie Duże (Radoniewieckie, Kołacz) 46,53 ha
53. Kłokowskie (Klokowo) 27,60 ha (zakaz używania silników spalinowych)
54. Gawroniec 21,69 ha
55. Tuczno (Barczaka) 10,01 ha (zakaz używania silników spalinowych)
56. Resko Górne 64,67 ha

Zezwolenie Przedsiębiorstwo Rybackie Złocieniec

 

UWAGA! ŁOWISKO SPECJALNE W GMINIE OSTROWICE: JEZIORO KARPNO (15,77ha)

Na jeziorze Karpno zostało utworzone łowisko specjalne (jezioro to jest wyłączone z wykazu jezior dostępnych do wędkowania na zasadach niniejszego regulaminu). Regulamin łowiska, cennik i zezwolenia dostępne są w siedzibie Przedsiębiorstwa oraz w Gospodarstwie Rolnym w Karpnie.

UWAGA! POLIGON !!! Jeziora: Mielno, Strunowo – Zły Łęg, Łowickie (Jeziorak), Trzepielewo są całkowicie wyłączone z wędkowania.
Jeziora, do których dostęp może być czasowo uniemożliwiony ze względu na potrzeby Poligonu: Prostynia, Dąbie WiM, Konotop, Czaple MiD, Bucierz D (zakaz wędkowania z brzegu wschodniego- tj. od skrzyżowania drogi Oleszno-Karwice/stara plaża/ do rzeki Ostrowitnica) Jelenie, Mostowe Wiry (udostępnione jest jedynie z brzegu w odległości do 100m od drogi nr. 175 Drawsko Pom.- Kalisz Pom..) oraz Lubie (brzeg w granicach poligonu).

Zezwolenie Przedsiębiorstwo Rybackie Złocieniec

 

REGULAMIN-INFORMATOR

PRZEDSIĘBIORSTWA RYBACKIEGO ZŁOCIENIEC sp. z o.o.

78-520 Złocieniec ul. Staszica 19, tel. (94) 36-71-558 www.zlocryb.hg.pl
o zasadach wykonywania amatorskiego połowu ryb na wodach Przedsiębiorstwa Rybackiego Złocieniec Sp.z o.o

Uwaga zmiany w wykazie jezior!!! Brak jeziora Wannowo oraz Busko

Działając na podstawie ustawy o rybactwie śródlądowym oraz Umowy z PGW WP RZGW Bydgoszcz i RZGW Szczecin ustala się następujące zasady wędkowania na wodach użytkowanych przez Przedsiębiorstwo Rybackie Złocieniec Sp. z o.o. Pozostałe zasady wędkowania regulują przepisy obowiązującego prawa.

 1. Dopuszcza się do uprawiania amatorskiego połowu ryb z brzegu, z łodzi oraz spod lodu na jeziorach użytkowanych przez Przedsiębiorstwo Rybackie Złocieniec Sp. z o o. wg wykazu.
 2. Opłaty za wędkowanie są zróżnicowane w zależności od:
  – udostępnionych wód (jedno jezioro, grupa jezior), okresu udostępnienia (dzień, kilka dni, cały sezon), sposobu oraz rodzaju połowu (z łodzi, z brzegu, kuszą), pory dnia (dzień, noc)
  – w uzasadnionych przypadkach okresy udostępnienia mogą ulec zmianie
 3. Opłata za wędkowanie z brzegu obejmuje połów ryb przy pomocy dwóch wędek zwykłych lub spinningiem z brzegu.
 4. Opłata za wędkowanie z łodzi obejmuje: spinningowanie z łodzi lub spinningowanie z brzegu lub połów 2 wędkami zwykłymi z łodzi lub połów 2 wędkami zwykłymi z brzegu
 5. Opłata za wędkowanie na jednym jeziorze nie upoważnia do wędkowania na innym jeziorze.
 6. Opłata za wędkowanie nocą obejmuje tylko połów z brzegu.
 7. Podstawą do wykupienia opłaty jest posiadanie Karty Wędkarskiej.
 8. Wędkowanie z łodzi może odbywać się jedynie z jednostek zarejestrowanych do celów wędkarskich i rybackich.
 9. Na wodach Przedsiębiorstwa Rybackiego Złocieniec Sp. z o.o. zabrania się podnoszenia z wody jakiegokolwiek sprzętu rybackiego. O zauważonym, a o podejrzanym o kłusownicze pochodzenie sprzęcie należy niezwłocznie powiadomić Policję, Państwową Straż Rybacką, lub Spółkę.
 10. Na wodach Przedsiębiorstwa Rybackiego Złocieniec Sp. z o.o. wędkarzy obowiązują organiczenia w zanęcaniu ryb: do 0,50 kg zanęty suchej lub 1 kg zanęty mokrej (przygotowanej we własnym zakresie) dziennie na wędkarza.
 11. Utrzymuje się opłaty ulgowe dla emerytów, rencistów i uczącej się młodzieży (do 26 roku życia). Zniżka przysługuje na połowy dwiema wędkami zwykłymi lub spinningiem z brzegu na jednym jeziorze.
 12. Młodzież do lat 14 wędkująca pod opieką osoby dorosłej posiadającej zezwolenie, zwolniona jest z opłat.
 13. Obcokrajowcy wnoszą opłaty po okazaniu dowodu tożsamości.
 14. Pozostałe zasady i warunki wykonywania amatorskiego połowu i ochrony ryb określone zostały w ustawie o Rybactwie Śródlądowym z dnia 18.04.1985r, oraz w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie.
 15. Zawarte w niniejszym regulaminie informacje stanowią uzupełnienie warunków opłaty wydanej przez uprawnionego do rybactwa na uprawianie amatorskiego połowu ryb.
 16. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Rybackie Złocieniec Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Staszica 19 w Złocieńcu.

Zezwolenie Przedsiębiorstwo Rybackie Złocieniec


Zezwolenie Przedsiębiorstwo Rybackie Złocieniec

 

UWAGA!

Poniższy wykaz jezior na Pojezierzu Drawskim stanowi informację dla wędkarzy o dzierżawcy wody.

Prosimy dokładnie czytać ostatnią rubrykę w tabeli.

Lp. Nazwa Łowiska Pow.w ha Max. głęb. w m Dzierżawca
1 Rakowo M. 2,5 1,0 OPZW Koszalin

koło PZW „Karp”

2 Rakowo D. 3,5 1,0 OPZW Koszalin

koło PZW „Karp”

3 Dłusko 23 3,5 OPZW Koszalin

koło PZW „Karp”

4 Piaski 4,8 4 OPZW Koszalin

koło PZW „Karp”

5 Drawskie 1871 79,7 Gospodarstwo Rybackie Czaplinek
6 Krosino 177 17,2 Gospodarstwo Rybackie Czaplinek
7 Rzepowo 39 5,2 Gospodarstwo Rybackie Czaplinek
8 Lubie 1439 46,2 Przedsiębiorstwo Rybackie Złocieniec
9 Morzysław 15 3,9 Przedsiębiorstwo Rybackie Złocieniec
10 Siecino 788 44,3 Przedsiębiorstwo Rybackie Złocieniec
11 Wilczkowo 284 26,7 Przedsiębiorstwo Rybackie Złocieniec
12 Skąpe 25 5,1 Przedsiębiorstwo Rybackie Złocieniec
13 Maleszewo 9 2,0 Przedsiębiorstwo Rybackie Złocieniec
14 Kańsko 54 5,4 Przedsiębiorstwo Rybackie Złocieniec
15 Stawno 38 2,4 Gospodarstwo Rybackie Złocieniec
16 Wąsosz 318 8,5 Przedsiębiorstwo Rybackie Złocieniec
17 Klestyno 40 2,4 Przedsiębiorstwo Rybackie Złocieniec
18 Zieleniec/ Darskowo 43 18,5 Gospodarstwo Rybackie Złocieniec
19 Chocibądz/ Kosobudy 58 5,7 Przedsiębiorstwo Rybackie Złocieniec
 20. Rzeka Drawa OPZW Poznań

 

 

Udostępnij artykuł ZPW:
 •  

ZPW - Zachodniopomorski Portal Wędkarski

Subscribe
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments