PZW Szczecin – SKŁADKI CZŁONKOWSKIE NA 2016

Zasady wędkowania w Polsce -PZW

PZW Szczecin – TABELA SKŁADEK ROCZNYCH w 2016 roku
na zagospodarowanie i ochronę wód obowiązujących na wodach
Okręgu PZW w Szczecinie

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE NA 2016

Uchwalone przez Zarząd Główny PZW w Warszawie – Uchwałą Nr 105 z dnia 28.09.2015r.

 

 1. Składka członkowska
75 zł
 1. Składka członkowska ulgowa
 • młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat
 • członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW
 • mężczyźni od roku, w którym kończą 65 rok życia
 • kobiety od roku, w którym kończą 60 rok życia

 

 

 

 

 

37 zł

 1. Członkowska ulgowa 75%
 • członkowie Uczestnicy do lat 16
 • członkowie Odznaczeni Odznaką PZW Złotą z Wieńcami

 

 

18 zł

 1. Wpisowe
 • członka zwyczajnego PZW
 • członka uczestnika PZW do 16 lat
 

25 zł

12 zł

 

 1. Legitymacja członkowska
5 zł /normalna 0 zł /dla uczestnika do 16 lat

 

 PZW Szczecin

ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULG I ZWOLNIEŃ
W SKŁADCE CZŁONKOWSKIEJ w 2016 R.

 1. Młodzież do lat 14, nie zrzeszona w PZW, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności.
 2. Ogólnie związkową składkę członkowską członka uczestnika uprawnionego do swojego łowiska uiszcza młodzież do lat 16 w wysokości 25% wartości znaku składki członkowskiej. Wysokość zniżki dla członka uczestnika w składce okręgowej, ustalają na terenie swego działania zarządy okręgów.
 3. Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 15 ust. 2 statutu PZW są zwolnieni ze świadczeń członkowskich za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego.
 4. Członkowie PZW w wieku 16-24 lat są uprawnieni do 50% zniżki w składce członkowskiej za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.
 5. Zniżki w składce członkowskiej z tytułu odznaczeń honorowymi odznakami PZW, ogłoszone w tabeli stanowiącej zał. nr 1, stosowane są po okazaniu legitymacji potwierdzającej nadanie odznaczenia lub wpisu do legitymacji członkowskiej.
 6. Zasady stosowania ulg i zwolnień w składce okręgowej oraz zasady wydawania zezwoleń na amatorski połów ryb dla osób objętych tymi ulgami i zwolnieniami, uchwalają na terenie swego działania zarządy okręgów.
 7. System ulg określony w załączniku nr 1 pkt 2 i 3 stosuje się do końca roku w którym ukończono określony wiek.

 PZW Szczecin

PZW Szczecin – SKŁADKI OKRĘGOWE /NIZINNE , GÓRSKIE/ NA 2016

Uchwalone przez Zarząd Okręgu PZW Szczecin – Uchwała Nr 125/ 2015 z dnia 05.10.2015r.

Załącznik nr 1 z dnia 05.10.2015r.

RODZAJ   SKŁADKI   OKREGOWE NIZINNA  GÓRSKA
1. PODSTAWOWA na 2 wędki z brzegu 114 zł —-
  Podstawowa na 2 wędki lub spinning (z brzegu) 129 zł 146 zł
  Podstawowa na jedno wybrane jezioro na 2 wędki lub spinning z brzegu. Skarbnik obok znaczka wpisuje nazwę jeziora oraz jego nr z wykazu wód.  

88 zł

 

—-

2. ULGOWA na 2 wędki z brzegu 72 zł —-
  Ulgowa na 2 wędki lub spinning (z brzegu) 89 zł
3. Uczestnik do 16 lat

(2 wędki lub spinning, z brzegu, łódź**)

20 zł

w tym wody nizinne i górskie, Łódź

4. Złota Odznaka z Wieńcami (2 wędki lub spinning)

z brzegu, łódź** i trolling

40 zł
5. Składka dla wyróżniających się strażników SSR

(2 wędki lub spinning) z brzegu; łódź** i trolling

20 zł
  Składka uzupełniająca na wędkowanie z ŁODZI   55 zł
  Składka uzupełniająca na TROLING 100 zł

 

**Łódź – wędkowanie z łodzi na wodach tzw. „górskich” ograniczone do wyznaczonych odcinków rzek (szczegóły w zezwoleniach na 2016r,)

 

UWAGA!

W legitymacji członkowskiej muszą być wklejone znaczki PZW ze składką członkowską oraz odpowiednimi składkami uprawniającymi do wędkowania.

Odstępstwa od tej zasady:

 1. Wpis dokonany w legitymacji członkowskiej w Biurze Okręgu w Szczecinie dla Członków Honorowych PZW (zastępuje znaczek składki członkowskiej i znaczki składek okręgowych),
 2. Zezwolenie specjalne. (Obowiązuje wklejony znaczek składki członkowskiej na dany rok oraz odrębne zezwolenie specjalne – zastępujące znaczki składek okręgowych).
 3. Zezwolenie specjalne – DUPLIKAT SKŁADEK – wydawany na podstawie listy składek okręgowych osobom, które utraciły legitymacje członkowskie z wykupionymi wcześniej składkami.
 4. Brak wklejonych znaczków składek lub zastąpienie znaczka odręcznym wpisem (za wyjątkiem odstępstw opisanych powyżej) – będzie traktowane jak brak wykupionych składek okręgowych.
PZW Szczecin

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr 125/2015 r. z dnia 05.10.2015r.

Zakres i zasady stosowania ulg i zwolnień
w składce okręgowej na zagospodarowanie i ochronę wód na 2016 rok
w Okręgu PZW w Szczecinie.

 

 1. Prawo do ulgi w składce okręgowej (nizinnej, górskiej) mają osoby, które:
 • W danym roku kończą – kobiety 60 lat i mężczyźni 65 lat /po okazaniu Karty Wędkarskiej/,
  System ulg określony ze względu na wiek stosuje się w ciągu całego roku w którym będzie ukończony określony wiek.
 • odznaczeni złotą i srebrną odznaką PZW /po okazaniu legitymacji do odznaczenia lub wpisu w legitymacji członkowskiej PZW dokonanego na podstawie legitymacji odznaczenia/,
 • młodzież 16 – 24 lat ucząca się i studenci /po okazaniu legitymacji uczniowskiej lub studenckiej/,
 • emeryci i renciści których dochód nie przekracza 1.400 zł brutto  /po okazaniu aktualnego odcinka renty lub emerytury – przy znaczku skarbnik wpisuje adnotację: „niski dochód”/.
 1. Członek Honorowy zwolniony jest z opłat okręgowych /na podstawie wpisu do legitymacji PZW /przez Biuro Okręgu PZW Szczecin/.
 1. Członek UCZESTNIK do 16 lat wykupujący opłatę roczną w naszym Okręgu – może w ramach tej opłaty wędkować na wodach wszystkich Okręgów w całej Polsce, w ramach Uchwały Zarządu Głównego PZW w Warszawie.
 1. Wędkarz korzystający z prawa do ulgi lub zwolnienia jest zobowiązany do posiadania przy sobie (w celu przedstawienia do kontroli nad wodą) zaświadczenia uprawniającego do korzystania z konkretnej ulgi np.:
 1. legitymację uczniowską lub studencką,
 2. „odcinek” renty lub emerytury /z okresu wykupienia znaków ulgowych/,
 1. Wędkarz korzystający z prawa do zwolnienia (członek honorowy) lub ulgi:
  1. ze względu na niski dochód,
  2. odznaczeni złotą i srebrną odznaką PZW,Musi również posiadać odpowiedni wpis w legitymacji członkowskiej
 1. Posiadanie ulgowych znaków bez odpowiednich uprawnień do ulg będzie traktowane jak brak wykupionych składek okręgowych.

 

WARTO WIEDZIEĆ

 1. EGZAMIN na KARTĘ WĘDKARSKĄ należy zdać w Kołach PZW Szczecin według miejsca zameldowania. Karta wędkarska wydawana w starostwach powiatowych – zgodnie z miejscem zameldowania. (wykaz Kół na stronie KLIKNIJ).

             Koszt egzaminu na kartę wędkarską:

 • Dorośli – 36,90 zł
 • Emeryci, renciści oraz młodzież od 16-24 lat  – 18,45 zł
 • Kobiety i młodzież do 16 lat – bezpłatnie
 1. POROZUMIENIA  na rok 2015

Okręg PZW Szczecin definitywnie wystąpił ze Stefy I.

Porozumienia dwustronne pomiędzy okręgami będą podpisywane jedynie w ramach możliwości wykupienia składek ulgowych rocznych obowiązujących w Okręgach przystępujących do porozumień. Listę Okręgów, z którymi zostały podpisane porozumienia zostanie podana na naszej stronie internetowej w Aktualnościach oraz w zakładce porozumienia w okresie grudzień 2015r/styczeń 2016 r.

 1. ZASADY WĘDKOWANIA (Odstępstwa od RAPR w Okręgu PZW w Szczecinie)

Na wodach Okręgu PZW w Szczecinie obowiązuje
Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb,
ponadto wprowadzono następujące
odstępstwa od zasad zawartych w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb obowiązujące na wodach Okręgu PZW w Szczecinie.

KILKA NOWOŚCI (wytłuszczone pismo)

 1. Pstrąg potokowy – wymiar ochronny do 35 cm.
 2. Lipień ­- wymiar ochronny do 35 cm.
 3. Limit ilościowy pstrąga potokowego i lipienia łącznie 2 sztuki.
 4. Zakaz zabierania pstrąga potokowego, troci wędrownej i lipienia złowionych na przynęty roślinne i zwierzęce.
 5. Całkowity zakaz zabierania z łowiska łososia.
 6. Wymiar ochronny płoci do 15 cm – obowiązuje wyłącznie na jeziorach: Stara Dobrzyca, Czarnogłowy Duże i Średnie.
 7. Obowiązuje górny wymiar ochronny karpia – od 70 cm. Za wyjątkiem następujących wód: rzeki, Chociwel (Starzyc) gmina Chociwel, j. Głębokie gmina Szczecin, j. Czarnogłowy Duże gmina Przybiernów, j. Morzycko gmina Moryń, j. Nowogardzkie gmina Nowogard, j. Węgorzyno gmina Węgorzyno, j. Zajezierze gmina Węgorzyno, zb. Lisowo gmina Płoty, zb. Rejowice gmina Płoty, zb. Sicina gmina Pyrzyce.
 8. Na niektórych wodach Okręgu PZW w Szczecinie obowiązują górne ochronne wymiary dla następujących ryb:
  a) szczupak – powyżej 90 cm, b) sandacz powyżej 80 cm, c) okoń – powyżej 35 cm
  Górne wymiary ochronne dla szczupaka, sandacza i okonia obowiązują w następujących jeziorach i zbiornikach zaporowych: J. Chociwel, J. Czarne Duże (Gmina Kozielice), Zb. Lisowo, J. Morzycko, J. Nowogardzkie, J. Ostrowiec, J. Piaski (w Gminie Wolin), J. Portowe, J. Przybiernowskie, Zb. Rejowice, Zb. Sicina, J. Węgorzyńskie, J. Zajezierze,
 9. Zgodnie z zarządzeniem RDOŚ w Szczecinie z dnia 29.04.2014r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dziczy Las PLH320060. (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 7 maja 2014, poz. 1919:
  – wprowadza się dodatkowe ograniczenia dla jezior:
  a) J. Piaseczno /Gmina Kozielice/
  b) J. Dłużyńskie (Bukowe) /Gmina Kozielice/
  – Ograniczenie zanęcania do zanęty naturalnej; – Lokalizowanie stanowisk wędkarskich w sposób niepowodujący niszczenia roślinności; – Zachowanie szczególnej dbałości o czystość strefy brzegowej i dno zbiornika.
 10. Zakaz spinningowania na rzece Świniec od 1 stycznia do 30 kwietnia.
 11. Na jeziorze Węgorzyno (gmina Węgorzyno) – zakaz połowu ze środków pływających od 1 stycznia do 30 kwietnia.
 12. Na jeziorach: J. Białe (Kiczarowo), J. Bliźniaki i  J. Łyse (jeziora w gminie Stargard Szczeciński) obowiązuje zakaz połowów ze środków pływających.
 13. Na wodach krainy pstrąga i lipienia (tzw. „wody górskie”) – zakaz połowu ryb ze wszystkich środków pływających (łodzie, pontony, itp.):
  • Na wszystkich wodach krainy pstrąga i lipienia (tzw. „wody górskie”),
  • Na Rzece Inie (całej),
  • Na Rzece Redze – z wyłączeniem od zakazu:
   – Odcinka rzeki Regi: od ujścia rzeki Piaskowej do elektrowni wodnej Rejowice (włącznie ze zbiornikami zaporowymi Lisowo i Rejowice),
   – Odcinka rzeki Regi: od Stacji pomp WŁODARKA I – do mostu drogowego w Mrzeżynie.
 14. Wyłącznie w obwodzie rybackim rzeki Odra Nr 5 (pełna informacja o wodach obwodu rybackiego Odry Nr 5:   KLIKNIJ) (UWAGA – do obwodu rybackiego rzeki Odry Nr 5 nie wlicza się: jezioro Portowe, Kanał Rybny, Kanał Regaliczka) – wprowadza się:
  a) SANDACZ – wymiar ochronny do 45 cm (dotyczy wyłącznie obwodu rybackiego Rzeki Odry Nr 5),
  b) SZCZUPAK – wymiar ochronny do 45 cm (dotyczy wyłącznie obwodu rybackiego Rzeki Odry Nr 5).
  c) Zakaz dociążania zestawu spinningowego dodatkowym obciążeniem powyżej 20g /cały rok/. Zakaz nie dotyczy tzw. metody DROP SHOT.
  d) Zakaz spinningowania w okresie od 01 stycznia do 30 kwietnia /każdego roku/ na wyznaczonych obszarach:

  • Odra Zachodnia – od Wyspy Zielonej do granicy obwody na Trasie Zamkowej.
  • Kanał Parnicki w granicach obwodu.
  • Odra Zachodnia – od ujścia Kanału Leśnego /Odyniec/ i Kanału Kurowskiego do linii wysokiego napięcia   w odległości ok. 300m. poniżej mostu drogowo – kolejowego przy Dziewokliczu.
  • Odra Zachodnia – od mostu na Autostradzie Berlin-Szczecin do śluzy Kanału Żeglińskiego przekop na wysokości Siadło Dolne.
  • Odra Wschodnia i Cegielinka – od mostu Cłowego do mostu kolejowego w Podjuchach.
 15. Na wodach krainy pstrąga i lipienia („wody górskie”) zakaz posiadania i używania OSĘKI.
 16. Na odcinkach  „złów i wypuść” –  wody krainy pstrąga i lipienia („wody górskie”) obowiązek posiadania podbieraka.
 17. Na wodach krainy pstrąga i lipienia (tzw. górskich) obowiązują również inne odstępstwa od zasad zawartych w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb – opisane szczegółowo w informatorze dotyczącym tych wód. (szczegóły na naszej stronie internetowej:  www. pzwszczecin.com).

 

OBRĘBY OCHRONNE UTWORZONE NA WODACH OKRĘGU PZW W SZCZECINIE ROZPORZĄDZIENIAMI WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO

I. Obręby ochronne utworzone na wodach obwodu rybackiego Rzeki Odry Nr 5

W niżej wymienionych obszarach obowiązuje całkowity zakaz połowu od 1 stycznia do 15 maja !

Odra Zachodnia 2 km w górę od Przekopu Klucz-Ustowo (Skośnica) 2000m
Międzyodrze 2 rozlewiska na północ od autostrady całe
Międzyodrze Kanał Obnica na południe od śluzy przy Przekopie Klucz-Ustowo 400 m
Odra Wschodnia Kanał Klucki na zachód od m. Szczecin-Klucz Na całej długości
Regalica Kanał Cegielinka na zachód od m. Szczecin-Zdroje Na całej długości

 PZW Szczecin

II. Obręby ochronne utworzone na wodach obwodu rybackiego Jeziora Lisowo     (zbiornika zaporowego Lisowo) na rzece Rega nr 2

 

Lp. Opis miejsca Gmina Okres ochronny
1. Od jazu stałego w m. Gryfice do mostu betonowego. GRYFICE Całoroczny zakaz wędkowania
2. Przy urządzeniach śluzy piętrzącej w Trzebiatowie.  

TRZEBIATÓW

Zakaz wędkowania od 01.05. – 30.07.                     01.09. – 15.02.
3. Odcinek od Stacji pomp Mrzeżyno III do mostu drogowego w Mrzeżynie.  

TRZEBIATÓW

Zakaz wędkowania od 20.03. – 31.05.

 

III.W obwodzie rybackim Liwia Łuża obowiązuje plan ochrony rezerwatu przyrody. Rozporządzenie Nr 28/2008 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19.06.2008r.

Do odwołania – w obwodzie rybackim Liwia Łuża dopuszcza się połów ryb wyłącznie na kanałach dopływowych i odpływowych jeziora (poza granicami rezerwatu).

 

 


Dodaj komentarz

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Powiadom o