Składki Okręg Szczecin 2023 – Tabela Składek Rocznych

Okręg PZW Szczecin

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr  52/IX/2022 ZG PZW z dnia 24 września 2022 r.

 

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ  w 2023 r.

 

Lp Treść Wysokość kwotowa
    w złotych
1. Składka członkowska 150,-
2. Składka członkowska ulgowa 75% 38,-
  1) członkowie uczestnicy do lat 16  
  2) młodzież szkolna i studenci od 17 do 24 lat  
  2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami  
3. Składka członkowska ulgowa 50% 75,-
  1) członkowie odznaczeni złotą odznaką PZW  
  2) członkowie legitymujący się uprawnieniem wynikającym z  
  posiadanego orzeczenia o znacznym stopniu  
  niepełnosprawności.  
     
4. Składka członkowska ulgowa 25% 113,-
  – odznaczeni srebrną odznaką PZW  
5. Wpisowe:  
  1) członka zwyczajnego PZW 30,-
  2) członka uczestnika PZW – do 100% 0 – 30,-
6. Legitymacja członkowska 10,-

 

Uwaga:

 1. Członkowie honorowi PZW są zwolnieni z wnoszenia składek członkowskich z zachowaniem

 

prawa do otrzymania zezwoleń na amatorski połów ryb na wszystkich wodach ogólnodostępnych PZW. Podstawą do wydania zezwolenia jest wklejony do legitymacji znaczek „ Członek Honorowy PZW”.

 

 1. Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.

 

 1. Ustalenie wysokości wpisowego dla członka uczestnika PZW należy do Zarządu Okręgu (w

 

granicach określonych niniejszą uchwałą).

 

=========================================================================================== Załącznik nr  2 do Uchwały nr 52/IX/2022 ZG PZW z dnia 24 września 2022 r.

 

ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULG I ZWOLNIEŃ

W SKŁADCE CZŁONKOWSKIEJ w 2023 r.

 

 1. Młodzież do lat 14, niezrzeszona w PZW, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności.

 

 1. Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 15 ust. 3 statutu PZW są zwolnieni ze świadczeń członkowskich za

 

okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego i posiadaniem w legitymacji hologramu „ Członek Honorowy PZW”

 

 1. Członkowie PZW w wieku 17-24 lata są uprawnieni do zniżki w składce członkowskiej za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.

 

 1. Zniżki w składce członkowskiej z tytułu odznaczeń honorowymi odznakami PZW, ogłoszone w tabeli stanowiącej zał. nr 1, stosowane są po okazaniu legitymacji potwierdzającej nadanie odznaczenia lub wpisu do legitymacji członkowskiej.

 

 1. Zasady stosowania ulg i zwolnień w składce na ochronę i zagospodarowanie wód oraz zasady wydawania

 

zezwoleń na amatorski połów ryb dla osób objętych tymi ulgami i zwolnieniami, uchwalają na terenie swego działania zarządy okręgów.

 

 1. System ulg określony w załączniku nr 1 pkt 2 i 3 stosuje w ciągu całego roku w którym ukończono określony wiek.

 

 1. Składki członkowskie roczne oraz opłaty roczne za zezwolenie na amatorski połów ryb od osób niezrzeszonych, obowiązują w danym roku kalendarzowym, tj. od dn. 1 stycznia br. do dnia 31 grudnia br.

 

 1. Składki członkowskie i opłaty od osób niezrzeszonych nie podlegają zwrotowi.

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Okręgu PZW w Szczecinie Nr 47/2022 z dnia 10.10.2022 r.

 

.

 

TABELA SKŁADEK NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD NA 2023 r.

 

Obowiązuje na wodach Okręgu PZW w Szczecinie

 

  RODZAJ SKŁADKI NIZINNA GÓRSKA
       
1. NIEPEŁNA NIZINNA NORMALNA (z brzegu + spinning) 155 zł —-
       
2. NIEPEŁNA GÓRSKA NORMALNA (z brzegu + spinning) —- 180 zł
  – obejmuje również wody NIZINNE    
  NIEPEŁNA NIZINNA na jedno wybrane jezioro z brzegu    
3. + spinning. Skarbnik obok znaczka wpisuje nazwę jeziora 105 zł —-
  oraz jego nr z wykazu wód.    
4. NIEPEŁNA NIZINNA ULGOWA (z brzegu + spinning) 86 zł —-
       
5. NIEPEŁNA GÓRSKA ULGOWA  (z brzegu + spinning) —- 110 zł
  – obejmuje również wody NIZINNE    
6. PEŁNA Uczestnik do 16 lat 20 zł (bez zmian)
  (Wody górskie i nizinne + łódź* i trolling)    
7. PEŁNA.   Złota Odznaka z Wieńcami 23 zł
  (Wody górskie i nizinne  + łódź* i trolling)    
8. PEŁNA. Składka dla wyróżniających się strażników 10 zł (bez zmian)
  SSR (Wody górskie i nizinne +  łódź* i trolling)    
9. UZUPEŁNIAJĄCA Składka na wędkowanie z ŁODZI* 70 zł
       
10. UZUPEŁNIAJĄCA. Składka na TROLLING 140 zł
       
11. NIEPEŁNA. NIZINNA składka: 360 zł —-
  (z brzegu, łódź* i trolling)      
12. PEŁNA. GÓRSKA i NIZINNA składka: —- 385 zł
  (Wody górskie i nizinne + łódź* i trolling)    

 

 • Łódź – wędkowanie z łodzi na wodach tzw. „górskich” ograniczone do wyznaczonych odcinków rzek (szczegóły w zezwoleniach na 2023 r,)

 

 

UWAGA! W legitymacji członkowskiej wędkującego muszą być wklejone znaczki PZW ze składką członkowską oraz innymi – odpowiednimi składkami na ochronę i zagospodarowanie wód – uprawniającymi do wędkowania.

Odstępstwa od tej zasady:

 

 1. Wpis dokonany w legitymacji członkowskiej w Biurze Okręgu w Szczecinie dla Członków Honorowych PZW (zastępuje znaczek składki członkowskiej oraz znaczki składek na ochronę i zagospodarowanie wód).

 

 1. Zezwolenie specjalne. (Obowiązuje legitymacja członkowska z wklejonym znaczkiem składki członkowskiej na 2023 rok oraz odrębne zezwolenie specjalne – zastępujące znaczki składek okręgowych i uzupełniających na ochronę i zagospodarowanie wód).

 

 1. Zezwolenie specjalne – DUPLIKAT SKŁADEK – wydawany na podstawie listy składek na ochronę i zagospodarowanie wód osobom, które utraciły legitymacje członkowskie z wykupionymi wcześniej składkami.

 

 1. Brak wklejonych znaczków składek lub zastąpienie znaczka odręcznym wpisem (za wyjątkiem odstępstw opisanych powyżej) – będzie traktowane jak brak wykupionych składek – na ochronę i zagospodarowanie wód.
 

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Okręgu Nr 47/2022 z dnia 10.10.2022 r.

 

 

TABELA SKŁADEK i OPŁAT  OKRESOWYCH na 2023 rok

na zagospodarowanie i ochronę wód, obowiązujących na wodach Okręgu PZW w Szczecinie

 

Zezwolenie wykupione na okres do 14 dni – na rozpoczęcie wędkowanie pod końca roku kalendarzowego 2022

zachowuje ważność na dni określone zezwoleniem (w 2023 roku).

 

Zezwolenie na 2023 rok (punkt 9 n.c. oraz punkt 10 n.c.) – ważne od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

 

 

PŁATNE WYŁĄCZNIE POPRZEZ E-ZEZWOLENIA

 

Składka Okresowa dla CZŁONKÓW PZW,

którzy wykupili składkę członkowską PZW na rok kalendarzowy od 01.01.2023 – 31.12.2023

 

  ZEZWOLENIA OKRESOWE NIZINNE GÓRSKIE
  (zawiera nizinne)
     
       
1. 1 dzień NIEPEŁNE – 2 wędki z brzegu lub spinning 34 zł 40 zł
2. 1 dzień – PEŁNE 2 wędki z brzegu lub spinning + łódź/** + trolling 45 zł 51 zł
3. 3 dni NIEPEŁNE – 2 wędki z brzegu lub spinning 51 zł 63 zł
       
4. 3 dni – PEŁNE 2 wędki z brzegu lub spinning + łódź/** + trolling 61 zł 73 zł
5. 7 dni – NIEPEŁNE 2 wędki z brzegu lub spinning 75 zł 88 zł
6. 7 dni – PEŁNE 2 wędki z brzegu lub spinning + łódź/** + trolling 86 zł 99 zł

 

Opłata Okresowa dla NIEZRZESZONYCH w PZW i CUDZOZIEMCÓW

 

osoba która posiada kartę wędkarką/* ale nie wykupiła składki członkowskiej PZW na bieżący rok kalendarzowy tj. od 01.01.2023 – 31.12.2023.

 

  ZEZWOLENIA OKRESOWE NIZINNE GÓRSKIE
  (zawiera nizinne)
     
       
1 n c 1 dzień NIEPEŁNE – 2 wędki z brzegu lub spinning 48 zł 59 zł
2 n c 1 dzień – PEŁNE 2 wędki z brzegu lub spinning + łódź/** + trolling 62 zł 75 zł
3 n c 3 dni – NIEPEŁNE 2 wędki z brzegu lub spinning 72 zł 83 zł
4 n c 3 dni – PEŁNE 2 wędki z brzegu lub spinning + łódź/** + trolling 86 zł 98 zł
5 n c 7 dni – NIEPEŁNE 2 wędki z brzegu lub spinning 77 zł 96 zł
6 n c 7 dni – PEŁNE 2 wędki z brzegu lub spinning + łódź/** + trolling 116 zł 134 zł
9 n c 2023 rok – NIEPEŁNE 2 wędki z brzegu lub spinning 423 zł 473 zł
10 n c 2023 rok – PEŁNE 2 wędki z brzegu lub spinning + łódź/** + trolling 693 zł 793 zł

 

 

 

 • Karta wędkarska – z obowiązku jej posiadania zwolniona jest młodzież do 14 lat oraz cudzoziemcy przebywający w Polsce czasowo.

 

 • Łódź – wędkowanie z łodzi na wodach tzw. krainy pstrąga i lipienia ograniczone do wyznaczonych odcinków rzek – szczegóły na stronie internetowej www.pzwszczecin.com

 

n – niezrzeszony

c – cudzoziemiec

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 47/2022 r. z dnia 10.10.2022 r.

 

Zakres i zasady stosowania ulg i zwolnień w składce na ochronę i zagospodarowanie wód na 2023 rok w Okręgu PZW w Szczecinie.

 

 1. Prawo do ulgi w składce na zagospodarowanie i ochronę wód w Okręgu PZW w Szczecinie (nizinnej, górskiej) mają osoby, które:

 

w danym roku kończą – kobiety 60 lat i mężczyźni 65 lat – przy znaku obowiązuje wpis skarbnika: Ulga ze względu na wiek;

 

System ulg określony ze względu na wiek stosuje się w ciągu całego roku w którym będzie ukończony określony wiek;

 

odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami /po wykupieniu składki członkowskiej ulgowej dla odznaczonych odznaką złotą z wieńcami oraz składki na ochronę i zagospodarowanie wód „okręgowej” (dla odznaczonych złotą odznaką z wieńcami) i okazaniu wpisu w legitymacji członkowskiej PZW dokonanego na podstawie legitymacji odznaczenia lub okazaniu legitymacji odznaczenia/;

 

odznaczeni odznaką PZW złotą i srebrną /po wykupieniu odpowiedniej do rodzaju odznaki ulgowej składki członkowskiej i okazaniu wpisu w legitymacji członkowskiej PZW dokonanego na podstawie legitymacji odznaczenia/ – przy znaku obowiązuje wpis skarbnika: Odznaka PZW złota lub Odznaka PZW srebrna;

 

członkowie PZW w wieku 17 – 24 lat są uprawnieni do zniżki w składce członkowskiej za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej – przy znaku obowiązuje wpis skarbnika: Ulga – MS;

 

członkowie PZW legitymujący się uprawnieniem wynikającym z posiadanego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności. przy znaku obowiązuje wpis skarbnika: Ulga N;

 

Strażnicy SSR (członkowie PZW) – znak specjalny ulgowy po weryfikacji pracy za 2022 r.

 

wędkarze PZW z innych okręgów, z którymi obowiązuje podpisane porozumienie na 2023 r.;

 

 1. Członek Honorowy zwolniony jest ze składek na ochronę i zagospodarowanie wód /na podstawie wpisu do legitymacji PZW /przez Biuro Okręgu PZW Szczecin/;

 

 1. Członek UCZESTNIK do 16 lat wykupujący składkę na zagospodarowanie i ochronę wód w naszym Okręgu – może w ramach tej opłaty wędkować na wodach wszystkich Okręgów w całej Polsce, w ramach Uchwały Zarządu Głównego PZW w Warszawie;

 

 1. Wędkarz korzystający z prawa do ulgi lub zwolnienia jest zobowiązany do posiadania przy sobie (w celu przedstawienia do kontroli nad wodą) zaświadczenia uprawniającego do korzystania z konkretnej ulgi np.:

 

 1. legitymację uczniowską lub studencką;

 

 1. orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności

 

 1. Wędkarz korzystający z prawa do ulgi:
  1. ze względu na wiek,

 

 1. odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami,
 2. odznaczeni odznaką PZW złotą i srebrną,

 

 • musi również posiadać odpowiedni wpis przy znaku ulgowym w legitymacji członkowskiej.

 

 1. Posiadanie ulgowych znaków bez odpowiednich uprawnień do ulg będzie traktowane jak brak wykupionych składek na ochronę i zagospodarowanie wód Okręgu PZW w

 

Szczecinie.

Udostępnij artykuł ZPW:

ZPW - Zachodniopomorski Portal Wędkarski

Subscribe
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

7 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Zbigniew
Zbigniew
29 maja 2022 11:43

Witam, zgubiłem karte pzw wraz ze znaczkami ktos moze wie jak uzyskac duplikat i ewentualny koszt

robert
robert
3 września 2021 18:47

złodziejstwo i tyle 47 zł jeden dzień za co paranoja na jezioro w Drawieńskim Parku Narodowym kosztuje 8 zł super dojazd piękne pomosty co 50 metrów i ryby

Krzysztof
Krzysztof
Reply to  robert
3 stycznia 2023 11:27

popieram że to złodziejstwo. W zeszłym roku za znaczki czyli zezwolenie połowu na wodach nizinnych na cały rok 2022 zapłaciłem 125 złotych a dziś muszę zapłacić 305 złotych. Jestem rencistą od 26 lat ze stopniem niepełnosprawności i tyle ode mnie wołają. Nie wiem gdzie z tym fantem się udać. Jeżeli ktoś potrafi mi pomóc to proszę napisać do mnie na e-mail klange0@wp.pl

Leszek
Leszek
13 sierpnia 2019 15:45

Jak udokumentować 10 letni staż?

wedkarz
wedkarz
Reply to  Leszek
4 stycznia 2020 13:02

jak to jak? w zezwoleniu masz przeciez wklejane znaczki kazdego roku. „skladka czlonkowska” jest tutaj kluczowym elementem.

Boguś
Boguś
Reply to  wedkarz
26 kwietnia 2021 12:03

Świetnie pod warunkiem że nie wymieniałeś Legitymacji Członkowskiej – bo ja i owszem mam tylko 3 znaczki a poprzednia się skończyła.