Składki Okręg Szczecin 2022 – Tabela Składek Rocznych

Okręg PZW Szczecin
TABELA SKŁADEK ROCZNYCH 2022 rok
na zagospodarowanie i ochronę wód obowiązujących na wodach Okręgu PZW w Szczecinie

Załącznik Nr 1 do uchwały nr 361/IX/2021 ZG PZW z dnia 18 września 2021 r.

 

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ w 2022 r.

 

Lp. Treść Wysokość kwotowa

w złotych

1. Składka członkowska 100,-
2. Składka członkowska ulgowa 50%

1)  młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat,

2)    członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW

3)  mężczyźni od 65 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat

4)    kobiety od 60 roku życia , pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat

50,-
3. Składka członkowska ulgowa 75%

1)  członkowie uczestnicy do lat 16

2)  członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami

25,-
4. Wpisowe:

1)  członka zwyczajnego PZW

2)  członka uczestnika PZW

 

25,-

0÷25,-

5. Legitymacja członkowska 5,-

 

Uwaga:

 1. Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.
 2. Przyznanie ulgi ze względu na wiek, łącznie z obowiązującym stażem PZW, obowiązuje od 01.2018 r. na podstawie karty ewidencyjnej członka.
 3. Ustalenie wysokości wpisowego dla członka uczestnika PZW należy do Zarządu Okręgu (w granicach określonych niniejszą uchwałą).

 

PZW Szczecin Opłaty 2022

 

Załącznik nr 2  do uchwały nr 362/IX/2021 ZG PZW z dnia 18 września 2021 r.

 

ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULG I ZWOLNIEŃ W SKŁADCE CZŁONKOWSKIEJ w 2022 r.

 

 1. Młodzież do lat 14, niezrzeszona w PZW, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i  dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności.
 2. Ogólnozwiązkową składkę członkowską członka uczestnika uprawnionego do swojego łowiska uiszcza młodzież do lat Wysokość zniżki dla członka uczestnika w składce na ochronę i zagospodarowanie wód, ustalają na terenie swego działania zarządy okręgów.
 3. Honorowi członkowie PZW zgodnie z 15 ust. 3 statutu PZW są zwolnieni ze świadczeń członkowskich za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego.
 4. Członkowie PZW w wieku 16-24 lata są uprawnieni do zniżki w składce członkowskiej za okazaniem ważnej legitymacji  szkolnej lub
 5. Zniżki w składce członkowskiej z tytułu odznaczeń honorowymi odznakami PZW, ogłoszone w tabeli stanowiącej zał. nr 1, stosowane są po okazaniu legitymacji potwierdzającej nadanie odznaczenia lub wpisu do legitymacji członkowskiej.
 6. Zasady stosowania ulg i zwolnień w składce na ochronę i zagospodarowanie wód oraz zasady wydawania    zezwoleń    na    amatorski    połów    ryb    dla    osób    objętych    tymi    ulgami i zwolnieniami, uchwalają na terenie swego działania zarządy okręgów.
 7. System ulg określony w załączniku nr 1 pkt 2 i 3 stosuje w ciągu całego roku w którym ukończono określony
 8. Składki członkowskie roczne oraz opłaty roczne za zezwolenie na amatorski połów ryb od osób niezrzeszonych, obowiązują w danym roku kalendarzowym, tj. od dn. 1 stycznia br. do dnia 31 grudnia
 9. Składki członkowskie i opłaty od osób niezrzeszonych nie podlegają zwrotowi.
PZW Szczecin Opłaty 2022

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr 214/2021 z dnia 19.09.2021r.

.

TABELA SKŁADEK NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD NA 2022 ROK.

(OKRRĘGOWE) Obowiązuje na wodach Okręgu PZW w Szczecinie

 

RODZAJ SKŁADKI NIZINNA GÓRSKA
1. NIEPEŁNA NIZINNA NORMALNA (z brzegu + spinning) 135 zł —-
2. NIEPEŁNA GÓRSKA NORMALNA (z brzegu + spinning)

– obejmuje również wody NIZINNE

—- 153 zł
 

3.

NIEPEŁNA NIZINNA na jedno wybrane jezioro z brzegu

+ spinning. Skarbnik obok znaczka wpisuje nazwę jeziora oraz jego nr z wykazu wód.

 

92 zł

 

—-

4. NIEPEŁNA NIZINNA ULGOWA (z brzegu + spinning) 75 zł —-
5. NIEPEŁNA GÓRSKA ULGOWA (z brzegu + spinning)

– obejmuje również wody NIZINNE

—- 93 zł
6. PEŁNA Uczestnik do 16 lat

(Wody górskie i nizinne + łódź* i trolling)

20 zł
7. PEŁNA.    Złota Odznaka z Wieńcami

(Wody górskie i nizinne  + łódź* i trolling)

20 zł
8. PEŁNA. Składka dla wyróżniających się strażników SSR (Wody górskie i nizinne + łódź* i trolling) 10 zł
9. UZUPEŁNIAJĄCA Składka na wędkowanie z ŁODZI* 60 zł
10. UZUPEŁNIAJĄCA.         Składka na TROLLING 120 zł
11. NIEPEŁNA. NIZINNA składka:

(z brzegu, łódź* i trolling)

308 zł —-
12. PEŁNA. GÓRSKA i NIZINNA składka:

(Wody górskie i nizinne + łódź* i trolling)

—- 333 zł

* Łódź – wędkowanie z łodzi na wodach tzw. „górskich” ograniczone do wyznaczonych odcinków rzek (szczegóły w zezwoleniach na 2022r,)

PZW Szczecin Opłaty 2022

UWAGA! W legitymacji członkowskiej wędkującego muszą być wklejone znaczki PZW ze składką członkowską oraz innymi – odpowiednimi składkami na ochronę i zagospodarowanie wód – uprawniającymi do wędkowania.

Odstępstwa od tej zasady:

 1. Wpis dokonany w legitymacji członkowskiej w Biurze Okręgu w Szczecinie dla Członków Honorowych PZW (zastępuje znaczek składki członkowskiej oraz znaczki składek na ochronę i zagospodarowanie wód).
 2. Zezwolenie (Obowiązuje legitymacja członkowska z wklejonym znaczkiem składki członkowskiej na 2022 rok oraz odrębne zezwolenie specjalne – zastępujące znaczki składek okręgowych i uzupełniających na ochronę i zagospodarowanie wód).
 3. Zezwolenie specjalne – DUPLIKAT SKŁADEK – wydawany na podstawie listy składek na ochronę i zagospodarowanie wód osobom, które utraciły legitymacje członkowskie z wykupionymi wcześniej składkami.
 4. Brak wklejonych znaczków składek lub zastąpienie znaczka odręcznym wpisem (za wyjątkiem odstępstw opisanych powyżej) – będzie traktowane jak brak wykupionych składek

– na ochronę i zagospodarowanie wód.

Szczecinie.

PZW Szczecin Opłaty 2022

 

Witamy w systemie On-line sprzedaży zezwoleń na amatorski połów ryb na jeziorach użytkowanych przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie, 70-383 Szczecin, ul. Mickiewicza 3, NIP: 813-10-93-035, biuro@pzwszczecin.com .

Zakup zezwolenia uprawnia do wędkowania na wodach Okręgu PZW w Szczecinie według wykazu i zasad wędkowania znajdujących się tutaj.

Sprzedaż E-zezwoleń prowadzona jest przez Okręg PZW w Szczecinie w ramach statutowej działalności Stowarzyszenia.

Sprzedaż prowadzona jest wyłącznie dla osób pełnoletnich

Przystępując do zakupu zezwolenia przez system On-line należy zapoznać się z Wykazem wód oraz zaakceptować Regulamin.

Płatności można dokonać tylko w oparciu o przelew elektroniczny z wykorzystaniem usług platformy PayU.

Zapraszamy do zakupu zezwoleń On-line.

opłaty on-line PZW Szczecin

Zezwolenie ONLINE

Załącznik nr 2

do Uchwały Zarządu Okręgu Nr 214/2021 z dnia 19.09.2021r.

 

 

TABELA SKŁADEK i OPŁAT OKRESOWYCH na 2022 rok

na zagospodarowanie i ochronę wód, obowiązujących na wodach Okręgu PZW w Szczecinie Zezwolenie wykupione na okres do 14 dni – na rozpoczęcie wędkowanie na przełomie roku  2021 – 2022  zachowuje ważność na dni określone zezwoleniem (w 2022 roku).

PŁATNE WYŁĄCZNIE POPRZEZ E-ZEZWOLENIA

Zezwolenie na 2022 rok (punkt 9 n.c. oraz punkt 10 n.c.) – ważne od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Składka Okresowa dla CZŁONKÓW PZW, którzy wykupili składkę członkowską PZW na rok kalendarzowy od 01.01.2022 – 31.12.2022

 

ZEZWOLENIA OKRESOWE

Składka Okresowa dla CZŁONKÓW PZW

 

NIZINNE

 

GÓRSKIE

(zawiera nizinne)

1. 1 dzień NIEPEŁNE – 2 wędki z brzegu lub spinning 24 zł 30 zł
2. 1 dzień – PEŁNE 2 wędki z brzegu lub spinning + łódź/** + trolling 35 zł 41 zł
3. 3 dni NIEPEŁNE – 2 wędki z brzegu lub spinning 36 zł 48 zł
4. 3 dni – PEŁNE 2 wędki z brzegu lub spinning + łódź/** + trolling 46 zł 58 zł
5. 7 dni – NIEPEŁNE 2 wędki z brzegu lub spinning 50 zł 63 zł
6. 7 dni – PEŁNE 2 wędki z brzegu lub spinning + łódź/** + trolling 61 zł 74 zł
7. 14 dni – NIEPEŁNE 2 wędki z brzegu lub spinning 62 zł 76 zł
8. 14 dni – PEŁNE 2 wędki z brzegu lub spinning + łódź/** + trolling 72 zł 88 zł


 

Opłata Okresowa dla NIEZRZESZONYCH w PZW i CUDZOZIEMCÓW osoba która posiada kartę wędkarką/* ale nie wykupiła składki członkowskiej PZW

na bieżący rok kalendarzowy tj. od 01.01.2022 – 31.12.2022.

 

ZEZWOLENIA OKRESOWE

dla NIEZRZESZONYCH w PZW i CUDZOZIEMCÓW

 

NIZINNE

 

GÓRSKIE

(zawiera nizinne)

1 n c 1 dzień NIEPEŁNE – 2 wędki z brzegu lub spinning 38 zł 49 zł
2 n c 1 dzień – PEŁNE 2 wędki z brzegu lub spinning + łódź/** + trolling 52 zł 65 zł
3 n c 3 dni – NIEPEŁNE 2 wędki z brzegu lub spinning 57 zł 68 zł
4 n c 3 dni – PEŁNE 2 wędki z brzegu lub spinning + łódź/** + trolling 71 zł 83 zł
5 n c 7 dni – NIEPEŁNE 2 wędki z brzegu lub spinning 77 zł 96 zł
6 n c 7 dni – PEŁNE 2 wędki z brzegu lub spinning + łódź/** + trolling 91 zł 109 zł
7 n c 14 dni – NIEPEŁNE 2 wędki z brzegu lub spinning 97 zł 115 zł
8 n c 14 dni – PEŁNE 2 wędki z brzegu lub spinning + łódź/** + trolling 112 zł 128 zł
9 n c 2021 rok – NIEPEŁNE 2 wędki z brzegu lub spinning 403 zł 453 zł
10 n c 2021 rok – PEŁNE 2 wędki z brzegu lub spinning + łódź/** + trolling 653 zł 753 zł

 

*    Karta wędkarska – z obowiązku jej posiadania zwolniona jest młodzież do 14 lat oraz cudzoziemcy przebywający w Polsce czasowo.

** Łódź wędkowanie z łodzi na wodach tzw. „górskich” ograniczone do wyznaczonych odcinków rzek (szczegóły wyżej ⇑ w zezwoleniach na 2021 r,)

n – niezrzeszony (Non-attached)

c – cudzoziemiec (foreigner)

 

REGULAMIN SPRZEDAŻY E-ZEZWOLEŃ NA AMATORSKI POŁÓW RYB PROWADZONEJ PRZEZ POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI W SZCZECINIE

 1. Definicje
 2. Postanowienia ogólne
 3. Zawarcie umowy (Wykup e-zezwolenia)
 4. Postanowienia końcowe

I. DEFINICJE

   1. Regulamin – dokument udostępniony przed zawarciem umowy sprzedaży zezwolenia Kupującemu i określający warunki sprzedaży e-zezwoleń na amatorski połów ryb przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość,
   2. Sprzedający – Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie, 70-383 Szczecin, ul. Mickiewicza 3, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000080484, NIP: 852-11-58-386, REGON 011508543, (Dalej w regulaminie zwany również PZW),
   3. Kupujący- osoba fizyczna dokonująca zakupu zezwolenia na amatorski połów ryb na terenie Okręgu PZW w Szczecinie, spełniająca wymogi regulaminu amatorskiego połowu ryb na terenie podległym PZW oraz ustawy o rybactwie śródlądowym z dnia 18 kwietnia 1985 r. (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1476) (Kupujący zwany jest również w dalszej części regulaminu Użytkownikiem),
   4. Serwis Zezwolenia Wędkarskie/E-zezwolenia – serwis internetowy dostępny pod adresem https://zezwolenia.pzwszczecin.com prowadzony przez PZW, za pośrednictwem, którego Kupujący może dokonać zakupu zezwoleń na amatorski połów ryb w postaci elektronicznej (Dalej: E-Zezwolenie),
   5. Transakcja- umowa sprzedaży zezwolenia na amatorski połów ryb zawierana pomiędzy PZW a Kupującym za pośrednictwem serwisu bez konieczności zakładania konta użytkownika przez Kupującego,
   6. Płatność- spełnienie przez Kupującego na rzecz Sprzedającego świadczenia pieniężnego należnego za e- zezwolenie za pośrednictwem systemu płatności on-line,
   7. E-Zezwolenie – dokument wydany w postaci elektronicznej w ramach serwisu E-Zezwolenia przez PZW jako uprawnionego do rybactwa w obwodzie rybackim określający podstawowe warunki uprawiania amatorskiego połowu ryb ustalone przez uprawnionego do rybactwa wynikające z potrzeby prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w tym obwodzie rybackim, uwzględniającej w szczególności wymiary gospodarcze, limity połowu, czas, miejsce i technikę połowu ryb. (Podstawę prawną wydania E-Zezwolenia stanowi art. 7 ust. 2a ustawy o rybactwie śródlądowym z dnia 18 kwietnia 1985 r. (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1476).

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

   1. Warunkiem zakupu E-zezwolenia na amatorski połów ryb jest zapoznanie się przez Kupującego z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień a nadto potwierdzenie zapoznania się z Wykazem wód oraz Zasadami wędkowania i obowiązującymi regulaminami oraz Przepisami ogólnymi PZW.
   2. Zgodnie z Uchwałą nr 6/IX/2018 ZG PZW z dnia 21 września 2018 roku składki członkowskie i opłaty od osób niezrzeszonych nie podlegają zwrotowi.
   3. Warunkiem zakupu e-zezwolenia jest:
    • dostęp do sieci Internet,
    • zainstalowana w systemie przeglądarka internetowa
    • posiadanie konta bankowego
   4. W sprzedaży są następujące rodzaje zezwoleń:
    1. OKRESOWE dla członków PZW: jednodniowe, trzydniowe, 7-dniowe, 14-dniowe
    2. OKRESOWE dla wędkarzy niezrzeszonych: jednodniowe, trzydniowe, 7-dniowe, 14-dniowe oraz całoroczne
    3. ZEZWOLENIA – SKŁADKI (członkowskie i okręgowe) na 2020 rok dla członków szczecińskiego Okręgu PZW w i osób, które chcą wstąpić do PZW.
    4. ZEZWOLENIE na jezioro LIWIA ŁUŻA na połów ryb ZE ŚRODKÓW PŁYWAJĄCYCH
   5. ZEZWOLENIE – SKŁADKA (członkowska i okręgowa) jest ważne wyłącznie w formie „papierowej” (wydrukowane).
    1. Poprzez E-ZEZWOLENIA istnieje możliwość zakupu jedynie składek normalnych (członkowskich i okręgowych),
    2. Brak możliwości zakupu składki ulgowej. Zakup składki ulgowej możliwy jest wyłącznie u skarbnika koła PZW,
    3. Wędkarz ma obowiązek wypełniać załączony do E-ZEZWOLENIA Rejestr połowu ryb,
    4. ZEZWOLENIE – SKŁADKA (wraz z wypełnionym Rejestrem połowu ryb) podlega zwrotowi przy wnoszeniu opłat (składek) na następny rok, co warunkuje wydanie nowego zezwolenia,
    5. Wykupując składkę na rok 2020 przez platformę e-zezwolenia nie można dokonać zmiany przynależności (członkostwa) do koła. Chcąc zmienić koło należy złożyć u skarbnika koła oświadczenia o zmianie przynależności do koła.
    6. Wnosząc składki członkowskie na Okręg PZW w Szczecinie, wędkarz oświadcza, że akceptuje Statut PZW i staje się wędkarzem zrzeszonym w Polskim Związku Wędkarskim.
   6. Zezwolenie OKRESOWE jest ważne w formie elektronicznej lub wydrukowane wraz z rejestrem połowu ryb, dla:
    • członków PZW wraz z kartą wędkarską (lub paszportem jeżeli członek okręgu szczecińskiego jest cudzoziemcem zwolnionym z posiadania kart wędkarskiej) i legitymacją członkowską,
    • dla osób niezrzeszonych (obywateli polskich) nie będących członkami PZW wraz z karta wędkarską – w tym dla cudzoziemców z dokumentem tożsamości – bez konieczności posiadania karty wędkarskiej,
   7. ZEZWOLENIE na jezioro LIWIA ŁUŻA na połów ryb ZE ŚRODKÓW PŁYWAJĄCYCH jest ważne w formie elektronicznej lub wydrukowane wraz z rejestrem połowu ryb. Do tego zezwolenia konieczne jest posiadanie:
    1. członkowie PZW – aktualna składka członkowska i składka okręgowa, lub ZEZWOLENIE OKRESOWE dla członka PZW,
    2. osoby niezrzeszone w PZW – ZEZWOLENIE OKRESOWE dla osón niezrzeszonych w PZW

III. ZAWARCIE UMOWY (WYKUP E-ZEZWOLENIA)

   1. E-Zezwolenie można zakupić w oparciu o system płatności on-line:
    • płatności on-line umożliwia szybkie i bezpieczne dokonanie opłaty za zamówione usługi,
    • opłacając E-Zezwolenie kartą płatniczą lub przelewem on-lnie nie ponosisz żadnych dodatkowych kosztów realizacji transakcji.
   2. Płatności realizowane są w oparciu o system PayU .
   3. W ramach systemu PayU obsługiwane są dwa rodzaje płatności:
    • moduł płatności dokonywanych w drodze przelewów elektronicznych, obejmujący płatności bezgotówkowe w pieniądzu polskim dokonywane w drodze przelewów internetowych,
    • moduł płatności dokonywanych przy użyciu kart płatniczych (Protected Payment), obejmujący płatności bezgotówkowe w pieniądzu polskim dokonywane kartami płatniczymi, które zostały dopuszczone przez banki do realizacji transakcji w środowisku internetowym.
   4. E-zezwolenie po potwierdzeniu wpływu płatności przez system PayU dostępne jest na stronie WWW tuż po dokonaniu płatności lub w późniejszym terminie np. w przypadku płatności przelewem tradycyjnym.
   5. Jeżeli płatność nie została potwierdzona, można sprawdzić jej status na stronie do której zostanie skierowany Kupujący po poprawnym dokonaniu płatności za pomocą przycisku [ Sprawdź płatność ].
   6. Jeśli płatność została potwierdzona na stronie znajduje się przycisk umożliwiający druk E-zezwolenia. Jednocześnie na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia wysyłana jest wiadomość e-mail z adresem internetowym pod którym dostępny jest obraz e-zezwolenia na połów ryb – które należy wydrukować.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Dane osobowe przekazane przez Kupującego w formularzu zakupu E-zezwolenia, umożliwiają identyfikację oraz potwierdzenie legalności nabytego prawa do połowu ryb w formie E-zezwolenia. Wszystkie dane osobowe przekazane w formularzu e-zezwolenia umieszczone są na wydruku E-zezwolenia.
  2. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników serwisu E-Zezwolenia reguluje polityka prywatności dostępna pod adresem www https://zezwolenia.pzwszczecin.com w sekcji RODO oraz w siedzibie Okręgu: 70-383 Szczecin, ul. Mickiewicza 3 [podstawa prawna rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L119/1.), (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)]
  3. Podanie przez Kupującego danych osobowych następuje dobrowolnie, jednak stanowi ono warunek konieczny realizacji transakcji w ramach serwisu E -Zezwolenia. Odmowa podania danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia Transakcji
  4. Dane osobowe przekazane w formularzu zakupu zezwolenia elektronicznego, umożliwiają identyfikację oraz potwierdzenie legalności nabytego prawa do połowu ryb w formie e-zezwolenia. Dane osobowe przekazane w formularzu umieszczone są na wydruku zezwolenia elektronicznego. W przypadku błędu dane osobowe użytkownika mogą być poprawione jedynie po osobistym kontakcie w Biurze Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie, 70-383 Szczecin, ul. Mickiewicza 3.
  5. Brak jest możliwości zmiany daty połowu na wykupionym e-zezwoleniu OKRESOWYM oraz w ZEZWOLENIE na jezioro LIWIA ŁUŻA na połów ryb ZE ŚRODKÓW PŁYWAJĄCYCH albo rezygnacji z wykupionego zezwolenia (art. 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta).
Udostępnij artykuł ZPW:

ZPW - Zachodniopomorski Portal Wędkarski

Subscribe
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

6 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Zbigniew
Zbigniew
29 maja 2022 11:43

Witam, zgubiłem karte pzw wraz ze znaczkami ktos moze wie jak uzyskac duplikat i ewentualny koszt

robert
robert
3 września 2021 18:47

złodziejstwo i tyle 47 zł jeden dzień za co paranoja na jezioro w Drawieńskim Parku Narodowym kosztuje 8 zł super dojazd piękne pomosty co 50 metrów i ryby

Leszek
Leszek
13 sierpnia 2019 15:45

Jak udokumentować 10 letni staż?

wedkarz
wedkarz
Reply to  Leszek
4 stycznia 2020 13:02

jak to jak? w zezwoleniu masz przeciez wklejane znaczki kazdego roku. „skladka czlonkowska” jest tutaj kluczowym elementem.

Boguś
Boguś
Reply to  wedkarz
26 kwietnia 2021 12:03

Świetnie pod warunkiem że nie wymieniałeś Legitymacji Członkowskiej – bo ja i owszem mam tylko 3 znaczki a poprzednia się skończyła.