REGULAMIN ZMIANY BARW KLUBOWYCH PZW

Zasady wędkowania w Polsce -PZW
REGULAMIN ZMIANY BARW KLUBOWYCH PZW
Załącznik nr 7
do Uchwały ZG PZW nr 84
z dnia 15.10.2004 r.

§1

Każdy zawodnik sportu wędkarskiego ma prawo do zmiany barw klubowych.

§2
Zawodnik sportu wędkarskiego moŜe być członkiem i reprezentować barwy tylko jednego
Wędkarskiego Klubu Sportowego w określonej dyscyplinie wędkarskiej.

REGULAMIN ZMIANY BARW KLUBOWYCH PZW

§3
Przynależność zawodnika do Wędkarskiego Klubu Sportowego potwierdza karta członkostwa w
klubie wydawana przez właściwy Okręgowy Kapitanat Sportowy. Karta członkostwa w klubie
powinna zawierać:
– imię i nazwisko,
– rok urodzenia,
– aktualne zdjęcie,
– nazwę odpowiedniego Wędkarskiego Klubu Sportowego,
– rubrykę na adnotację o zmianie barw klubowych.

REGULAMIN ZMIANY BARW KLUBOWYCH PZW

REGULAMIN ZMIANY BARW KLUBOWYCH PZW

§4
Rejestr zawodników prowadzą Okręgowe Kapitanaty Sportowe. Są one zobowiązane do
corocznego przekazywania, w formie elektronicznej, aktualnych list zawodników do GKS.

§5
Zawodnik zamierzający zmienić barwy klubowe winien uzyskać zgodę na odejście z
macierzystego klubu. Brak tej zgody skutkuje dwuletnią karencją przynależności do klubu.
Zawodnicy mogą zmieniać barwy klubowe bez żadnych opłat ze strony klubu przejmującego na
rzecz klubu, którego zawodnik był członkiem do tej pory.

§6
Zawodnicy mogą zmieniać barwy klubowe tylko raz w trakcie sezonu sportowego w okresie od 1 stycznia do 31 marca.

 

 

Więcej w dziale Przepisy PZW

 

REGULAMIN ZAWODÓW W WĘDKARSTWIE SPŁAWIKOWYM

 

REGULAMIN ZAWODÓW W WĘDKARSTWIE SPINNINGOWYM

 

 


Dodaj komentarz

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Powiadom o