Turniej Miast – Gorzów 2017 Memoriał im. prof. Zbigniewa Religi

Turniej Miast - Gorzów 2017 Memoriał im. prof. Zbigniewa Religi

Turniej Miast – Gorzów 2017 Memoriał im. prof. Zbigniewa Religi – W dniu 15.06.2017 r. na rzece Warcie w Świerkocinie odbędą się Ogólnopolskie Spławikowe Zawody Wędkarskie “Turniej Miast – Gorzów 2017 Memoriał im. prof. Zbigniewa Religi”.

Turniej Miast – Gorzów 2017 Memoriał im. prof. Zbigniewa Religi

 

Ogólnopolskie Spławikowe Zawody Wędkarskie
„TURNIEJ MIAST – GORZÓW 2017”
15.06.2017r. WARTA ŚWIERKOCIN
MEMORIAŁ IM. PROF. ZBIENIEWA RELIGI

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
Okręg PZW w Gorzowie jest organizatorem Ogólnopolskich Spławikowych Zawodów Wędkarskich
„TURNIEJ MIAST – GORZÓW 2017” MEMORIAŁ im. prof. Zbigniewa Religi.
Patronat medialny portal Zachodniopomorskie wędkowanie „zpw.pl” i „wedkarskirelaks.pl”
Zawody zostaną rozegrane w jednej 4 godzinnej turze na Warcie ,,Ściana’’ w Świerkocinie.
W zawodach mogą uczestniczyć członkowie Polskiego Związku Wędkarskiego posiadający aktualnie
opłacone składki członkowskie PZW.
Zawody rozegrane zostaną zgodnie z Zasadami Organizacji Wędkarskiego Sportu Kwalifikowanego
oraz Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb.

UWAGA ; LICZBA MIEJSC OGRANICZONA DO 10 DRUŻYN

W PRZYPADKU WYSOKIEJ WODY ZAWODY ZOSTANĄ PRZENIESIONE NA
KANAŁ ULGI W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

KLASYFIKACJA W ZAWODACH
drużynowa:
Skład drużyn: 10 seniorów – kobiet-juniorów
• Do klasyfikacji drużynowej zaliczane będą wyniki 10 osobowej drużyny.

Dane organizacyjne:
Teren zawodów: Rzeka Warta w m. Świerkocin gm. Witnica pow. gorzowski woj. lubuskie
• woda płynąca z mocnym uciągiem, brzeg kamienisto-piaszczysty
• głębokość łowiska od 1,5m – 3,0m
• rybostan – leszcz, płoć, jaź, kleń, krąp, okoń, boleń , szczupak, brzana, sandacz, sum, rozpiór

Sprawy organizacyjne:
Losowanie stanowisk będzie przeprowadzone po ceremonii otwarcia zawodów
Po otrzymaniu numerów startowych lub identyfikatorów zawodnicy udają się na
wylosowane stanowiska, zatrzymują się przed nimi i oczekują na sygnał upoważniający do wejścia na
stanowisko.
Obowiązują następujące sygnały:
– pierwszy sygnał zawodnik wkracza na stanowisko
– drugi sygnał sprawdzanie zanęt
– trzeci sygnał na 10 minut przed rozpoczęciem łowienia – wolno nęcić zanętą ciężką
– czwarty sygnał ROZPOCZĘCIE ZAWODÓW
– piąty sygnał na 5 minut przed zakończeniem łowienia
– szósty sygnał KONIEC ZAWODÓW
Do czasu przybycia komisji wagowej siatka z rybami pozostaje w wodzie.

Turniej Miast – Gorzów 2017 Memoriał im. prof. Zbigniewa Religi

Każdy zawodnik jest osobiście odpowiedzialny za jakość złowionych ryb i korzystanie ze sprzętu

wędkarskiego zgodnie z wymogami R.A.P.R. oraz za przestrzeganie zasad w nim zawartych.

W sprawach spornych, dotyczących odwołań od decyzji głównej komisji sędziowskiej, w ciągu 30

minut, po dokonaniu wpłaty wadium w wysokości 150,00zł, przysługuje prawo zgłoszenia protestu na

piśmie do Sędziego Głównego. Decyzja podjęta przez Sędziego Głównego jest ostateczna.

W zawodach obowiązują przepisy zawarte w Zasadach Organizacji Wędkarskiego Sportu

Kwalifikowanego oraz z późniejszymi zmianami.

 

Koszt udziału w zawodach:

Opłata startowa 100,00zł od osoby, 1000 zł od drużyny. W opłacie uwzględniony jest VAT.

Opłata za dodatkowe osoby : trener, opiekun, osoby towarzyszące itp. wynosi 30,00zł

Opłata startowa obejmuje koszty związane z organizacją i technicznym zabezpieczeniem zawodów

oraz zakupem pucharów i dyplomów oraz gadżetów i poczęstunku dla uczestników.

Turniej Miast – Gorzów 2017 Memoriał im. prof. Zbigniewa Religi

Organizator nie zapewnia zakwaterowania.

Organizator udostępnia bezpłatnie Łowisko ,,Ściana’’ Warta Świerkocin  dla uczestników zawodów w

dniu 14.06.2017r. Na ,,Ścianie’’ obowiązuje zasada ,,no kill’’.

  • Zgłoszenia drużyn z imiennym wykazem zawodników  będą przyjmowane tylko na piśmie

(karta zgłoszenia załączona do komunikatu) do dnia 15.05.2017r.

Zgłoszenia listowne na adres:

  • Polski Związek Wędkarski Okręg w GORZOWIE  ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 28/30, 66-400 Gorzów

  • Pocztą elektroniczną e-mail: zoa@pzw.gorzow.pl

  • Fax: 95 722 3402

 

Wpłaty z dopiskiem „Puchar Miast ” prosimy dokonywać do dnia 15.05.2017r.-decyduje kolejność zgłoszeń wraz z opłatą – do 10 drużyn.

 

Wpłaty należy dokonywać na rachunek:

 

BGŻ 66 2030 0045 1110 0000 0210 5660

 

Turniej Miast – Gorzów 2017 Memoriał im. prof. Zbigniewa Religi

P R O G R A M Z A W O D Ó W:

600 Otwarcie sekretariatu zawodów na terenie zawodów

6,45 Zbiórka uczestników

700Uroczyste otwarcie zawodów

715 Losowanie stanowisk

730 do 900 Przygotowanie do zawodów

900 do 1300 Łowienie

1300 do 1400 Ważenie ryb

1400 Posiłek

1500 Oficjalne ogłoszenie wyników

Dekoracja zwycięzców

Uroczyste zakończenie zawodów

 

W następnym roku Gospodarzami Turnieju będą:

  • 2018 – OPZW Piła 

 

Turniej Miast - Gorzów 2017 Memoriał im. prof. Zbigniewa Religi

 


K A R T A   Z G Ł O S Z E N I A

 

Polski Związek Wędkarski Okręg w…………………………………………………………………………………….

zgłasza udział drużyny :…………………………………………………………………………………………………..

Ogólnopolskie Spławikowe Zawody Wędkarskie

„TURNIEJ MIAST –GORZÓW 2017″ memoriał im. prof. zbigniewa religi w dniu 15 czerwca 2017r.

(nazwa zawodów)

 

Lp Nazwisko i imię zawodnika Kategoria

Senior / kobieta/junior

Przynależność zawodnika do Okręgu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

 

Trener:…………………………………………………………………………….

Kierownik drużyny:……………………………………………………………..

Telefony kontaktowe:…………………………………………………………..

 

Opłatę startową w wysokości                                        100,00zł.   x      ……… osób =……………………………. zł.

Opłata za udział osoby towarzyszącej                              30,00zł.   x     ……… osób =……………………………. zł.

Kwotę w wysokości…………………………………… przekazano na konto PZW Okręg w Gorzowie Wlkp.
w dniu ………………..….

data: ……………………………………………………..

(Imię i Nazwisko osoby zgłaszającej)
telefon kontaktowy :……………………………………………………….

 


Turniej Miast - Gorzów 2017 Memoriał im. prof. Zbigniewa Religi

Turniej Miast – Gorzów 2017 Memoriał im. prof. Zbigniewa Religi

Do turnieju zapisali już się:

 

1.Dorado Gorzów

1.Sienkiewicz Jerzy
2.Czerepowski Tomasz
3.Drzewiecki Zbigniew
4.Łopata Maciek
5.Kałużny Adam
6.Cholewiński Piotr
7.Wróbel Dariusz
8.Mudrecki Władysław
9.Deputat Wiesław
10.Kemal Yildyz

2.PZW Zwierzyń

1.Robert Wcisło
2.Paweł Cisek
3.Adam Cisek
4.Wojciech Tanajewski
5.Grzegorz Tanajewski
6.Henryk Łohunko
7.Rafał Sobiś
8.Jarosław Łyczewski
9.Gracjan Kopaczyk
10.Marcin Karaś

3.ON PZW Pila

1.Gejsler Kamil
2.Koźlak Artur
3.Duda Arkadiusz
4.Hoppe Henryk
5.Włoch Radosław
6.Kijek Roman
7.Grzyl Zbigniew
8.Kowaluk Andzej
9.Robakowski Kazimierz
10.Paprocki Przemysław

4.Miasto Wałcz

1.Hieronim Stasiak
2.Karol Dąbrowski
3.Łukasz Białas
4.Józef Stencel
5.Jan Romańczak
6.Rafał Pietrzycki
7.Marek Skiba
8.Grzegorz Kirschenstein
9.Marek Obarski
10.Rafał Janczarski

5.Zielona Góra -Gubin

1.Trzebny Dawid
2.Petrykowski Grzegorz
3.Płocha Tomasz
4.Liczbiński Wojciech
5.Sandecki Tomasz
6.Stefaniak Adam
7.Berger Marcin
8.Wieczorek Grzegorz
9.Szulczewska Beata
10.Szulczewski Piotr

6. Bogdaniec 2

1.Dobrzanski Andrzej
2. Dobrzanski Edward
3.Tylicki Jozek,
4.Kasinski Grzegorz
5.Lorentowicz Tadeusz,
6.Wlodarczak Jan
7.Samuel Bogdan
8.Kozielski Jacek
9.Roj Miroslaw
10.Telesinski Roman.

7.Poznań Miasto Kostrzyn Wlkp

1.Paprocki Jędrzej
2.Lach Paweł
3.Lipiecki Grzegorz
4.Gałanik Andrzej
5.Dworczak Jacek
6.Walkowiak Ireneusz
7.Piątkowiak Arkadiusz
8.Dukarski Adam
9.Ślosarz Andrzej
10.Markiewicz Grzegorz

8.”Lubuscy Amatorzy”

-SŁubice-Pszczew

-Tczew-Międzyrzecz

1.Płaczkowski Ryszard
2.Adamiak Kazimierz
3.Minge Paweł
4.Kłosowicz Rafał
5.Skibowicz Adam
6.Bator Waldemar
7.Bojenka Robert
8.Pałubiak Piotr
9.Hryniewicz Bogdan
10.Nowiński Paweł
11.Kwiatkowski Marcin

 

 


Dodaj komentarz

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Powiadom o