XIV MISTRZOSTWA WOJSKA POLSKIEGO W WĘDKARSTWIE SPŁAWIKOWYM

XIV MISTRZOSTWA WOJSKA POLSKIEGO W WĘDKARSTWIE SPŁAWIKOWYM

NOWY TERMIN  w dniach 18-20.06.2021r. odbędą się XIV  Mistrzostwa Wojska Polskiego w Wędkarstwie Spławikowym – VI Mistrzostwa 16 PDZ w Wędkarstwie Spławikowym

 

XIV MISTRZOSTWA WOJSKA POLSKIEGO W WĘDKARSTWIE SPŁAWIKOWYM

 

W dniach   18-20.06.2021  r. odbędą się XIV  Mistrzostwa Wojska Polskiego w Wędkarstwie Spławikowym – VI Mistrzostwa 16 PDZ w Wędkarstwie Spławikowym

W zawodach mogą uczestniczyć żołnierze zawodowi, byli żołnierze zawodowi i pracownicy wojska (organizator zastrzega sobie prawo zweryfikowania uprawnień startowych zgłoszonych uczestników zawodów).  W zawodach mogą brać udział żołnierze  innych państw, o ile stacjonują na terenie Polski.

Warunkiem uczestnictwa jest wysłanie imiennego zgłoszenia: (karta zgłoszenia do pobrania)

na adres aleksander.iwaniuk@naturalniemazury.com

 

oraz wpłata opłaty startowej w wysokości 100 zł  wyłącznie na konto: Wojskowe Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Węgorapa BGŻ PNB 17 2030 0045 1110 0000 0419 9220.  Opłatę startową wnosimy po uzyskaniu zwrotnej  informacji o zakwalifikowaniu się.

Z jednej jednostki wojskowej  może zostać zgłoszona jedna 3-osobowa drużyna.

Pojemność  łowiska – 100  stanowisk. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Organizator na 3 tygodnie przed zawodami wyśle na adres jednostki delegującej  informację o zakwalifikowaniu się.

Koszty noclegów, wyżywienia oraz podróży pokrywają jednostki delegujące. Noclegi zawodnicy rezerwują we własnym zakresie.  Sprzęt i zanętę zawodnicy przywożą wg własnego uznania (zgodnie z wymogami PZW).

Z opłaty startowej organizator:

– pokrywa koszty zezwoleń na zawody i trening

– funduje nagrody pieniężne w równej wysokości dla pierwszych sześciu zawodników  w klasyfikacji indywidualnej. Na nagrody przeznacza 20% wpisowego.

Koordynatorem przedsięwzięcia jest kierownik Klubu 11 Pułku Artylerii Aleksander Iwaniuk, tel. 261 337 257.

 

 

 

 

PROGRAM XIV MISTRZOSTW WOJSKA POLSKIEGO

w WĘDKARSTWIE SPŁAWIKOWYM

na KANALE MAZURSKIM

w dniach 18-20.06.2021r.

Piątek 18.06.2021 r.

Lp.

Czas

Przedsięwzięcie

Miejsce

Uczestnicy

1

9.00 – 20.00

Przyjmowanie ekip w sekretariacie zawodów.

Klub 11MPA

Węgorzewo

Zawodnicy, sędziowie, trenerzy, kierownicy drużyn

2

9.00 – 15.00

Trening nieoficjalny drużyn i zawodników indywidualnych – nie jest obowiązkowy.

Kanał Mazurski

Zawodnicy, sędziowie, trenerzy, kierownicy drużyn

3

17.00-17.15

Uroczyste otwarcie Mistrzostw XIV Mistrzostw Wojska Polskiego w wędkarstwie spławikowym.

Klub 11MPA

Węgorzewo

Zawodnicy, trenerzy, kierownicy drużyn, sędziowie

4

17.15-18.30

Odprawa kierowników drużyn, losowania sektorów i stanowisk – (losuje program komputerowy) (wzorem roku 2020 wyniki losowania stanowisk będą opublikowane w dniu rozgrywania poszczególnych tur przez sędziów sektorowych)

Klub 11MPA

Węgorzewo

Sala I piętro

Zawodnicy, trenerzy, kierownicy drużyn, sędziowie

5

18.30 – 22.00

Grill Integracyjny

Klub 11 MPA

Zawodnicy

Sobota 19.06.2021 r.

Lp.

Czas

Przedsięwzięcie

Miejsce

Uczestnicy

1

6.45 – 6.55

Przybycie uczestników Mistrzostw do miejscowości Przystań.

Kanał Mazurski

Zawodnicy, sędziowie, trenerzy kierownicy drużyn, osoby towarzyszące

2

7.00 – 7.30

Przybycie uczestników do wylosowanych sektorów. Potwierdzenie udziału w zawodach u sędziów sektorowych.

Odprawa techniczna z sędziami sektorowymi – poinformowanie zawodników o numerach wylosowanych stanowisk.

Kanał Mazurski

Zawodnicy, sędziowie, trenerzy kierownicy drużyn, osoby towarzyszące

3                    5

7.30 – 8.00

Przemieszczenie się zawodników  na wylosowane stanowiska

Według wylosowanych sektorów i stanowisk

Zawodnicy, trenerzy kierownicy drużyn sędziowie

4

8.00

Pierwszy sygnał – 120 min. przed rozpoczęciem zawodów, po którym  wkracza na stanowisko rozpoczynając samodzielne przygotowania do zawodów – zawodnik zajmuje stanowisko rozpoczynając przygotowania do zawodów; /zawodnik w ciągu 15 minut po pierwszym sygnale może wnieść dodatkowy sprzęt wędkarski na stanowisko, po tym czasie dodatkowy sprzęt może być dostarczony zawodnikowi wyłącznie za pośrednictwem sędziego do chwili wydania sygnału do nęcenia (trzeci sygnał)).

Według wylosowanych sektorów i stanowisk

Zawodnicy, trenerzy kierownicy drużyn sędziowie

5

8.40

Drugi sygnał– na 5 minut przed rozpoczęciem kontroli zanęt i przynęt ale nie wcześniej niż 40 minut po pierwszym sygnale.

Według wylosowanych sektorów i stanowisk

Zawodnicy, sędziowie

6

8.45-9.00

Kontrolne sprawdzenie ilości przygotowanej zanęty i przynęty oraz długości wędziska i siatki do przechowywania ryb u jednego wylosowanego zawodnika).

Przynęty i zanęty muszą znajdować się na stanowisku zawodnika.

Według wylosowanych sektorów i stanowisk

Zawodnicy, sędziowie

7

9.50

Trzeci sygnał – nęcenie zanętą ciężką – na 10 min. przed rozpoczęciem zawodów.

Według wylosowanych sektorów i stanowisk

Zawodnicy, sędziowie

8

10.00

Czwarty sygnał – rozpoczęcie zawodów /po tym sygnale zawodnik rozpoczyna łowienie i może używać wyłącznie zanęty lekkiej/.

Według wylosowanych sektorów i stanowisk

Zawodnicy, sędziowie

9

13.55

Piąty sygnał – pozostało 5 min. do końca zawodów.

Według wylosowanych sektorów i stanowisk

Zawodnicy, sędziowie

10

14.00

Szósty sygnał– zakończenie zawodów /po tym sygnale nie zalicza się żadnej ryby wyjętej z wody/.

Według wylosowanych sektorów i stanowisk

Zawodnicy, sędziowie

11

14.00 – 15.00

Ważenie ryb.

Według wylosowanych sektorów i stanowisk

Zawodnicy, sędziowie

12

15.00 – 16.00

Posiłek regeneracyjny

Kanał Mazurski

Zawodnicy, sędziowie

13

Ok. 16.30

Ogłoszenie wyników I tury.

Klub 11 MPA Węgorzewo/ i strona internetowa

Sędzia Główny, Sędzia sekretarz

Niedziela 20.06.2021 r.

Lp.

Czas

Przedsięwzięcie

Miejsce

Uczestnicy

1

6.45 – 6.55

Przybycie uczestników Mistrzostw do miejscowości Przystań

Kanał Mazurski

Zawodnicy, sędziowie, trenerzy kierownicy drużyn, osoby towarzyszące

2

7.00 – 7.30

Przybycie uczestników do wylosowanych sektorów. Potwierdzenie udziału w zawodach u sędziów sektorowych.

Odprawa techniczna z sędziami sektorowymi – poinformowanie zawodników o numerach wylosowanych stanowisk.

Kanał Mazurski

Zawodnicy, sędziowie, trenerzy kierownicy drużyn

3

7.30 – 8.00

Przemieszczenie się zawodników  na wylosowane stanowiska

Według wylosowanych sektorów i stanowisk

Zawodnicy, sędziowie, trenerzy kierownicy drużyn

4

8.00

Pierwszy sygnał – 120 min. przed rozpoczęciem zawodów, po którym  wkracza na stanowisko rozpoczynając samodzielne przygotowania do zawodów – zawodnik zajmuje stanowisko rozpoczynając przygotowania do zawodów; /zawodnik w ciągu 15 minut po pierwszym sygnale może wnieść dodatkowy sprzęt wędkarski na stanowisko, po tym czasie dodatkowy sprzęt może być dostarczony zawodnikowi wyłącznie za pośrednictwem sędziego do chwili wydania sygnału do nęcenia (trzeci sygnał)).

Według wylosowanych sektorów i stanowisk

Zawodnicy, sędziowie, trenerzy kierownicy drużyn

8.40

Drugi sygnał– na 5 minut przed rozpoczęciem kontroli zanęt i przynęt ale nie wcześniej niż 40 minut po pierwszym sygnale.

Według wylosowanych sektorów i stanowisk

Zawodnicy, sędziowie, trenerzy kierownicy drużyn

6

8.45-9.00

Kontrolne sprawdzenie ilości przygotowanej zanęty i przynęty oraz długości wędziska i siatki do przechowywania ryb u jednego wylosowanego zawodnika).

Przynęty i zanęty muszą znajdować się na stanowisku zawodnika.

Według wylosowanych sektorów i stanowisk

Zawodnicy, sędziowie

7

9.50

Trzeci sygnał – nęcenie zanętą ciężką – na 10 min. przed rozpoczęciem zawodów.

Według wylosowanych sektorów i stanowisk

Zawodnicy, sędziowie, trenerzy kierownicy drużyn

8

10.00

Czwarty sygnał – rozpoczęcie zawodów /po tym sygnale zawodnik rozpoczyna łowienie i może używać wyłącznie zanęty lekkiej/.

Według wylosowanych sektorów i stanowisk

Zawodnicy, sędziowie, trenerzy kierownicy drużyn

9

13.55

Piąty sygnał – pozostało 5 min. do końca zawodów.

Według wylosowanych sektorów i stanowisk

Zawodnicy, sędziowie, trenerzy kierownicy drużyn

10

14.00

Szósty sygnał– zakończenie zawodów /po tym sygnale nie zalicza się żadnej ryby wyjętej z wody/.

Według wylosowanych sektorów i stanowisk

Zawodnicy, sędziowie, trenerzy kierownicy drużyn

11

14.00 – 15.00

Ważenie ryb.

Według wylosowanych sektorów i stanowisk

Zawodnicy, sędziowie, trenerzy kierownicy drużyn

12

ok. 16.15

ok. 16.30

Nieoficjalne ogłoszenie wyników.

Uroczyste zakończenie zawodów, oficjalne ogłoszenie wyników zawodów, dekoracja zwycięzców, zakończenie zawodów.

Klub 11MPA

Węgorzewo

Zawodnicy , sędziowie, trenerzy, kierownicy drużyn, osoby towarzyszące, VIP-y

XIV MISTRZOSTWA WOJSKA POLSKIEGO W WĘDKARSTWIE SPŁAWIKOWYM

 

XIV MISTRZOSTWA WOJSKA POLSKIEGO W WĘDKARSTWIE SPŁAWIKOWYM

fot. archiwalna zpw


 

 

KARTA ZGŁOSZENIA

NA

XIV MISTRZOSTWA WOJSKA POLSKIEGO  W WĘDKASRTWIE SPŁĄWIKOWYM

– VI MISTRZOSTWA 16 PDZ W WĘDKARSTWIE SPŁAWIKOWYM

14-16 MAJA 2021 ROKU.

 

LP. STOPIEŃ  NAZWISKO I IMIĘ NAZWA JW.

(NAZWA DRUŻYNY)

KAT. INDWIDULANA KAT. DRUŻYNOWO
1.
2.
3.

 

 

  1. Dane kontaktowe do kapitana drużyny ……………………………………………………….

e – mail …………………………………………………………………………………………………………………..

  1. Dane na fakturę:
    1. W przypadku faktury na WOG –  dane WOG-U

………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………….

  1. W przypadku faktury imiennej  – imię i nazwisko, adres zamieszkania

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

  1. Trener (stopień, imię i nazwisko) ………………………………………………….. (zgłoszenie trenera obowiązkowe tylko w przypadku, gdy trener będzie na stanowisku)

 

 

 

 

 

………………………dn. ………….2020 r.                     …………………………….. (podpis osoby zgłaszającej – funkcja) 

 

 

Mp.

 


 

XIV MISTRZOSTWA WOJSKA POLSKIEGO W WĘDKARSTWIE SPŁAWIKOWYM

 

 

Udostępnij artykuł ZPW:

ZPW - Zachodniopomorski Portal Wędkarski

Subscribe
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments