XXXI Memoriał imienia Wiktora Wierzbickiego na rzece Parsęta i rzece Radew.

XXXI Memoriał imienia Wiktora Wierzbickiego na rzece Parsęta i rzece Radew.
XXXI Memoriał imienia Wiktora Wierzbickiego na rzece Parsęta i rzece Radew.

Spinningowo-Muchowych Trociowo-Łososiowych w dniach 2 – 3 marca 2019 r.

 

Program

XXXI Memoriał imienia Wiktora Wierzbickiego na rzece Parsęta i rzece Radew.

Pod Honorowym Patronatem:
Prezydenta Miasta Kołobrzeg Pani Anny Mieczkowskiej,
Starosty Kołobrzeskiego Pana Tomasza Tamborskiego,

Pod Medialnym Patronatem:
Miastokolobrzeg.pl
E-kg.pl
TKK Kołobrzeg
Radio Kołobrzeg

XXXI Memoriał imienia Wiktora Wierzbickiego na rzece Parsęta i rzece Radew.

XXXI Ogólnopolskich Otwartych Zawodów Spinningowo-Muchowych Trociowo-Łososiowych w dniach 2 – 3 marca 2019 r.

 

ORGANIZATOR

Koło Miejskie PZW w Kołobrzegu.
W dniach 2-3 marca 2019 r., na rzece Parsęta i rzeka Radew, odbędzie się XXXI edycja Ogólnopolskich Otwartych Zwodów Spinningowo-Muchowych Trociowo-Łososiowych, pn. XXXI Memoriał imienia Wiktora Wierzbickiego.

UCZESTNICY
Muszą posiadać kartę wędkarską i zezwolenie na rzekę Parsęta. Licencję na rzekę Parsęta, można wykupić na stronie www.parseta.pl, oraz podczas zapisów w pierwszym dniu zawodów i w sklepach wędkarskich współpracujących ze ZMIGDP

Rzeka Radew na czas trwania zawodów – udostępniona bezpłatnie.

XXXI Memoriał imienia Wiktora Wierzbickiego na rzece Parsęta i rzece Radew.
KLASYFIKACJA, PUNKTACJA

Impreza odbędzie się na zasadzie do wyboru żywa ryba (C&R) oraz martwa ryba. Liczyć się będzie łączna długość złowionych ryb w obu turach. Organizator zastrzega sobie możliwość ustanowienia dodatkowych klasyfikacji: najdłuższa ryba, nagroda „fair play” i inne. W klasyfikacji nie biorą udziału ryby z widocznymi zmianami chorobowymi oraz ryby patroszone.

ZWYCIĘZCY, NAGRODY

Za miejsca I-VI puchary, nagrody rzeczowe.

OPŁATA CATERINGOWA

Wynosi 120 zł . Dla Członków Koła Miejskiego PZW w Kołobrzegu oraz Kobiety i Juniorzy 60 zł. Opłatę dokonujemy na miejscu, podczas zapisów pierwszego dnia zawodów. A także w sklepie wędkarskim Pana Michała Jania przy ul. Jedności Narodowej 30 (sklep nad kwiaciarnią) w Kołobrzegu, oraz poprzez wpłatę na konto:
BGŻ BNP PARIBAS 02 1600 1462 1816 2180 8000 0001,
z tytułem wpłaty : opłata cateringowa z dopiskiem imienia i nazwiska.
Harmonogram Minutowy Zawodów

XXXI Memoriał imienia Wiktora Wierzbickiego na rzece Parsęta i rzece Radew.
DZIEŃ I – 2 marca (Sobota) 2019 r.

7:00 – 8:30 Rejestracja zawodników
8:30 – 8:45 Odprawa sędziowska
8:45 – 16:00 Zawody I Tura (złowione ryby muszą być zgłoszone natychmiastowo, pod nr tel. Sędziego Głównego Zawodów – Pana Henryka Terczyńskiego 602 435 931, lub pod nr tel. organizatora zawodów 509 094 537)
16:00 – 17:00 Zakończenie łowienia, powrót z łowiska, dostarczanie ryb lub dokumentacji fotograficznej do komisji sędziowskiej do 17:15,
17:15 – 18:15 Prace komisji,
18:15- 18:30 Ogłoszenie wyników I Tury zawodów

 

DZIEŃ II –4 marca (Niedziela) 2018 r.

06:00 – 13:00 II Tura połowów ( złowione ryby muszą być dostarczone do godz. 13:30)
13:00- 13:30 zakończenie łowienia, powrót z łowiska (ryby lub dokumentacja fotograficzna muszą być zgłoszone do komisji sędziowskiej)
13:30- 14 00 Prace Komisji Sędziowskiej
14:00- Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród uroczyste zakończenie zawodów,

Sędzia Główny Zawodów XXXI Memoriału im. Wiktora Wierzbickiego: Pan Henryk Terczyński,

Zastępca Sędziego Głównego : Pan Tadeusz Przybyś

Organizator zawodów: Koło Miejskie PZW w Kołobrzegu, http://www.pzw.org.pl/1479/

Kontakt z organizatorem zawodów: Prezes Koła Pan Łukasz Sęczkowski tel.: 509 094 537 , e-mail: pzwkolobrzeg@wp.pl

XXXI Memoriał imienia Wiktora Wierzbickiego na rzece Parsęta i rzece Radew.
2 – 3 marca 2019 r.
Zasady klasyfikacji złowionych ryb w ramach XXXI Memoriału im. Wiktora Wierzbickiego

Zasady zgłoszenia oraz dostarczenia dowodów połowu są te same dla obu formuł. Złowienie ryby, którą zawodnik chce wykazać, należy zgłosić bezpośrednio po złowieniu, podczas pierwszej tury i podczas drugiej tury zawodów na nr tel. Sędziego Głównego. Dostarczenie ryb do Komisji Sędziowskiej lub dokumentacji ich złowienia musi nastąpić zgodnie z harmonogramem.

W przypadku braku zasięgu telefonii komórkowej zgłoszenia należy dokonać poprzez wysłanie SMS podając dane : Nr startowy zawodnika, gatunek złowionej ryby, długość złowionej ryby oraz nr startowy świadka połowu. Pomiar ryb będzie wykonywany w ten sam sposób dla obu formuł.

W formule ”martwa ryba” Zawodnik może zgłosić maksymalnie 2 ryby (Troć). Złowione, uśmiercone i zgłoszone ryby mierzone będą przez Komisję Sędziowską na terenie odbywających się uroczystości zawodów.

W formule C&R (żywa ryba) Zawodnik może zgłosić wypuszczone punktowane ryby złowione w trakcie jednej tury, przy czym dopuszcza się formułę mieszaną. Dla ryb uwolnionych zawodnik musi dostarczyć w wyznaczonym czasie Komisji Sędziowskiej co najmniej dwa wyraźne zdjęcia całej ryby, wykonanych aparatem cyfrowym na tle wydanej przez organizatora miarki, oraz numeru startowego pozwalających w sposób bezsporny określić jej długość (zdjęcia muszą pozwalać na odczytanie skali miarki WRAZ Z RYBĄ). Ryba z ułożoną na niej miarą muszą być ułożone na płaskiej powierzchni.

Skala miary na długości ryby nie może być zasłonięta. Zdjęcia muszą być ostre, wykonane z góry pod kątem możliwie najbardziej zbliżonym do prostego). W razie jakichkolwiek wątpliwości do milimetrów, długość ryby będzie zaokrąglona do najbliższego wyraźnie widocznego znacznika centymetrowego w dół od długości ryby. Oprócz tego zawodnik musi przedstawić dowód wypuszczenia ryby, w postaci, najlepiej krótkiego filmu, bądź zdjęcia ewidentnie potwierdzających fakt uwolnienia ryby.

XXXI Memoriał imienia Wiktora Wierzbickiego na rzece Parsęta i rzece Radew.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Uczestnicy zawodów przyjeżdżają na koszt własny i muszą posiadać kartę wędkarską i licencje.
  2. Nieobecność zawodnika powoduje utratę startowego.
  3. Skutki spóźnienia ponosi zawodnik.
  4. Każdy zawodnik podczas trwania obu tur ma obowiązek mieć przypięty w widocznym miejscu znaczek zawodów.
  5. Noclegi we własnym zakresie.
  6. Zawodnicy zapoznają się z obowiązującymi zasadami RODO.
    7.Organizator zawodów na czas trwania zawodów w dniach 2-3 marca nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe, uszczerbek na zdrowiu a także za nieodpowiedzialne i niebezpieczne dla zdrowia zachowanie uczestników.
  7. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady zawodów. Biorąc udział w zawodach, wyraża się zgodę na akceptację i zapoznanie się z Regulaminem Zawodów.

Dodaj komentarz

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Powiadom o