Zezwolenie OIRM Słupsk – czasowy zakaz

Zezwolenie OIRM Słupsk

Zezwolenie OIRM Słupsk  – Zarządzenie PORZĄDKOWE Nr 2/2016
Okręgowego Inspektora Rybołówstwakowania Morskiego w Słupsku
z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie ograniczenia w połowach rekreacyjnych
(Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2016 r., poz.1249)

Zezwolenie OIRM Słupsk

Ogłoszony: 2016-03-23
Działając na podstawie art. 106 ustawy z dnia 19 grudnia 2014r. o rybołówstwie morskim (Dz.U. z 2015r., poz.222 ), zarządza się co następuje:
§ 1. W związku z przeprowadzanym zarybianiem wprowadza się czasowy zakaz prowadzenia wędkarskich połowów rekreacyjnych:
– w okresie od 25 kwietnia 2016 r. do 15 maja 2016 r. na wodach portu Darłowo,
– w okresie od 25 kwietnia 2016 r. do 15 maja 2016 r. na wodach portu Kołobrzeg.
§ 2. Kto narusza zakaz określony w § 1., podlega karze grzywny wymierzanej na zasadach i w trybie określonych w prawie o wykroczeniach.
§ 3. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie po upływie trzech dni od dnia ogłoszenia w drodze obwieszczenia w miejscach jego obowiązywania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


Zarządzenie PORZĄDKOWE Nr 1/2016

Okręgowego Inspektora Rybołówstwa Morskiego w Słupsku z dnia 25 marca 2016 r.
w sprawie ograniczenia w połowach rekreacyjnych (Dz. Urz. Województwa Pomorskiego z 2016 r., poz.1245)
Ogłoszony: 2016-03-29
Działając na podstawie art. 106 ustawy z dnia 19 grudnia 2014r. o rybołówstwie morskim (Dz.U. z 2015r., poz.222 ), zarządza się co następuje:
§ 1. W związku z przeprowadzanym zarybianiem wprowadza się czasowy zakaz prowadzenia wędkarskich połowów rekreacyjnych:
– w okresie od 11 kwietnia 2016 r. do 10 maja 2016 r. na wodach portu Rowy,
– w okresie od 18 kwietnia 2016 r. do 18 maja 2016 r. na wodach portu Łeba.
§ 2. Kto narusza zakaz określony w § 1., podlega karze grzywny wymierzanej na zasadach i w trybie określonych w prawie o wykroczeniach.
§ 3. Zarządzenie porządkowe wchodzi w życie po upływie trzech dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Zarządzenie porządkowe podlega ogłoszeniu w drodze obwieszczenia w miejscach jego obowiązywania.


Okręgowy Inspektor Rybołówstwa Morskiego w Słupsku:

Andrzej Krawczuk

Zezwolenie na strefę Morską – INFORMACJA DLA WĘDKARZY O ZMIANIE PRZEPISÓW… K L I K N I J!

Więcej z działem Zezwolenia na Wędkowanie

 

 

Zezwolenie Parsęta – Czy w parsęcie będą kiedyś taaakie ryby?

 

 

Zezwolenie na strefę Morską


Dodaj komentarz

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Powiadom o