Zezwolenie Ińsko – Gospodarstwo Rybackie

Zezwolenie Ińsko - Szczupak
Zezwolenie Ińsko – Gospodarstwo Rybackie 

UWAGA!

Gospodarstwo Rybackie w Ińsku nie użytkuje jeziora Storkowo i jeziora Sambórz Mały. Nabycie zezwolenia Gospodarstwa nie uprawnia do wędkowania na tych jeziorach.

Gospodarstwo Rybackie w Ińsku użytkuje rzeki: Ina, Brzeźnicka Węgorza, Krępa i Ukleja. Szczegóły w cenniku i regulaminie wędkowania.TEL. 91-562-30-10, 504-082-640, fax 91-579-21-27,
NR KONTA:

79 1500 1722 1217 2004 9008 0000

Zezwolenie Ińsko – Gospodarstwo Rybackie 

Zezwolenie Ińsko - Gospodarstwo Rybackie 

Zezwolenie Ińsko – Gospodarstwo Rybackie 

CENNIK ZEZWOLEŃ – 2023 r. WĘDKOWANIE Z

BRZEGU LUB ŁODZI

 GOSPODARSTWO RYBACKIE IŃSKO, UL. PRZYBRZEŻNA 8, 73-140 IŃSKO, TEL. 91-562-30-10, 504-082-640, fax 91-579-21-27, NR KONTA 79 1500 1722 1217 2004 9008 0000

Symbol Okres Ważności Zezwolenia Sposób Wędkowania Okres Wędkowania z Łodzi Ilość jezior Cena
I-1 2023 brzeg i łódź 01.06 – 15.11 wszystkie 280,00
I-2 2023 brzeg i łódź 01.06 – 15.11 2 jeziora** 220,00
I-3 2023 brzeg i łódź 01.06 – 15.11 1 jezioro** 180,00
II-1 2023 brzeg brak wszystkie 200,00
II-2 2023 brzeg brak 2 jeziora** 150,00
II-3 2023 brzeg brak 1 jezioro** 110,00
III-5 1 dzień* brzeg i łódź 01.06 – 15.11 1 jezioro** 25,00
III-1 3 dni* brzeg i łódź 01.06 – 15.11 1 jezioro** 40,00
III-2 1 tydzień* brzeg i łódź 01.06 – 15.11 wszystkie 80,00
III-2-A 1 jezioro** 55,00
III-3 2 tygodnie* brzeg i łódź 01.06 – 15.11 wszystkie 90,00
III-3-A 1 jezioro** 65,00
III-4 1 miesiąc* brzeg i łódź 01.06 – 15.11 wszystkie 110,00
III-4-A 1 jezioro** 90,00
IV-1 maj brzeg i łódź 01.05 – 31.05 wszystkie 110,00
IV-2 maj brzeg i łódź 01.05 – 31.05 1 jezioro** 60,00
V-1 01.12.2022 – 31.03.2023 spod lodu, brzeg nie dotyczy wszystkie 85,00
V-2 1 jezioro** 55,00
V-3 1 miesiąc* spod lodu, brzeg nie dotyczy wszystkie 50,00
V-4 1 jezioro** 40,00

 

* podać daty od – do
** okres wędkowania z łodzi:
– od 1 czerwca do 15 listopada – jeziora: Ińsko, Dłusko, Krzemień, Okrzeja, Szadzko
– od 1 czerwca do 31 grudnia – pozostałe jeziora
*** podać jezioro
Jeziora udostępnione do wędkowania:
Brzeźniak, Dłusko, Dolice, Dubie, Ińsko, Krzemień, Linówko, Marianowo, Mielno, Nowe Zajezierze, Okole, Okrzeja,
Piesna, Sambórz Wielki, Szadzko, Wiechowo, Wisola, Woświn, Zamczysko, Żabice

 


Zezwolenie Ińsko – Gospodarstwo Rybackie 

CENNIK ZEZWOLEŃ – 2023 r. – RZEKI

  GOSPODARSTWO RYBACKIE IŃSKO, UL. PRZYBRZEŻNA 8, 73-140 IŃSKO, TEL. 91-562-30-10, 504-082-640, fax 91-579-21-27, NR KONTA 79 1500 1722 1217 2004 9008 0000

Rodzaj Sposób Połowu Okres Wędkowania Ilość Rzek Cena
 

2022

metoda spinningowa i metoda muchowa cały sezon (metoda spinningowa od 01.01 do 31.08, metoda muchowa od 01.01 do 15.10) wszystkie 90,00
 

2023

metoda spinningowa i metoda muchowa 1 dzień* (metoda spinningowa od 01.01 do 31.08, metoda muchowa od 01.01 do 15.10) wszystkie 15,00

*należy podać datę

Rzeki udostępnione do amatorskiego połowu ryb:

Krępa, Brzeźnicka Węgorza, Ina i Ukleja

odcinki tzw. „wód górskich” wyżej wymienionych rzek to:

– wody rzeki Krępa i rzeki Dołżnica na całej ich długości, wraz z wodami ich dopływów,

– wody rzeki Brzeźnicka Węgorza na odcinku od połączenia z ciekiem Dopływ z Jeziora Dubie do Jeziora Brzeźniak,

– wody rzeki Ina na odcinku od źródeł do bifurkacji rzeki Pęzinka z rzeką Ina, dopływów, nie stanowiących oddzielnych obwodów.

– wody rzeki Ukleja na odcinku od jazu w miejscowości Rogowo do ujścia do niej rzeki Dobrzenica, wraz z wodami jej dopływów, nie stanowiących oddzielnych obwodów.


Zezwolenie Ińsko – Gospodarstwo Rybackie 

CENNIK ZEZWOLEŃ – 2023 r. – POŁÓW RYB KUSZĄ

   GOSPODARSTWO RYBACKIE IŃSKO, UL. PRZYBRZEŻNA 8, 73-140 IŃSKO, TEL. 91-562-30-10, 504-082-640, fax 91-579-21-27, NR KONTA 79 1500 1722 1217 2004 9008 0000

Rodzaj Okres Ważności Sposób Połowu Ilość Jezior Okres Połowu Ryb Kuszą cena
VI-1 cały sezon połów ryb kuszą 3 jeziora 15.05 – 15.10 570,00
VI-2 cały sezon połów ryb kuszą 1 jezioro** 15.05 – 15.10 430,00
VI-3 2 tygodnie* połów ryb kuszą 3 jeziora 15.05 – 15.10 390,00
VI-4 2 tygodnie* połów ryb kuszą 1 jezioro** 15.05 – 15.10 260,00
VI-5 1 tydzień* połów ryb kuszą 3 jeziora 15.05 – 15.10 210,00
VI-6 1 tydzień* połów ryb kuszą 1 jezioro** 15.05 – 15.10 160,00
VI-7 3 dni* połów ryb kuszą 3 jeziora 15.05 – 15.10 170,00
VI-8 3 dni* połów ryb kuszą 1 jezioro** 15.05 – 15.10 120,00
VI-9 1 dzień* połów ryb kuszą 3 jeziora 15.05 – 15.10 100,00
VI-10 1 dzień* połów ryb kuszą 1 jezioro** 15.05 – 15.10 75,00

*podać daty od – do ** podać jezioro

Jeziora udostępnione do amatorskiego połowu ryb kuszą:

Ińsko, Krzemień, Woświn

 

Członkowie Stowarzyszenia Spearfishing Poland są uprawnieni do 10 % zniżki (po okazaniu legitymacji członkowskiej)

 


Zezwolenie Ińsko – Gospodarstwo Rybackie 

REGULAMIN WĘDKOWANIA

Wędkowanie dozwolone jest w jeziorach Gospodarstwa Rybackiego w Ińsku udostępnionych do amatorskiego połowu ryb.

Wędkujący powinien posiadać kartę wędkarską oraz wnieść opłatę za wędkowanie na rzecz właściciela lub dzierżawcy akwenu.

Z opłat za wędkowanie zwolniona jest młodzież do lat 14, która może wędkować wyłącznie pod opieką dorosłych oraz w ramach łowiska i limitu dziennego opiekuna, który wniósł opłatę za wędkowanie.

Wędkowanie dozwolone jest w porze dziennej, tj. od wschodu do zachodu słońca, zgodnie z kalendarzem. Dopuszcza się wędkowanie w porze nocnej wyłącznie z brzegu w okresie od 1 czerwca do 30 września za dodatkową opłatą – ważne tylko z wykupionym zezwoleniem.

Wędkowanie z łodzi lub brzegu dozwolone jest wyłącznie dwiema wędkami zwykłymi lub metodą spinningową na zasadach określonych w punkcie 6 Regulaminu. Zimą z lodu wolno łowić tylko jedną wędką.

Połów szczupaka oraz połów na spinning dozwolony jest wyłącznie w okresie od 1 czerwca do 31 października, natomiast połów w maju dozwolony jest po wykupieniu zezwolenia na wędkowanie w maju.

Wędkowanie z brzegu dozwolone jest w miejscach nie zarośniętych trzcinami, wyłącznie w jeziorach udostępnionych do amatorskiego połowu ryb.

Wędkowanie z łodzi dozwolone jest od 1 czerwca do 15 listopada, natomiast wędkowanie w maju dozwolone jest po wykupieniu zezwolenia na maj. Wędkowanie z łodzi dozwolone jest wyłącznie w jeziorach udostępnionych do wędkowania i może odbywać się tylko z jednostek zarejestrowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Cumowanie łodzi może odbywać się wyłącznie przy istniejących pomostach oraz przy niezarośniętych brzegach jezior udostępnionych do wędkowania.

Podczas połowów z łodzi obowiązuje zakaz wpływania w trzcinowiska.


Zezwolenie Ińsko – Gospodarstwo Rybackie 

 

11. Obowiązują następujące wymiary ochronne ryb:

wzdręga – do 15 cm

karp, lin – do 30 cm

szczupak, węgorz, sandacz – do 50 cm

sum – do 70 cm

Wymiar wyznacza się mierząc ciało ryby od początku głowy do najdalszego krańca płetwy ogonowej.

Zezwolenie Ińsko – Gospodarstwo Rybackie 
12. Obowiązują następujące okresy ochronne ryb:

sandacz – od 1 stycznia do 31 maja

szczupak – od 1 stycznia do 30 kwietnia

węgorz – od 15 czerwca do 15 lipca

sum – od 1 listopada do 30 czerwca

13. Obowiązują następujące limity ilościowe dozwolone do złowienia w ciągu doby:

karp – 2 szt,

sandacz – 2 szt,

szczupak – 2 szt,

sum – 1 szt,

węgorz – 2 szt.

Łączna ilość złowionych i zabranych z łowiska ryb wymienionych gatunków nie może przekroczyć 4 szt w ciągu doby.

Zezwolenie Ińsko – Gospodarstwo Rybackie 

14. Ustalenia inne:

w przypadku zauważenia skutków zanieczyszczenia wody (jak np. śnięte ryby, zmiana koloru wody) wędkarz powinien bezzwłocznie zawiadomić pracowników Gospodarstwa;

przed rozpoczęciem wędkowania i po jego zakończeniu wędkarz powinien oczyścić stanowisko, a także nie niszczyć drzew, krzewów i umocnień brzegowych oraz nie zaśmiecać łowiska;

wędkarz powinien zachowywać się na łowisku zgodnie z zasadami etyki wędkarskiej, być uprzejmym i życzliwym w stosunku do innych kolegów, a także opiekować się wędkarzami młodocianymi;

w kwestiach nie wymienionych w regulaminie wędkowania ma zastosowanie Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb PZW.

Naruszenie postanowień Regulaminu będzie stanowiło podstawę do pozbawienia licencji bez odszkodowania przy równoległym zastosowaniu sankcji wynikających z art. 27.1 Ustawy o Rybactwie Śródlądowym z dnia 18 kwietnia 1985 r. wraz z późniejszymi zmianami (patrz niżej).

Zezwolenie Ińsko – Gospodarstwo Rybackie 

„Art. 27 a. 1. Kto:

1) dokonuje połowu ryb na rzecz uprawnionego do rybactwa, nie posiadając przy sobie upoważnienia, o którym mowa w art. 5,

2) dokonując amatorskiego połowu ryb:

a) nie posiada przy sobie karty wędkarskiej albo karty łowiectwa podwodnego lub używa tej karty mimo sądowego orzeczenia o odebraniu karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego,

b) nie posiada zezwolenia, o którym mowa w art. 7 ust. 2, bądź nie stosuje się do warunków zezwolenia lub nie prowadzi rejestru amatorskiego połowu ryb, jeżeli zezwolenie zobowiązuje do jego prowadzenia,

3) dokonuje połowu ryb z naruszeniem art. 7 ust. 1 a,

4) narusza przepis art. 16 lub przepisy wydane na podstawie art. 21 pkt 4, nie oznakowując obrębu hodowlanego albo ochronnego lub niewłaściwie je oznakowując, lub nie będąc do tego uprawnionym, umieszcza takie oznakowanie lub niszczy oznakowanie obrębu hodowlanego albo ochronnego,

5) wbrew obowiązkowi określonemu w art. 13 ust. 2 wstępuje do obrębu hodowlanego bez uzgodnienia terminu, miejsca lub sposobu wejścia do obrębu hodowlanego z uprawnionym do rybactwa w tym obrębie albo wstępuje do obrębu hodowlanego niezgodnie z tymi uzgodnieniami,

6) dokonuje połowu ryb, wykorzystując do tego sprzęt pływający niezarejestrowany lub nieoznakowany albo oznakowany niezgodnie z przepisami art. 20 ust. 2 lub art. 21 pkt 4,

7) dokonuje amatorskiego połowu ryb z naruszeniem art. 20 ust. 6

— podlega karze grzywny albo karze nagany.

Zezwolenie Ińsko – Gospodarstwo Rybackie 

2. Karę, o której mowa w ust. 1, wymierza się odpowiednio za usiłowanie, podżeganie i pomocnictwo w popełnieniu czynu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3–7.

3. W razie ukarania za wykroczenia określone w ust. 1, sąd orzeka o podaniu orzeczenia o ukaraniu do publicznej wiadomości, na koszt ukaranego.

4. W razie ukarania za wykroczenia określone w ust. 1, sąd dodatkowo orzeka, odpowiednio:

1) na rzecz pokrzywdzonego:

a) obowiązek naprawienia szkody, na wniosek tego pokrzywdzonego, lub

b) uprawnionego do rybactwa nawiązkę w wysokości od pięciokrotnej do dwudziestokrotnej wartości przywłaszczonych ryb;

2) przepadek rybackich narzędzi połowowych i innych przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia wykroczenia, a także przedmiotów pochodzących bezpośrednio lub pośrednio z wykroczenia, na rzecz uprawnionego do rybactwa;

3) trwałe odebranie karty wędkarskiej albo karty łowiectwa podwodnego bądź jej przekazanie do depozytu sądowego na okres nie krótszy niż 12 miesięcy, do czasu złożenia przez osobę ukaraną ponownego egzaminu z wynikiem pozytywnym.

5. O orzeczeniu środka karnego, o którym mowa w ust. 4 pkt 3, sąd powiadamia właściwy organ, upoważniony do wydawania karty wędkarskiej albo karty łowiectwa podwodnego.

6. Orzeczenie o przepadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, może dotyczyć również przedmiotów niestanowiących własności sprawcy.

7. Orzekanie w sprawach określonych w ust. 1 następuje w trybie przewidzianym przepisami Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Zezwolenie Ińsko – Gospodarstwo Rybackie 

Art. 27 b. 1. Kto:

1) dokonując połowu ryb, narusza zakaz określony w art. 8 ust. 1 pkt 1–5 lub 11—13,

2) dokonując amatorskiego połowu ryb:

a) używa podrywki wędkarskiej niezgodnie z art. 7 ust. 1,

b) narusza zakaz określony w art. 10 ust. 1 pkt 2,

c) narusza zakaz określony w art. 17 ust. 7,

3) narusza określone w art. 2 ust. 1 lub w przepisach wydanych na podstawie art. 2 ust. 2 warunki chowu, hodowli lub połowu organizmów żyjących w wodzie innych niż ryby,

4) dokonuje zarybień niezgodnie z art. 4 b ust. 1,

5) nie stosuje się do nakazu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 lub 2,

6) dokonuje połowu ryb na rzecz uprawnionego do rybactwa, nie posiadając dokumentu stwierdzającego upoważnienie, o którym mowa w art. 5,

7) narusza przepis art. 20 ust. 1, 4 lub 5

— podlega karze ograniczenia wolności albo karze grzywny nie niższej niż 200 zł.

2. Karę, o której mowa w ust. 1, wymierza się odpowiednio za usiłowanie, podżeganie i pomocnictwo w popełnieniu czynu, o którym mowa w ust. 1.

3. W razie ukarania za wykroczenia określone w ust. 1, sąd orzeka o podaniu orzeczenia o ukaraniu do publicznej wiadomości, na koszt ukaranego.

4. W razie ukarania za wykroczenia określone w ust. 1, sąd dodatkowo orzeka, odpowiednio:

Zezwolenie Ińsko – Gospodarstwo Rybackie 

1) na rzecz pokrzywdzonego:

a) obowiązek naprawienia szkody, na wniosek tego pokrzywdzonego, lub

b) uprawnionego do rybactwa nawiązkę w wysokości od pięciokrotnej do dwudziestokrotnej wartości przywłaszczonych ryb;

2) przepadek rybackich narzędzi połowowych i innych przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia wykroczenia, a także przedmiotów pochodzących bezpośrednio lub pośrednio z wykroczenia, na rzecz uprawnionego do rybactwa;

3) trwałe odebranie karty wędkarskiej albo karty łowiectwa podwodnego bądź jej przekazanie do depozytu sądowego na okres nie krótszy niż 12 miesięcy, do czasu złożenia przez osobę ukaraną ponownego egzaminu z wynikiem pozytywnym.

5. O orzeczeniu środka karnego, o którym mowa w ust. 4 pkt 3, sąd powiadamia właściwy organ, upoważniony do wydawania karty wędkarskiej albo karty łowiectwa podwodnego.

6. Orzeczenie o przepadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, może dotyczyć również przedmiotów niestanowiących własności sprawcy.

7. Orzekanie w sprawach określonych w ust. 1, następuje w trybie przewidzianym przepisami Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Zezwolenie Ińsko – Gospodarstwo Rybackie 

Art. 27 c. 1. Kto:

1) poławia raka szlachetnego lub błotnego, nie będąc do tego uprawnionym,

2) nie będąc uprawnionym do rybactwa albo osobą poławiającą na jego rzecz, poławia ryby rybackimi narzędziami lub urządzeniami połowowymi,

3) narusza zakaz określony w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 4 pkt 1,

4) narusza zakaz określony w art. 3i, art. 8 ust. 1 pkt 6–10 i ust. 2, art. 10 ust. 1 pkt 1, art. 11, art. 14 ust. 2 lub art. 19 ust. 1,

5) nie stosuje się do nakazu, o którym mowa w art. 10 ust. 2,

6) dokonuje połowu ryb niezgodnie z otrzymanym zezwoleniem, o którym mowa w art. 17 ust. 1 lub 2,

7) przegradza łożysko wody płynącej sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi bez zezwolenia, o którym mowa w art. 17a ust. 1 lub 2, albo przegradza to łożysko niezgodnie z tym zezwoleniem

— podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Zezwolenie Ińsko – Gospodarstwo Rybackie 

2. W razie skazania za przestępstwa określone w ust. 1, sąd orzeka o podaniu orzeczenia o skazaniu do publicznej wiadomości, na koszt skazanego.

3. W razie skazania za przestępstwa określone w ust. 1, sąd dodatkowo orzeka, odpowiednio:

1) na rzecz pokrzywdzonego:

a) obowiązek naprawienia szkody, na wniosek tego pokrzywdzonego, lub

b) uprawnionego do rybactwa nawiązkę w wysokości od pięciokrotnej do dwudziestokrotnej wartości przywłaszczonych ryb;

2) przepadek rybackich narzędzi połowowych i innych przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia przestępstwa, a także przedmiotów pochodzących bezpośrednio lub pośrednio z przestępstwa;

3) trwałe odebranie karty wędkarskiej albo karty łowiectwa podwodnego bądź jej przekazanie do depozytu sądowego na okres nie krótszy niż 12 miesięcy, do czasu złożenia przez osobę skazaną ponownego egzaminu z wynikiem pozytywnym;

4) zakaz składania oferty do konkursu ofert na oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego na okres od roku do 3 lat.

4. O orzeczeniu środka karnego, o którym mowa w ust. 3 pkt 3, sąd powiadamia właściwy organ, upoważniony do wydawania karty wędkarskiej albo karty łowiectwa podwodnego.

5. Orzeczenie o przepadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, może dotyczyć również przedmiotów niestanowiących własności sprawcy.”

Zezwolenie Ińsko – Gospodarstwo Rybackie 

1. Wykaz jezior dzierżawionych przez Gospodarstwo Rybackie Ińsko
2. Gatunki ryb występujących w jeziorach GR Ińsko
3. Rejestr połowów wędkarskich


Zezwolenie Ińsko – Gospodarstwo Rybackie 

ZASADY UPRAWIANIA ŁOWIECTWA PODWODNEGO

Podstawowym aktem prawnym jest Ustawa o Rybactwie Śródlądowym. Nakłada ona pewne obowiązki na osobę zainteresowaną uprawianiem łowiectwa podwodnego. M.in. musi ona posiadać:
1) kartę łowiectwa podwodnego,
2) zezwolenie od właściciela lub dzierżawcy akwenu.
Przepisy wykonawcze do w/w ustawy reguluje m.in. rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz U z dn. 4 grudnia 2001 r.).

Amatorski połów ryb kuszą uprawia się:
1) wyłącznie w porze dziennej, po upływie godziny od wschodu słońca, nie później jednak niż na godzinę przed zachodem słońca;
2) kuszą napinaną siłą mięśni, miotającą harpun na uwięzi, który nie może mieć więcej niż 3 ostrza rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm; konstrukcja harpuna powinna umożliwiać łatwe oddzielanie ostrza od jego trzonu;
3) w promieniu nie większym niż 50 m od ustawionego na powierzchni wody pływaka koloru żółtego o wyporności co najmniej 5 litrów; pływak ustawiany jest na czas połowu przez osobę dokonującą połowu ryb kuszą;
4) w taki sposób, aby kusza podczas napinania i zwalniania w całości była zanurzona w wodzie;
5) poza wyznaczonymi kąpieliskami.

Naruszenie ww. zasad będzie stanowiło podstawę do pozbawienia licencji bez odszkodowania przy równoległym zastosowaniu sankcji wynikających z art. 27.1 Ustawy o Rybactwie Śródlądowym z dnia 18 kwietnia 1985 r. wraz z późniejszymi zmianami (patrz niżej).

Zezwolenie Ińsko – Gospodarstwo Rybackie 

Art. 27. 1. „Kto:
1) dokonuje amatorskiego połowu ryb bez posiadania dokumentów lub zezwolenia, o których mowa w art. 7 ust. 2, uprawniających do takiego połowu,
2) dokonując amatorskiego połowu ryb narusza zakazy określone w art. 8 ust. 1 pkt 1-4 i pkt 11-13,
3) narusza przepisy art. 2, art. 3, art. 9, art. 10 ust. 2 oraz art. 11, art. 13 ust. 2, art. 16 i art. 20 ust. 1 i 2 oraz 4 i 5,
4) narusza oznakowania obrębów hodowlanych i ochronnych (art. 16 i art. 21 pkt 4) bądź nie będąc do tego uprawniony umieszcza takie oznakowania
– podlega karze grzywny.
2. W razie ukarania za wykroczenia wymienione w ust. 1, kolegium do spraw wykroczeń może orzec:
1) nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego uprawnionego do rybactwa w wysokości do pięciokrotnej wartości przywłaszczonych ryb,
2) przepadek narzędzi i innych przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia wykroczenia, a także przedmiotów pochodzących bezpośrednio lub pośrednio z wykroczenia,
3) zakaz amatorskiego połowu ryb na okres od 6 do 18 miesięcy.
3. W wypadku orzeczenia kary dodatkowej, o której mowa w ust. 2 pkt 3, orzeka się o cofnięciu karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego.
4. Orzeczenie o przepadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, może również dotyczyć przedmiotów nie stanowiących własności sprawcy.
5. Za czyny wymienione w ust. 1, popełnione przez osobę niepełnoletnią posiadającą kartę wędkarską, na wniosek osób uprawnionych do kontroli, organ wydający cofa wydaną kartę do czasu uzyskania pełnoletności.”


Zezwolenie Ińsko – Gospodarstwo Rybackie 

Ińskie Centrum Rybactwa spółka z o.o.  powstała dla skoordynowania działalności Gospodarstwa Rybackiego Ińsko, Zakładu Przetwórstwa Rybnego w Ińsku oraz obiektu stawowego Maliniec koło Reska.

Siedzibą spółki jest Ińsko.

Nasz adres:

ul. Przybrzeżna 8

73-140 Ińsko

woj. zachodniopomorskie

TEL. 91-562-30-10, 504-082-640, fax 91-579-21-27,

Udostępnij artykuł ZPW:

ZPW - Zachodniopomorski Portal Wędkarski

Subscribe
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

5 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Andrzej Traszko
Andrzej Traszko
11 lipca 2022 07:57

Dla wędkarza regulaminy, nakazy zakazy ilości ryb. Dla siatek i gospodarstw hulaj dusza bierz co chcesz. Wszystkie wody powinny należeć tylko do wód polskich i całkowity zakaz łowienia siecią dla wszystkich na wodach śródlądowych. Kiedyś było wszędzie pełno ryb teraz nie ma prawie nigdzie.

Jakub
Jakub
8 czerwca 2021 19:36

A może byście tak ściągnęli te sparciałe porośnięte starym glonem siaty z jeziora Krzemień? Nie wiem po co zostawiacie jak później to leży parę miesięcy i truje jezioro rozkladajacą się rybą. Rozumiem że przez lata waszego zarządzania nie wiele się ostalo ale żeby jeszcze truć to już przesada

TADZIO
TADZIO
Reply to  Jakub
4 czerwca 2022 05:01

tam już niema ryb na tym jeziorze wszędzie z każdej strony siatki stoją

Krys
Krys
12 maja 2018 10:18

Na waszej stronie jest artykuł że to gospodarstwo zakończyło swoją działalność, i podajecie cenniki na 2018 ?? To co kase biorą a nie dostali pozwolenia na dzierżawę jezior ??