Łowisko Chojnica – Zezwolenie

Łowisko Chojnica - Zezwolenie
Łowisko Chojnica – Zezwolenie

“Łowisko Chojnica” to kompleks kilku jezior o zróżnicowanej wielkości, rybostanie oraz charakterystyce. Łączna powierzchnia wszystkich zbiorników łowiska to blisko 70 ha, na których każdy znajdzie coś odpowiedniego dla siebie. Pomysł na powstanie łowiska wędkarskiego powstał w 2007 roku, od tego roku kompleks jezior jest w prywatnych rękach. Od samego początku istnienia łowiska, jeziora są bardzo intensywnie zarybiane różnego rodzaju gatunkami ryb, odpowiednimi z osobna dla każdego z jezior.

Pomysłowi na powstanie łowiska od samego początku przyświecał cel powstania miejsca, gdzie swych sił będą mogli spróbować wędkarze preferujący różne metody połowu, od delikatnego spławika przez metody gruntowe po zaawansowany spinning, czy wymagające karpiowanie.

W 2015 roku podjęliśmy decyzję  o otwarciu łowiska karpiowego na naszej perełce czyli jeziorze Chojnica Wielka. Była to odpowiedź na zainteresowanie przez karpiarzy tym zbiornikiem, gdyż od kilku lat poławiane były ryby kilkunastokilogramowe.

Z wędkarskimi pozdrowieniami: Olszewski Łukasz 

Karpie łowisko Chojnica

Łowisko Chojnica – Zezwolenie

            Jezioro Stobnica Mała *Młyńskie

Jezioro sandaczowo/leszczowe o powierzchni 14 hektarów i głębokości maksymalnej około 7 metrów. Przejrzystość wody w sezonie to zaledwie 0,3 – 0,5 metra , co daje wspaniałe warunki do rozwoju sandacza, który bardzo licznie występuje w jeziorze. Pozostałymi gatunkami występującymi w jeziorze są: szczupak, okoń, leszcz, lin, karp (duży),węgorz, amur, płoć, wzdręga, karaś pospolity, kiełb. Jezioro ze względu na dużą ilość drapieżnika to świetne łowisko spiningowe. Łowiący na spławik lub gruntówkę też mogą liczyć na wspaniałe połowy dzięki sporej populacji leszcza, lina i karpia. Zbiornik bardzo intensywnie zarybiany od blisko dekady sandaczem oraz karpiem. W mniejszych ilościach do zbiornika trafia co roku materiał zarybieniowy szczupaka, węgorza, lina oraz karasia pospolitego. Na jeziorze obowiązuje regulamin amatorskiego połowu ryb.
Karp – wymiar ochronny 35cm do 55cm

 

 

Łowisko Chojnica – Zezwolenie

             Jezioro Kołki *Ławeczki                    

Jest to pięknie położone bardzo czyste jezioro leszczowe o powierzchni około 10 ha i głębokości maksymalnej dochodzącej do 16 metrów. Zbiornik charakteryzuje duża przejrzystość wody nawet do pięciu metrów. Podstawowe gatunki ryb które występują w zbiorniku: leszcz, szczupak, okoń, lin, karp, sieja, sielawa, węgorz, płoć, wzdręga, karaś pospolity. Zarybienia prowadzone od kilku lat oparte jest na kilku gatunkach jak: szczupak, karp, sieja, sielawa oraz węgorz. Na jeziorze obowiązuje regulamin amatorskiego połowu ryb.

Łowisko Chojnica – Zezwolenie

                        Jezioro Rzecko Duże         

Niewielkie jezioro leszczowo ;szczupakowe o powierzchni zaledwie 5 hektarów i głębokości maksymalnej dochodzącej do 6,5 metra. Przejrzystość wody w zbiorniku sięga zaledwie jednego metra. Zbiornik otoczony jest polami uprawnymi. Głównymi gatunkami ryb jakie możemy tu spotkać to: szczupak, leszcz, sandacz, lin, okoń, karp, amur, płoć, węgorz, wzdręga, krąp, karaś pospolity. Prowadzone zarybienia na jeziorze oparte są głównie na takich gatunkach jak: szczupak, sandacz, lin, karaś pospolity, karp, amur. Małe kameralne jezioro nadające się świetnie do połowu ryb spokojnego żeru, lecz warto poświęcić trochę czasu pływającym tu drapieżnikom. Na jeziorze obowiązuje regulamin amatorskiego połowu ryb.

Łowisko Chojnica – Zezwolenie

Łowisko Chojnica - Zezwolenie

 

 

Sprzedaż zezwoleń prowadzona jest u właściciela łowiska 602 689 195 .

Rezerwacja wymaga opłacenia ustalonego terminu przelewem.
ŁOWISKO CHOJNICA
Olszewski Łukasz
62-100 Wągrowiec
Ul. Okrężna 13
Bank Pekao 13 1240 3725 1111 0010 6761 9493
Tytułem: imię i nazwisko, data połowu, nr stanowiska

Informacja ogólna:
Łukasz 602689195
Paweł 795447565

Łowisko Chojnica – Zezwolenie

Cennik

  Cennik: Jezioro Chojnica Duża
1 doba – 60 zł/doba (3 wędki, metoda włosowa)
Spinning  z łodzi 40 zł/dzień (no kill)
Wynajem łodzi 20zł/dzień
 Cennik: Jezioro Stobnica Mała
1 dzień  – 15/25* zł
3 dni – 30/45* zł
7 dni – 60/90* zł
1 miesiąc – 100/150*zł
Cały sezon 140/210*zł
* połów z łodzi
 Cennik: Jezioro Kołki
1 dzień  – 15/25* zł
3 dni – 30/45* zł
7 dni – 60/90* zł
1 miesiąc – 100/150*zł
Cały sezon 140/210*zł
*połów z łodzi
 Cennik: Jezioro Rzecko Duże
1 dzień  – 15/25* zł
3 dni – 30/45* zł
7 dni – 60/90* zł
1 miesiąc – 100/150*zł
Cały sezon 140/210*zł
*połów z łodzi
Zezwolenie na wędkowanie Jezioro Wicko.
UWAGA WĘDKARZE!!!

Prosimy zwrócić szczególną uwagę na dane wpisywane w tytule transakcji podczas dokonywania przelewu za zezwolenia wędkarskie. Wpisanie danych niezgodnie z Regulaminem unieważnia zezwolenie, a pieniądze za błędnie i pomyłkowo dokonane przelewy nie będą zwracane

Łowisko Chojnica

  • Regulamin amatorskiego połowu ryb w wodach obwodu rybackiego Jeziora Chojnica Duża na cieku
   • 1. Prawo do uprawiania amatorskiego połowu ryb w wodach przedmiotowego obwodu
   • rybackiego, mają osoby posiadające zezwolenie uprawnionego do rybactwa (użytkownika rybackiego)
   • oraz kartę wędkarską. Dokumenty te w czasie wędkowania należy posiadać przy sobie.
   • W czasie wędkowania wędkarz ma obowiązek poddać się kontroli: Użytkownika rybackiego i
   • upoważnionych przez niego osób, funkcjonariuszy Państwowej i Społecznej Straży Rybackiej oraz
   • Policji, Państwowej Straży Łowieckiej, Straży Leśnej, Straży Granicznej. Na ich wezwanie wędkarz
   • zobowiązany jest okazać dokumenty (zezwolenie wędkarskie i karta wędkarska), sprzęt i przynęty
   • wędkarskie oraz złowione ryby.
   • 2. Każdy wędkarz poławiający ryby w wodach ww. obwodu rybackiego zobowiązany jest
   • przestrzegać wszystkich zasad niniejszego Regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie
   • obowiązującego, dotyczących rybactwa i dziedzin pokrewnych.
   • Naruszenie niniejszego Regulaminu pociąga za sobą konsekwencje wynikające z ustawy o rybactwie
   • śródlądowym oraz możliwość odebrania zezwolenia, a także wyproszenia z łowiska.
   • 3. Dozwolone jest jednoczesne stosowanie tylko jednej metody połowu, w tym: spinning – 1
   • wędka; spławik i gruntówka – 2 wędki, muchówka – 1 wędka.
   • 4. Zabrania się łowić ryb w ustalonych dla nich wymiarach i okresach oraz miejscach
   • ochronnych, takich jak: tarliska, w tym krześliska, zimowiska, mateczniki oraz w obrębach ochronnych
   • lub miejscach wskazanych przez Użytkownika rybackiego, a także powyżej limitów ilościowych –
   • wskazanych przez Użytkownika rybackiego.
   • Ustala się wymiary ochronne ryb:
   • Okoń do 20 cm
   • Lin do 30 cm
   • Sandacz, Szczupak, Węgorz do 50 cm
   • Leszcz do 40 cm
   • Ustala się okresy ochronne ryb:
   • Szczupak – od 1 marca do 30 kwietnia
   • Okoń – od 1 marca do 30 kwietnia
   • Leszcz – od 15 kwietnia do 15 maja
   • Ustala się dobowe limity ilościowe ryb:
   • Szczupak, Sandacz – łączne 3 szt.
   • Sum, Sieja, Leszcz, Lin, Okoń – 5 szt.
   • Inne gatunki – łącznie 5 kg
   • 5. Ponadto zabrania się:
   • – łowić ryby za pomocą kuszy podwodnej;
   • – zabierania karpi i amurów;
   • – rozdawania lub sprzedawania złowionych ryb na terenie łowiska lub poza nim;
   • – łowić metodą „szarpaka”;
   • – łowienia ryb z lodu i z łodzi w porze nocnej;
   • 6. W czasie wędkowania wędki muszą być pod stałym nadzorem ich właściciela.
   • 7. Wędkarz zobowiązany jest posiadać przyrząd do wyjmowania haczyków z pyszczków ryb.
   • Ryby z haczyka należy uwalniać z zachowaniem maksymalnej ostrożności.
   • 8. Wędkarz zobowiązany jest utrzymać w czystości stanowisko wędkarskie w promieniu
   • minimum 10 metrów, bez względu na stan, jaki zastał przed rozpoczęciem połowu.
   • 9. Wędkarz ma obowiązek opuścić łowisko, jeśli rozgrywane mają być na nim zawody sportowe.
   • Organizator zawodów musi posiadać pisemne zezwolenie Użytkownika rybackiego. Na czas zawodów
   • mogą być wprowadzane odrębne przepisy, ustalone przez Użytkownika rybackiego i organizatora
   • zawodów.
   • 10. W przypadku zauważenia zanieczyszczenia wody lub jego skutków, jak np. śnięte ryby,
   • zmiana koloru wody, plamy olejowe, nienaturalny zapach, wędkarz ma obowiązek natychmiast
   • zawiadomić o tym Użytkownika rybackiego, policję albo najbliższy właściwy organ administracji
   • publicznej.
   • 11. Dla Jeziora Chojnica Duża mogą być ustanowione odrębne warunki połowu lub odrębny
   • regulamin.
   • 12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa
   • powszechnie obowiązującego oraz prawa miejscowego, a w szczególności:
   • – Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. – o rybactwie o rybactwie śródlądowym
   • – Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb
   • oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie
   • – Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska
   • – Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
   bez nazwy uchodzącym do rzeki Wardynka – nr 1
   • oraz przepisy prawa miejscowego, obowiązującego na obszarze obwodu rybackiego.

Jezioro Chojnica Wielka – łowisko karpiowe (złów i wypuść)

Ten piękny blisko 24 hektarowy zbiornik o maksymalnej głębokości 11,5 metra i o bardzo czystej wodzie ( przejrzystość wody w zależności od pory roku dochodzi do 4 metrów), otoczony w 80 procentach jest lasem mieszanym .Brzeg jeziora porośnięty trzciną, urozmaicony zwalonymi drzewami oraz pozostałościami po starych pomostach. Roślinność podwodna bardzo mocno rozwinięta co daje znakomite warunki bytowania ryb. Położenie jeziora oraz jego charakterystyka sprawiają iż jest ono idealne na dłuższe zasiadki karpiowe. Nad jeziorem istnieje zaledwie sześć stanowisk karpiowych co ma na celu komfort przebywających wędkarzy. Zależy nam na zachowaniu jak najbardziej naturalnych warunków zachowując ich niepowtarzalny  urok. Wszystkie stanowiska przygotowane są dla 2-3 wędkarzy, oraz rozbicia nawet dwóch namiotów. Jezioro posiada ustawowy obręb ochronny w jednej z zatok gdzie obowiązuje bezwzględny zakaz wędkowania.

Jezioro od 2008 roku zarybiane karpiem, początkowo kroczkiem oraz rybą handlową, w roku 2010 i kolejnych latach zaczęły trafiać do wody selekty o wadze 3-5 kg a w roku 2015 do zarybień przeznaczyliśmy ryby w wadze 5-8 kg. Obecnie szacujemy populacje karpia na około 300-350 sztuk powyżej 7kg. Obecny rekord łowiska z 2017 roku to karp o wadze 17,80 kg, najczęściej obecnie łowione karpie to sztuki o wadze 8-13kg .Mamy nadzieję,  że pływają tam starsze i większe osobniki (pozostałość po PZW- czyli poprzednim opiekunie jeziora).Urozmaiceniem mogą być zamieszkujące jezioro w ilości kilkunastu sztuk pokaźne amury. Jezioro ponadto bardzo intensywnie zarybiane jest szczupakiem, linem, węgorzem, sieją, sielawą, sandaczem, okoniem.

Od listopada do kwietnia zapraszamy wędkarzy lubiących metodę spinningu. Wszystkich wędkujących tą metodą obowiązuje zakaz zabierania złowionych ryb ( złów i wypuść).W jeziorze czekają okazy szczupaka i okonia. Warto wspomnieć że na jeziorze od 2008 nie jest prowadzona gospodarka rybacka. Okazy w jeziorze osiągnęły imponujące rozmiary, szczupaki 70-90 cm występują w sporej ilości, okonie najczęściej łowione to sztuki 25-40cm, obecny rekord łowiska to okoń o wadze 1,90kg .Do dyspozycji wędkarzy trzy łodzie. Inne terminy wędkowania niż okres listopad-kwiecień ustalany indywidualnie z opiekunem łowiska 602 689 195.

Łowisko Chojnica

 


Łowisko Chojnica – Zezwolenie

Udostępnij artykuł ZPW:

ZPW - Zachodniopomorski Portal Wędkarski

Subscribe
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments