Ważność Karty Wędkarskiej

SSR

Ważność Karty Wędkarskiej – Pragniemy wyjaśnić naszym kolegom po „kiju” wszelkie wątpliwości dotyczące ważności Karty Wędkarskiej:
– Kto powinien ją wymienić i dlaczego?
– Która, karta straciła swoją ważność?
– Która, jest dalej ważna?

Wszystkie wątpliwości dotyczące Karty Wędkarskiej wyjaśnia Koordynator ds. Powiatowych Społecznych Straży Rybackich Okręgu PZW Szczecin Ryszard Żochowski.

Ważność Karty Wędkarskiej

karta wędkarska wzórWażność Karty Wędkarskiej
Ważność Karty Wędkarskiej

Ważność Karty Wędkarskiej

Ważność Karty Wędkarskiej


Ryszard Żochowski

Koordynator ds. Powiatowych
Społecznych Straży Rybackich
Okręgu PZW Szczecin
Ryszard Żochowski

Więcej o Karcie Wędkarskiej:

W przepisach  ustawy o rybactwie śródlądowym najistotniejszy dla osób chcących uzyskać Kartę Wędkarską jest artykuł 7, który mówi co następuje:
Karta Wędkarska

5. Kartę wędkarską oraz kartę łowiectwa podwodnego wydaje starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania zainteresowanej osoby, która złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin ze znajomości zasad i warunków ochrony i połowu ryb przed komisją egzaminacyjną, o której mowa w ust. 7a. Z obowiązku składania egzaminu są zwolnione osoby posiadające średnie lub wyższe wykształcenie z zakresu rybactwa.

6. Kartę wędkarską wydaje się osobie, która ukończyła 14 lat. Kartę łowiectwa podwodnego wydaje się osobie, która ukończyła 18 lat.

7. Za wydanie karty wędkarskiej i karty łowiectwa podwodnego pobiera się opłatę, której wysokość powinna odpowiadać kosztom jej wydania.

7a. Uprawniona do powołania komisji egzaminacyjnej jest organizacja społeczna, której
statutowym celem jest działanie na rzecz ochrony ryb oraz rozwoju amatorskiego połowu ryb,
określona w przepisach wydanych na podstawie art. Za przeprowadzenie egzaminu
organizacja społeczna może pobrać opłatę w celu pokrycia kosztów jego przeprowadzania.

7b. Członkiem komisji egzaminacyjnej może być osoba, która:
1) posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie ochrony oraz połowów ryb;
2) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo albo umyślne
wykroczenie przeciwko przepisom o rybactwie śródlądowym, przepisom o rybołówstwie,
przepisom o łowiectwie, przepisom o ochronie przyrody lub przepisom o ochronie zwierząt.

8. Uprawniony do rybactwa za wydane zezwolenie na uprawianie amatorskiego połowu ryb może pobierać opłatę w wysokości przez siebie ustalonej.

Udostępnij artykuł ZPW:

ZPW - Zachodniopomorski Portal Wędkarski

Subscribe
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

3 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Łukasz
Łukasz
1 czerwca 2017 15:58

Art. 28 ustawy o rybactwie śródlądowym owszem istniał, jednak w obowiązujących przepisach jest wykreślony, dalej: – w roku 1996 (27 września) została podpisana ustawa, która mówi, że karty wędkarskie wydane przed 1998 rokiem (czyli te wydawane przez PZW) tracą ważność z dniem 31.12.1998r. i należy je wymienić. Kolejną zmianą było przeniesienie właściwości organów wydających karty wędkarskie z wojewodów na starostów (karty wydane przez urzędy wojewódzkie zachowują ważność). Zapis mówiący, że karty wydane na podstawie dotychczasowych przepisów dotyczy właśnie tych dokumentów, które były wydane przez wojewodów, nie zaś przez PZW, gdyż te od 31.12.1998 są nieważne. A to oznacza, że prezentowane… Czytaj więcej »

Łukasz - wprawdzie nie koordynator, ale kumaty
Łukasz - wprawdzie nie koordynator, ale kumaty
1 czerwca 2017 11:37

Pragnę poinformować, że zgodnie z obowiązującym zapisem Ustawa o rybactwie śródlądowym NIE MA art. 28. Idąc dalej zmiany z 27 września 1996 roku wprowadziły zapis: „Wydane na podstawie dotychczasowych przepisów karty wędkarskie lub karty łowiectwa podwodnego zachowują ważność do dnia 31 grudnia 1998r. Osoby posiadające te karty, przy ich wymianie w terminie określonym w zdaniu poprzednim, na karty wymagane według ustawy, zwolnione są z obowiązku składania egzaminu o którym mowa w art. 5”. Następnie w roku 1998 pojawił się zapis, że „karty wędkarskie i karty łowiectwa podwodnego wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują swoją ważność” – czyli karty wydane przez… Czytaj więcej »

Jarosław
Jarosław

No właśnie
A ja mam kartę wydaną 08.02.1999r ale przez Urząd Miejski Wrocławia z upoważnienia Prezydenta. Czyli wydaną nie przez PZW ani Urząd Wojewódzki. Nigdzie nie mogę znaleźć informacji na temat tak wydanej karty. Ważna jest czy nie?