Zezwolenie  Przedsiębiorstwo Rybackie Szczecinek

Zezwolenie  Przedsiębiorstwo Rybackie Szczecinek
Zezwolenie  Przedsiębiorstwo Rybackie Szczecinek

Od 01.04.2023r na wodach administrowanych przez Przedsiębiorstwo Rybackie Sp. z o.o. rozpoczyna się SEZON LETNI, który trwał będzie do 30.11.2023.

– JEZIORO WIELIMIE udostępnione do wędkowania od 01.06.2023 do 30.11.2023 wysokość opłat zostanie podana w późniejszym terminie

Do 31.03.2023 obowiązują opłaty za wędkowanie w sezonie zimowym

ZOBOWIĄZUJEMY WSZYSTKICH WĘDKARZY do bezwzględnego utrzymania porządku przed rozpoczęciem połowu, w trakcie i po zakończeniu wędkowania.

ZEZWOLENIA  NA WĘDKOWANIE MOŻNA WYKUPIĆ:

– w biurze Spółki w Szczecinku przy ul. Koszalińskiej 84 w Szczecinku

    ( obok stacji benzynowej Shell)

    –  od poniedziałku do piątku od 8 – 16 00

 –  w sobotę od 800 do 1200

lub poprzez wpłatę na rachunek Spółki prowadzony przez BZ WBK O/Szczecinek

NR rachunku : 

44 1090 1711 0000 0001 1619 1900

Odbiorca wpłaty:

Przedsiębiorstwo Rybackie Sp. z o.o. ul. Koszalińska 84, 78-400 Szczecinek

Wpłata na rachunek powinna zawierać :

– imię i nazwisko wpłacającego

– seria i nr Karty Wędkarskiej

– nazwa jeziora, jezior lub w przypadku opłaty za 34 jezior i rzekę Gwdę „jeziora udostępnione”

 – okres wędkowania  „sezon letni 2020” lub w dniu …..lub od dnia …..do dnia ….

Samowolny podział opłaty , okresu wędkowania jest niedozwolony i traktowany będzie jak brak zezwolenia na wędkowanie.

Odcinek wpłaty traktowany jest jako zezwolenie wraz z kartą wędkarską oraz wydrukiem następującego tekstu:

Wędkujących obowiązują zasady i warunki wykonywania amatorskiego połowu ryb oraz ochrona ryb określone w:

  1. a) Ustawie o Rybactwie Śródlądowym – tekst jednolity (Dz.U. z 2015.poz.652 z dnia 21.04.2015
  2. b) Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz.U. Nr 138 poz. 1559 z dnia 12 listopada 2001 r. z późniejszymi zmianami)
  3. c) Regulaminie  Przedsiębiorstwa Rybackiego Sp. z o.o.z siedzibą w Szczecinku

 

 

Zezwolenie  Przedsiębiorstwo Rybackie Szczecinek

 

Zezwolenie  Przedsiębiorstwo Rybackie Szczecinek

Jezioro Wielimie
 

ZASADY POŁOWU RYB NA JEZIORZE WIELIMIE

W SEZONIE ZIMOWYM 2022/2023

 

Sezon zimowy trwa od 01.12.2022 do 31.03.2023.

Opłata za wędkowanie na jeziorze WIELIMIE wynosi:

–  cały sezon ( od 01.12.2022 do 31.03.2023)  : 80 zł

–   jeden dzień :  40 zł

Wykupione zezwolenie upoważnia do wędkowania przy pomocy jednej wędki

spod lodu w okresie występowania bezpiecznej pokrywy lodowej.

Wędkowanie jest dozwolone w porze dziennej tj. od wschodu do zachodu słońca

zgodnie z kalendarzem.

Dzienny limit połowów na jezioro Wielimie wynosi:

Gatunki ryb Maksymalna ilość złowionych ryb
SZCZUPAK, SANDACZ 2 szt. łącznie
WĘGORZ 1 szt.
LIN, 3 szt.
LESZCZ pow. 3 kg 3 szt.
POZOSTAŁE GATUNKI 5 kg

Specjalne wymiary ochronne na jeziorze Wielimie

Gatunek ryby wymiar minimalny wymiar maksymalny
SANDACZ 55 cm 85 cm
SZCZUPAK 55 cm 90 cm

Okresy ochronne i wymiary pozostałych ryb zgodne z Rozp. MRiRW

z 12.11.2001 (Dz.U.nr 138 poz 1559) z późniejszymi zmianami.

 Pozostałe zasady wędkowania określone są w Regulaminie Przed. Ryb  Szczecinek.

TABELA  NR 1

 OPŁATY ZA WĘDKOWANIE Z BRZEGU 2023

Lp.  

JEZIORO

JEZIORO
1 dzień 3 dni 7 dni 14 dni Cały sezon
1. BIAŁE 30 zł 50 zł 60 zł 80 zł 130 zł
2. BIELSKO 30 zł 50 zł 60 zł 80 zł 130 zł
3. CIESZĘCINO 30 zł 50 zł 60 zł 80 zł 130 zł
4. DĘBNO (DAMSKIE) 30 zł 50 zł 60 zł 80 zł 130 zł
5. DĘBNO MAŁE 30 zł 50 zł 60 zł 80 zł 130 zł
6. DOŁGIE 30 zł 50 zł 60 zł 80 zł 130 zł
7. DRĘŻNO MAŁE 30 zł 50 zł 60 zł 80 zł 130 zł
8. DRĘŻNO WIELKIE (STUDNICA) 30 zł 50 zł 60 zł 80 zł 130 zł
9. DRZONOWSKIE 30 zł 50 zł 60 zł 80 zł 130 zł
10. GÓRNE 30 zł 50 zł 60 zł 80 zł 130 zł
11. b.n. GLONOWE (SZCZĘSNY) 30 zł 50 zł 60 zł 80 zł 130 zł
12. JAMEN 30 zł 50 zł 60 zł 80 zł 130 zł
13. JELEŃ 30 zł 50 zł 60 zł 80 zł 130 zł
14. JEZIORKI 30 zł 50 zł 60 zł 80 zł 130 zł
15. KNIEWO 30 zł 50 zł 60 zł 80 zł 130 zł
16. KOPLE (CZERWONE) 30 zł 50 zł 60 zł 80 zł 130 zł
17. KOPIEL (ŁĄBĘDŹ) 30 zł 50 zł 60 zł 80 zł 130 zł
18. KUKLICZE 30 zł 50 zł 60 zł 80 zł 130 zł
19. ŁĄCZNO 30 zł 50 zł 60 zł 80 zł 130 zł
20. ŁĄKOWE (ŁĄKIE) 30 zł 50 zł 60 zł 80 zł 130 zł
21. ŁOBEZ- ŁAWICZKA 30 zł 50 zł 60 zł 80 zł 130 zł
22. PŁOCICZNO 30 zł 50 zł 60 zł 80 zł 130 zł
23. POLNE 30 zł 50 zł 60 zł 80 zł 130 zł
24. PRZEŁĘG 30 zł 50 zł 60 zł 80 zł 130 zł
25. RYBNO 30 zł 50 zł 60 zł 80 zł 130 zł
26. SMODOWO 30 zł 50 zł 60 zł 80 zł 130 zł
27. SMOLĘSKO (SMOLEŃSKO) 30 zł 50 zł 60 zł 80 zł 130 zł
28. SPORE 30 zł 50 zł 60 zł 80 zł 130 zł
29. SPORE MAŁE 30 zł 50 zł 60 zł 80 zł 130 zł
30. b.n. STĘPIEŃ (CZARNE) 30 zł 50 zł 60 zł 80 zł 130 zł
31. STĘPIEŃSKIE (MŁYŃSKIE) 30 zł 50 zł 60 zł 80 zł 130 zł
32. ŚWIDNO-SARCZE 30 zł 50 zł 60 zł 80 zł 130 zł
33. TRZEBIECHOWO 30 zł 50 zł 60 zł 80 zł 130 zł
34. WIELATOWO 30 zł 50 zł 60 zł 80 zł 130 zł
35. RZEKA GWDA      NR 2 30 zł 50 zł 60 zł 80 zł 130 zł
TRZY JEZIORA WEDŁUG WYBORU Z  WYKAZU 70 zł 90 zł 100 zł 185 zł
WSZYSTKIE JEZIORA        Z WYKAZU i RZEKA GWDA – Nr 2 220 zł

 

Jeziora wykazane w Tabeli Nr 1 udostępnione są do wędkowania z brzegu przy pomocy 2 wędek zwykłych lub spinningu od 01.04.2023r do 30.11.2023r od wschodu do zachodu słońca zgodnie z kalendarzem.

W 2023r utrzymuje się opłaty ulgowe dla emerytów i rencistów z dochodem netto do 2000zł ,uczącej się młodzieży i studentów do 25 roku życia. Zniżka przysługuje na połowy tylko z brzegu na jednym jeziorze przy wykupie zezwolenia na cały sezon. W 2023r opłata ulgowa wynosi: 65 zł (50% opłaty podstawowej).

 ULGA NIE PRZYSŁUGUJE NA ZEZWOLENIA Z ŁODZI, WĘDKOWANIE W NOCY  ORAZ OKRESOWE ZARÓWNO Z BRZEGU JAK I ŁODZI.

TABELA NR 2   WĘDKOWANIE Z ŁODZI                                                                                            
Lp.  

JEZIORO

JEZIORO
1 dzień 3 dni 7 dni 14 dni Cały sezon
1. BIAŁE 40 zł 70 zł 90 zł 130 zł 250 zł
2. BIELSKO 40 zł 70 zł 90 zł 130 zł 250 zł
3. CIESZĘCINO 40 zł 70 zł 90 zł 130 zł 250 zł
4. DĘBNO (DAMSKIE) 40 zł 70 zł 90 zł 130 zł 250 zł
5. DĘBNO MAŁE 40 zł 70 zł 90 zł 130 zł 250 zł
6. DOŁGIE 40 zł 70 zł 90 zł 130 zł 250 zł
7. DRĘŻNO MAŁE 40 zł 70 zł 90 zł 130 zł 250 zł
8. DRĘŻNO WIELKIE (STUDNICA) 40 zł 70 zł 90 zł 130 zł 250 zł
9. DRZONOWSKIE 40 zł 70 zł 90 zł 130 zł 250 zł
10. GÓRNE 40 zł 70 zł 90 zł 130 zł 250 zł
11. b.n.GLONOWE (SZCZĘSNY) 40 zł 70 zł 90 zł 130 zł 250 zł
12. JAMEN 40 zł 70 zł 90 zł 130 zł 250 zł
13.  JELEŃ wędkowanie tylko z brzegu
14. JEZIORKI 40 zł 70 zł 90 zł 130 zł 250 zł
15. KNIEWO

z łodzi od 01.06.2023

40 zł 70 zł 90 zł 130 zł 250 zł
16. KOPLE (CZERWONE) 40 zł 70 zł 90 zł 130 zł 250 zł
17. KOPIEL (ŁĄBĘDŹ) 40 zł 70 zł 90 zł 130 zł 250 zł
18. KUKLICZE 40 zł 70 zł 90 zł 130 zł 250 zł
19. ŁĄCZNO 40 zł 70 zł 90 zł 130 zł 250 zł
20. ŁĄKOWE (ŁĄKIE) 40 zł 70 zł 90 zł 130 zł 250 zł
21. ŁOBEZ- ŁAWICZKA 40 zł 70 zł 90 zł 130 zł 250 zł
22. PŁOCICZNO wędkowanie tylko z brzegu
23. POLNE 40 zł 70 zł 90 zł 130 zł 250 zł
24. PRZEŁĘG

z łodzi od 01.06.2023

40 zł 70 zł 90 zł 130 zł 250 zł
25. RYBNO 40 zł 70 zł 90 zł 130 zł 250 zł
26. SMODOWO wędkowanie tylko z brzegu
27. SMOLĘSKO (SMOLEŃSKO) 40 zł 70 zł 90 zł 130 zł 250 zł
28. SPORE 40 zł 70 zł 90 zł 130 zł 250 zł
29. SPORE MAŁE  wędkowanie tylko z brzegu
30. b.n STĘPIEŃ (CZARNE) 40 zł 70 zł 90 zł 130 zł 250 zł
31. STĘPIEŃSKIE (MŁYŃSKIE) 40 zł 70 zł 90 zł 130 zł 250 zł
32. ŚWIDNO-SARCZE 40 zł 70 zł 90 zł 130 zł 250 zł
33. TRZEBIECHOWO

z łodzi od 01.06.2023

40 zł 70 zł 90 zł 130 zł 250 zł
34. WIELATOWO

z łodzi od 01.06.2023

40 zł 70 zł 90 zł 130 zł 250 zł
35. RZEKA GWDA NR-2 wędkowanie tylko z brzegu
TRZY JEZIORA WEDŁUG WYBORU Z  WYKAZU 90 zł 120 zł 160 zł 310 zł
WSZYSTKIE JEZIORA Z WYKAZU i RZEKA GWDA – Nr 2 380 zł

WYKUPIONE ZEZWOLENIE Z ŁODZI UPOWAZNIA DO WEDKOWANIA 2 wędkami zwykłymi lub spinningiem z brzegu od 01.04.2023 , z łodzi od 01.05.2023r (jeziora wykazane w Tabeli NR 2) lub od 01.06.2023 jeziora WIELATOWO,TRZEBIECHOWO,PRZEŁĘG,KNIEWO. Wykupione zezwolenie z łodzi na cały obszar upoważnia do wędkowania z brzegu na wszystkich jeziorach i rzece Gwda Nr 2.

TABELA NR 3   WĘDKOWANIE W NOCY Z BRZEGU
Lp.  

JEZIORO

JEZIORO
1 dzień 3 dni 7 dni 14 dni Cały sezon
1. BIAŁE 20 zł 30 zł 35 zł 40 zł 50 zł
2. BIELSKO 20 zł 30 zł 35 zł 40 zł 50 zł
3. CIESZĘCINO 20 zł 30 zł 35 zł 40 zł 50 zł
4. DĘBNO (DAMSKIE) 20 zł 30 zł 35 zł 40 zł 50 zł
5. DĘBNO MAŁE 20 zł 30 zł 35 zł 40 zł 50 zł
6. DOŁGIE 20 zł 30 zł 35 zł 40 zł 50 zł
7. DRĘŻNO MAŁE 20 zł 30 zł 35 zł 40 zł 50 zł
8. DRĘŻNO WIELKIE (STUDNICA) 20 zł 30 zł 35 zł 40 zł 50 zł
9. DRZONOWSKIE 20 zł 30 zł 35 zł 40 zł 50 zł
10. GÓRNE 20 zł 30 zł 35 zł 40 zł 50 zł
11. b.n.GLONOWE (SZCZĘSNY) 20 zł 30 zł 35 zł 40 zł 50 zł
12. JAMEN 20 zł 30 zł 35 zł 40 zł 50 zł
13. JELEŃ 20 zł 30 zł 35 zł 40 zł 50 zł
14. JEZIORKI 20 zł 30 zł 35 zł 40 zł 50 zł
15. KNIEWO 20 zł 30 zł 35 zł 40 zł 50 zł
16. KOPLE (CZERWONE) 20 zł 30 zł 35 zł 40 zł 50 zł
17. KOPIEL (ŁĄBĘDŹ) 20 zł 30 zł 35 zł 40 zł 50 zł
18. KUKLICZE 20 zł 30 zł 35 zł 40 zł 50 zł
19. ŁĄCZNO 20 zł 30 zł 35 zł 40 zł 50 zł
20. ŁĄKOWE (ŁĄKIE) 20 zł 30 zł 35 zł 40 zł 50 zł
21. ŁOBEZ- ŁAWICZKA 20 zł 30 zł 35 zł 40 zł 50 zł
22. PŁOCICZNO 20 zł 30 zł 35 zł 40 zł 50 zł
23. POLNE 20 zł 30 zł 35 zł 40 zł 50 zł
24. PRZEŁĘG 20 zł 30 zł 35 zł 40 zł 50 zł
25. RYBNO 20 zł 30 zł 35 zł 40 zł 50 zł
26. SMODOWO 20 zł 30 zł 35 zł 40 zł 50 zł
27. SMOLĘSKO (SMOLEŃSKO) 20 zł 30 zł 35 zł 40 zł 50 zł
28. SPORE 20 zł 30 zł 35 zł 40 zł 50 zł
29. SPORE MAŁE 20 zł 30 zł 35 zł 40 zł 50 zł
30. b.n.STĘPIEŃ (CZARNE) 20 zł 30 zł 35 zł 40 zł 50 zł
31. STĘPIEŃSKIE (MŁYŃSKIE) 20 zł 30 zł 35 zł 40 zł 50 zł
32. ŚWIDNO-SARCZE 20 zł 30 zł 35 zł 40 zł 50 zł
33. TRZEBIECHOWO 20 zł 30 zł 35 zł 40 zł 50 zł
34. WIELATOWO 20 zł 30 zł 35 zł 40 zł 50 zł
35. RZEKA GWDA   NR 2 20 zł 30 zł 35 zł 40 zł 50 zł
TRZY JEZIORA WEDŁUG WYBORU Z  WYKAZU 40 zł 50 zł 60 zł 70 zł
WSZYSTKIE JEZIORA   

  Z WYKAZU  i RZEKA GWDA – Nr 2

90 zł

  

Zezwolenie na wędkowanie w porze nocnej jest ważne tylko i wyłącznie z aktualnym zezwoleniem wykupionym na brzeg lub łódź na dane jezioro i upoważnia do wędkowanie w nocy wyłącznie z brzegu 2 wędkami zwykłymi.

Wpłacający na konto podczas wędkowania muszą posiadać przy sobie potwierdzenie wpłaty , kartę wędkarską oraz wydruk następującego tekstu:

Wędkujących obowiązują zasady i warunki wykonywania amatorskiego połowu ryb oraz ochrona ryb określone w:

  1. a) Ustawie o Rybactwie Śródlądowym z dnia 18 kwietnia 1985r- tekst jednolity (Dz.U.z 2022 poz.883 z dnia 23.03.2022)
  2. b) obwieszczeniu Ministra Gospodarki i Żeglugi Śródlądowej z dnia 25 września 2018r (Dz.U. z 18.10.2018 poz.2003)
  3. c) Regulaminie  Przedsiębiorstwa Rybackiego Sp. z o.o.z siedzibą w Szczecinku
Zezwolenie  Przedsiębiorstwo Rybackie Szczecinek

Zezwolenie  Przedsiębiorstwo Rybackie Szczecinek

SZCZEGÓŁOWE ZASADY POŁOWU RYB NA JEZIORZE WIELIMIE 

                  W SEZONIE LETNIM 2023 r.

 

 

ZASADY POŁOWU RYB NA JEZIORZE WIELIMIE

W SEZONIE ZIMOWYM 2022/2023

 

Sezon zimowy trwa od 01.12.2022 do 31.03.2023.

Opłata za wędkowanie na jeziorze WIELIMIE wynosi:

–  cały sezon ( od 01.12.2022 do 31.03.2023)  : 80 zł

–   jeden dzień :  40 zł

Wykupione zezwolenie upoważnia do wędkowania przy pomocy jednej wędki

spod lodu w okresie występowania bezpiecznej pokrywy lodowej.

Wędkowanie jest dozwolone w porze dziennej tj.od wschodu do zachodu słońca

zgodnie z kalendarzem.

Dzienny limit połowów na jezioro Wielimie wynosi:

Gatunki ryb Maksymalna ilość złowionych ryb
SZCZUPAK, SANDACZ 2 szt. łącznie
WĘGORZ 1 szt.
LIN, 3 szt.
LESZCZ pow. 3 kg 3 szt.
POZOSTAŁE GATUNKI 5 kg

Specjalne wymiary ochronne na jeziorze Wielimie

Gatunek ryby wymiar minimalny wymiar maksymalny
SANDACZ 55 cm 85 cm
SZCZUPAK 55 cm 90 cm

Okresy ochronne i wymiary pozostałych ryb zgodne z Rozporządzeniu MRiRW

z 12.11.2001 (Dz.U.nr 138 poz. 1559) z późniejszymi zmianami.

Pozostałe zasady wędkowania określone są w Regulaminie Przedsiębiorstwo Rybackie  Szczecinek.

Zezwolenie  Przedsiębiorstwo Rybackie Szczecinek

 

Kontakt:

PRZEDSIĘBIORSTWO RYBACKIE
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ulica: Koszalińska 84, Kod Pocztowy 78-400 Szczecinek

NIP 673-10-06-807
REGON 330325519

telefon: 094 37 401-01 lub 600 072431
e-mail: ryby200@wp.pl

Konto bankowe : 44 1090 1711 0000 0001 1619 1900  SANTANDER O/SZCZECINEK


     
Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb obowiązujący na wodach Przedsiębiorstwa Rybackiego Sp. z o.o. w Szczecinku 
I.         Postanowienia ogólne.
1.        Regulamin niniejszy określa zasady wykonywania amatorskiego połowu  ryb
        zwanego dalej wędkowaniem  i obowiązuje na wodach użytkowanych przez
        Przedsiębiorstwo Rybackie Sp. z o.o. w Szczecinku zwanym dalej Spółką.
2.        Na wodach użytkowanych przez Spółkę  dopuszcza  się  uprawianie amatorskiego
        połowu ryb z brzegu, z łodzi oraz spod lodu w sezonie:
        –  letnim trwającym od 01 kwietnia do 30 listopada (nie dotyczy jeziora Wielimie)
        –  w sezonie  zimowym  obejmującym miesiące (XII, I,II III)
        Wędkowanie  dozwolone jest wyłącznie w porze dziennej tj.
        od  wschodu do zachodu słońca zgodnie z kalendarzem (nie dotyczy jeziora Wielimie).
        Wędkowanie w nocy może odbywać się za dodatkową opłata na jeziorach
        udostępnionych (wg wykazu w cenniku opłat na  dany rok)
3.        Postanowienia tego regulaminu obowiązują  wszystkich wędkujących na wodach
         użytkowanych przez Spółkę ( cudzoziemców, członków PZW oraz  nie zrzeszonych
         zwanych dalej  wędkarzami.
4.        Wędkowanie z łodzi może odbywać się wyłącznie z  jednostek zarejestrowanych
        do celów wędkarskich. Stacjonowanie łodzi wędkarskich może odbywać się jedynie
        za zgodą Spółki i w miejscach przez nią wyznaczonych. Stacjonowanie łodzi
        w innych miejscach będzie uważane za bezprawne.
5.        Na wodach Spółki zabrania się podejmowania  z wody  jakiegokolwiek sprzętu
        rybackiego.
        O zauważonym ,a podejrzanym o kłusownicze pochodzenie sprzęcie należy
        niezwłocznie powiadomić Spółkę, Państwową Straż Rybacką lub Policję.
6.        W przypadku zauważenia zanieczyszczenia wody lub jego skutków np. śnięte
         ryby, zmiana koloru  wody, plamy olejowe, nienaturalny zapach wędkarz ma
        obowiązek natychmiast zawiadomić o tym Spółkę
7.      Na wodach Przedsiębiorstwa Rybackiego sp. z o.o. w Szczecinku  nie obowiązuje
         prowadzenie rejestru amatorskiego połowu ryb.
8.      Na rzece Gwda Nr 2 na odcinku od Młyna Lubnica(Herby Stare) do granicy obwodu
         tj.do osi podłużnej mostu(przy ujściu rzeki Czernica) na drodze gminnej w
         miejscowości Lubnica łowienie ryb łososiowatych dozwolone jest wyłącznie na
         przynęty sztuczne.
II.         Nabywanie prawa do połowu ryb.
 1.      Prawo do  wędkowania na wodach Spółki mają osoby posiadające
          –  kartę wędkarską
          –  wniesioną do Spółki opłatę za wędkowanie (zezwolenie na  wędkowanie)
 2.     Z  obowiązku posiadania karty wędkarskiej zwolnione są osoby do 14  lat
         oraz cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce.
 3 .   Współmałżonkowie oraz młodzież  do lat 14 , nie posiadający Karty wędkarskiej
        mają prawo wędkować :
         –  w ramach jednego łowiska zgodnie z limitem ilościowym wyłącznie  pod   opieką
            osoby pełnoletniej posiadającej uprawnienia do wędkowania  (wykupione
            zezwolenie na wędkowanie)
        –  w ramach uprawnień swojego opiekuna ma prawo łowić jedną wędką
           (opiekun drugą)
 4.   Opłaty za wędkowanie zróżnicowane są w zależności od :
       – udostępnionych wód( jedno jezioro, trzy jeziora wg wyboru wędkarza,
         cały  obszar)
       – okresu udostępnienia ( sezon, 14 dni, 7 dni, 3 dni , 1 dzień)
       – sposobu wędkowania (z brzegu , z łodzi, spod  lodu )
5.    Zezwolenie na połów ryb z brzegu obejmuje połów ryb w sezonie letnim  przy
        pomocy:
       – dwóch wędek zwykłych lub spinningu  od 01.04 do 30.11
         (nie dotyczy jeziora Wielimie)
         Dopuszcza się w sezonie letnim wprowadzenie wędkowania w porze nocnej
         2  wędkami zwykłymi z brzegu na jeziorach wskazanych przez Spółkę na dany
         sezon,po wniesieniu dodatkowej opłaty. Zezwolenie na wędkowanie w porze
         nocnej jest ważne tylko i wyłącznie z aktualnym zezwoleniem wykupionym
         na brzeg lub łódź.
 6.   Zezwolenie na połów ryb z łodzi obejmuje połów ryb w sezonie letnim przy
       pomocy:
      – dwóch wędek zwykłych lub spinningu z łodzi od 01.05 do 30.11
     (nie dotyczy jeziora Wielimie )
      – wędkowanie z łodzi na jeziorach: Wielatowo, Trzebiechowo, Przełęg, Kniewo
dozwolone jest od 01.06 do 30.11
       (wg wykazu  w cenniku opłat na dany rok).
 7.    Zezwolenie na połów ryb spod lodu w  sezonie zimowym  obejmuje połów
        ryb przy pomocy
       – jednej wędki w okresie występowania bezpiecznej pokrywy lodowej
         w miesiącach XII, I,II,III  lub
      – dwóch wędek zwykłych z brzegu w okresie braku bezpiecznej pokrywy
        lodowej  w miesiącach XII, I,II,III
  –  dwóch wędek zwykłych lub spinningu na rzece Gwda  Nr 2 (XII ,I,II,III)
Wędkowanie w okresie zimowym na jeziorze Wielimie tylko spod lodu w okresie występowania bezpiecznej pokrywy lodowej.
 8.    Wykupione zezwolenie na wędkowanie na jedno jezioro nie upoważnia
        do wędkowania na innym jeziorze.
 9.       Utrzymuje się opłaty ulgowe dla  emerytów i  rencistów , uczącej się młodzieży
         i studentów do 25 roku życia. Zniżka przysługuje na połów dwoma wędkami
         zwykłymi lub spinningiem z brzegu na jednym jeziorze na cały sezon letni.
       Wysokość dochodu uprawniającego do 50 % zniżki określana jest na dany rok                   w cenniku Spółki.
       Ulga nie dotyczy zezwoleń okresowych ,wędkowania z łodzi oraz okresu zimowego.
III.     Zasady połowu i okresy ochronne.
         Zasady połowu :
1.        Wędkarz ma obowiązek posługiwać się wędką składającą się z wędziska
        o długości,co najmniej 30 cm, do którego przymocowana jest linka zakończona:
        a)       jednym  haczykiem z przynętą albo
        b)       nie więcej niż dwoma haczykami , każdy ze sztuczną przynętą imitującą
  owada lub jego stadia rozwojowe , przy czym  haczyk może mieć nie
  więcej niż dwa ostrza, rozstawione w taki sposób , aby nie wykraczały
                poza obwód koła o średnicy 30 mm
        c)      sztuczną przynętą wyposażoną w nie więcej niż trzy haczyki; haczyk może
 mieć nie więcej niż cztery ostrza , rozstawione w taki sposób , aby nie
                wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm
       d)      przy połowie ryb spod lodu
–  jednym  haczykiem z przynętą , przy czym haczyk nie może mieć więcej
   niż trzy ostrza, rozstawione w taki sposób , aby nie wykraczały poza
                 obwód koła o średnicy 20 mm albo
              –  sztuczną przynętą wyposażoną w nie więcej niż dwa haczyki , przy czym
                 każdy haczyk może mieć nie więcej  niż trzy ostrza ,rozstawione w taki
                 sposób , aby nie wykraczały poza obwód  koła o średnicy 20 mm
2.        Przy wyborze i zajmowaniu miejsca na łowisku  pierwszeństwo ma ten wędkarz
         który przybył na nie wcześniej.
3.     Przy zajmowanym stanowisku wędkujący powinni zachować między sobą
        odpowiednie odstępy :
        a) przy wędkowaniu wędkami zwykłymi :
            –  z brzegu  10 m
             – z łodzi  50 m
        b) przy wędkowaniu spinningiem :
             –  z brzegu  50
             –  z  łodzi   75 m
c)  przy wędkowaniu spod lodu: 10 m
          Łowiąc ryby spod lodu należy wykonywać otwory o średnicy nie  większej
          niż 20 cm. Między otworami należy zachować odległość nie  mniejszą niż 1m.
4.        Za zgodą wędkarza ,który wcześniej zajął stanowisko ,przy szczególnym
         zachowaniu warunków bezpieczeństwa, odległości te  mogą być zmniejszone .
5.      W czasie wędkowania wędki muszą być pod stałym nadzorem ich właściciela.
6.      Ryby z haczyka należy uwalniać z zachowaniem  maksymalnej ostrożności.
7.      Wędkarz zobowiązany jest do utrzymania porządku w obrębie stanowiska
         przed rozpoczęciem połowu, w trakcie i po zakończeniu wędkowania.
 OCHRONA RYB
1.    Wymiar ochronny ryb stanowi długość od początku głowy do krańca
        płetwy ogonowej.
(Wymiary i okresy ochronne dla jeziora Wielimie podano w oddzielnej zakładce.)
      Obowiązują  następujące wymiary ochronne ryb.
jaź do 25 cm
jelec do 15 cm
kleń do 25 cm
lin do 25 cm
lipień do 30 cm
miętus do 25 cm
pstrąg potokowy do 30 cm
sandacz do 45 cm (nie dotyczy jeziora Wielimie)
sieja do 35 cm
sielawa do 18 cm
sum do 70 cm
szczupak do 45 cm (nie dotyczy jeziora Wielimie)
Węgorz do 50 cm
wzdręga do 15 cm
2.    Obowiązują następujące okresy ochronne ryb:
lipień Od 1 marca do 31 maja
miętus Od 1 grudnia do końca lutego
pstrąg potokowy Od od 1 września do 31 grudnia
sandacz Od 1 marca do 31 maja
sieja Od 15 października do 31 grudnia
sielawa Od 15 października do 31 grudnia
sum Od 1 stycznia do 31 maja
szczupak Od 1 stycznia do 30 kwietnia
węgorz Od 1 grudnia do 31 marca
 3   Jeżeli pierwszy lub ostatni dzień okresu ochronnego dla określonego gatunku
        ryb przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, okres ochronny ulega skróceniu
        o ten dzień.
4.    Wprowadza się następujące limity ilościowe ryb do zabrania z łowisk
        w ciągu doby (nie dotyczy jeziora Wielimie) :
      – sandacz, szczupak, lin, pstrąg potokowy, lipień, sum,  amur,leszcz pow.2 kg-
         3 sztuki łącznie
       – węgorz  2 sztuki
       –  połów ryb nie objętych w/w limitem nie może przekroczyć 4 kg dziennie.
5.    Zabrania się łowić ryb w ustalonych dla nich okresach i miejscach ochronnych
       takich jak: tarliska w tym krześliska ,zimowiska, mateczniki, oraz w obrębach
       ochronnych i hodowlanych.
6.   Wędkarz ma obowiązek przestrzegać limitów dziennych połowów ryb.
7.   Wędkarzowi zabrania się:
 a)  przechowywać i zabierać ryb poniżej ich wymiarów ochronnych
 b) łowić ryb w odległości mniejszej niż 50 m od rozstawionych w wodzie
      narzędzi połowowych  uprawnionego do rybactwa
 c) zabrania się wędkarzowi podnoszenia z wody jakiegokolwiek sprzętu
           rybackiego
 d)  łowić metodą „szarpaka”, kuszą, przy pomocy przynęty holowanej za obiektem
      pływającym ( metoda  trollingowa).
 e)  budować pomostów i stanowisk wędkarskich bez zgody Spółki
 f)  stosować sztucznego światła służącego lokalizowaniu  bądź zwabianiu ryb.
8.   Ryby w stanie żywym złowione zgodnie z limitem ilościowym
      należy przechowywać wyłącznie w siatkach wykonanych z miękkich
      nici rozpiętych na sztywnych obręczach.
9.   Złowione ryby niewymiarowe lub będące pod ochroną muszą być
      bezwzględnie z ostrożnością wypuszczone do wody nawet gdy ich stan
      wskazuje na niewielkie szanse przeżycia.
 IV.       Kontrola i odpowiedzialność wędkujących.
1.        Wędkarz łowiąc ryby ma obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez
         funkcjonariuszy Policji,Państwowej Straży Rybackiej, Społecznej Straży
         Rybackiej lub pracowników Przedsiębiorstwa Rybackiego Sp. z o.o. w Szczecinku
2.        Na żądanie kontrolujących wędkarz ma obowiązek okazać dokumenty, sprzęt
        wędkarski i złowione ryby.
3.        Naruszenie niniejszego regulaminu przez Wędkarza pociąga za sobą
        konsekwencje wynikające z Ustawy o Rybactwie śródlądowym.
V . Postanowienia końcowe.
 1.  Przedsiębiorstwo Rybackie Sp. z o.o. w Szczecinku mając na uwadze
      prowadzenie  racjonalnej gospodarki rybackiej, ochronę przyrody i środowiska
      naturalnego może:
      – okresowo wyłączyć spod wędkowania określone jeziora
      – ograniczyć na określonych jeziorach metodę i porę wędkowania
      – ograniczyć stosowanie sprzętu pływającego
      – zwiększyć wymiary ochronne ryb oraz limity połowów
      – wydłużyć okres ochronny
2.    W sprawach nieuregulowanych regulaminem obowiązują przepisy :
      – Ustawy  O rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2015r  poz. 652
         z późniejszymi zmianami)
      – Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z  dnia 12 listopada 2001r
         w sprawie połowu ryb oraz  warunków chowu ,hodowli i połowu innych
         organizmów  żyjących w wodzie ( Dz.U. nr 138 poz. 1559 wraz z późniejszymi zm.)
      – Ustawa o ochronie przyrody oraz Kodeks cywilny.
Szczegółowy regulamin amatorskiego połowu ryb na jeziorze Wielimie
określony jest w zakładce „jezioro Wielimie”
    TELEFONY KONTAKTOWE
 1.     Przedsiębiorstwo Rybackie Spółka z o.o. w Szczecinku 94 37 401-01  lub 600 072 431
 2.     Społeczna Straż Rybacka   604 723 789 lub 694 810 891
 3.     Państwowa Straż Rybacka 502 588 075 lub 881 201 515
Udostępnij artykuł ZPW:

ZPW - Zachodniopomorski Portal Wędkarski

Subscribe
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

2 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
P.Niec
P.Niec
22 sierpnia 2023 17:13

Na stronie nie ma opisu możliwości kupna zezwolenia przez obcokrajowcòw .Kto mògłby mi udzielić takiej informacji ?