Zezwolenie  Przedsiębiorstwo Rybackie Szczecinek

Zezwolenie  Przedsiębiorstwo Rybackie Szczecinek
Zezwolenie  Przedsiębiorstwo Rybackie Szczecinek

1) z brzegu od 01.04.2020 r. do 30.11.2020 r. ( Tabela nr 1)- 2 wędki zwykłe lub           spinning.

2) z brzegu w porze nocnej od 01.04.2020 r. do 30.11.2020 r. (Tabela nr 2) –                  2 wędki zwykłe. 

3) z łodzi od 01.05.2020 r. do 30.11.2020 r. (Tabela nr 3) – 2 wędki zwykłe lub                spinning 

Jeziora: Wielatowo, Trzebiechowo, Kniewo, Przełęg – wędkowanie z łodzi               od 01.06.2020 r.

Wykupione zezwolenie z łodzi upoważnia do wędkowanie z brzegu od 01.04.2020 na danym jeziorze lub jeziorach

(patrz Tabela nr 3) w zakładce OPŁATY ZA WĘDKOWANIE SEZON LETNI  2020

Zezwolenie w porze nocnej jest ważne tylko i wyłącznie z wykupionym zezwoleniem dziennym.

WĘDKOWANIE Z ŁODZI W PORZE NOCNEJ JEST ZABRONIONE.

W 2020r UTRZYMUJE SIĘ OPŁATY ULGOWE DLA:

– emerytów i rencistów z miesięcznym dochodem netto 1920 zł.

– uczącej się młodzieży i studentów do 25 roku życia 

Zniżka przysługuje tylko na wędkowanie z brzegu na jednym jeziorze i wynosi 50% opłaty podstawowej tj.47,50 zł.

Przy zakupie zezwolenia w biurze Spółki wymagany jest do okazania ostatni odcinek emerytury lub renty.

Wędkarze wykupujący zezwolenie ulgowe przelewem bankowym podczas wędkowania oprócz Karty Wędkarskiej,potwierdzenia wpłaty zobowiązani są posiadać dokument potwierdzający uprawnienia do zastosowania ulgi.

Na jeziorach Spółki istnieje możliwość zorganizowania zawodów wędkarskich po przedłożeniu listy uczestników.

W 2020 r opłata za zawody wynosi: 20 zł. od uczestnika. 

 

Zezwolenie  Przedsiębiorstwo Rybackie Szczecinek

 

ZEZWOLENIA  NA WĘDKOWANIE MOŻNA WYKUPIĆ:

 

– w biurze Spółki w Szczecinku przy ul. Koszalińskiej 84 w Szczecinku

    ( obok stacji benzynowej Shell)

    –  od poniedziałku do piątku od 8 – 16 00

 –  w sobotę od 800 do 1200

lub poprzez wpłatę na rachunek Spółki prowadzony przez BZ WBK O/Szczecinek

NR rachunku : 

44 1090 1711 0000 0001 1619 1900

Odbiorca wpłaty:

Przedsiębiorstwo Rybackie Sp. z o.o. ul. Koszalińska 84, 78-400 Szczecinek

Wpłata na rachunek powinna zawierać :

– imię i nazwisko wpłacającego

– seria i nr Karty Wędkarskiej

– nazwa jeziora, jezior lub w przypadku opłaty za 34 jezior i rzekę Gwdę “jeziora udostępnione”

 – okres wędkowania  “sezon letni 2020” lub w dniu …..lub od dnia …..do dnia ….

Samowolny podział opłaty , okresu wędkowania jest niedozwolony i traktowany będzie jak brak zezwolenia na wędkowanie.

Odcinek wpłaty traktowany jest jako zezwolenie wraz z kartą wędkarską oraz wydrukiem następującego tekstu:

Wędkujących obowiązują zasady i warunki wykonywania amatorskiego połowu ryb oraz ochrona ryb określone w:

  1. a) Ustawie o Rybactwie Śródlądowym – tekst jednolity (Dz.U. z 2015.poz.652 z dnia 21.04.2015
  2. b) Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz.U. Nr 138 poz. 1559 z dnia 12 listopada 2001 r. z późniejszymi zmianami)
  3. c) Regulaminie  Przedsiębiorstwa Rybackiego Sp. z o.o.z siedzibą w Szczecinku

Sezon letni 2020 

1) z brzegu od 01.04.2020 r. do 30.11.2020 r. (tab. nr 1)

2) z brzegu w nocy od 01.04.2020 r do 30.11.2020 r. ( tab. nr 2)

3) z łodzi od 01.05.2020 r. do 30.11.2020 r. (tab. 3)                                                          (wyjątek jeziora: Wielatowo, Trzebiechowo, Przełęg,

Kniewo od 01.06.2020 r. do 30.11.2020 r.)

 

Zezwolenie  Przedsiębiorstwo Rybackie Szczecinek

 

TABELA  NR 1

 OPŁATY ZA WĘDKOWANIE Z BRZEGU

Lp.  

JEZIORO

JEZIORO
1 dzień 3 dni 7 dni 14 dni Cały sezon
1. BIAŁE 15 zł 35 zł 45 zł 60 zł 95 zł
2. BIELSKO 15 zł 35 zł 45 zł 60 zł 95 zł
3. CIESZĘCINO 15 zł 35 zł 45 zł 60 zł 95 zł
4. DĘBNO (DAMSKIE) 15 zł 35 zł 45 zł 60 zł 95 zł
5. DĘBNO MAŁE 15 zł 35 zł 45 zł 60 zł 95 zł
6. DOŁGIE 15 zł 35 zł 45 zł 60 zł 95 zł
7. DRĘŻNO MAŁE 15 zł 35 zł 45 zł 60 zł 95 zł
8. DRĘŻNO WIELKIE (STUDNICA) 15 zł 35 zł 45 zł 60 zł 95 zł
9. DRZONOWSKIE 15 zł 35 zł 45 zł 60 zł 95 zł
10. GÓRNE 15 zł 35 zł 45 zł 60 zł 95 zł
11. b.n. GLONOWE (SZCZĘSNY) 15 zł 35 zł 45 zł 60 zł 95 zł
12. JAMEN 15 zł 35 zł 45 zł 60 zł 95 zł
13. JELEŃ 15 zł 35 zł 45 zł 60 zł 95 zł
14. JEZIORKI 15 zł 35 zł 45 zł 60 zł 95 zł
15. KNIEWO 15 zł 35 zł 45 zł 60 zł 95 zł
16. KOPLE (CZERWONE) 15 zł 35 zł 45 zł 60 zł 95 zł
17. KOPIEL (ŁĄBĘDŹ) 15 zł 35 zł 45 zł 60 zł 95 zł
18. KUKLICZE 15 zł 35 zł 45 zł 60 zł 95 zł
19. ŁĄCZNO 15 zł 35 zł 45 zł 60 zł 95 zł
20. ŁĄKOWE (ŁĄKIE) 15 zł 35 zł 45 zł 60 zł 95 zł
21. ŁOBEZ- ŁAWICZKA 15 zł 35 zł 45 zł 60 zł 95 zł
22. PŁOCICZNO 15 zł 35 zł 45 zł 60 zł 95 zł
23. POLNE 15 zł 35 zł 45 zł 60 zł 95 zł
24. PRZEŁĘG 15 zł 35 zł 45 zł 60 zł 95 zł
25. RYBNO 15 zł 35 zł 45 zł 60 zł 95 zł
26. SMODOWO 15 zł 35 zł 45 zł 60 zł 95 zł
27. SMOLĘSKO (SMOLEŃSKO) 15 zł 35 zł 45 zł 60 zł 95 zł
28. SPORE 15 zł 35 zł 45 zł 60 zł 95 zł
29. SPORE MAŁE 15 zł 35 zł 45 zł 60 zł 95 zł
30. b.n. STĘPIEŃ (CZARNE) 15 zł 35 zł 45 zł 60 zł 95 zł
31. STĘPIEŃSKIE (MŁYŃSKIE) 15 zł 35 zł 45 zł 60 zł 95 zł
32. ŚWIDNO-SARCZE 15 zł 35 zł 45 zł 60 zł 95 zł
33. TRZEBIECHOWO 15 zł 35 zł 45 zł 60 zł 95 zł
34. WIELATOWO 15 zł 35 zł 45 zł 60 zł 95 zł
35. Rzeka Gwda nr 2 15 zł 35 zł 45 zł 60 zł 95 zł
TRZY JEZIORA WEDŁUG WYBORU Z  WYKAZU 45 zł 65 zł 75 zł 140 zł
WSZYSTKIE JEZIORA                 Z WYKAZU                i rzeka GWDA – Nr 2 175 zł
Zezwolenie  Przedsiębiorstwo Rybackie Szczecinek

 

 Jeziora wykazane w Tabeli nr 1 udostępnione są do wędkowania z brzegu               przy pomocy 2 wędek zwykłych lub spinningu w okresie od 01.04.2020 r.                        do 30.11.2020 r. od wschodu do zachodu słońca  zgodnie z kalendarzem.

 

OPŁATA ZA ZEZWOLENIE ULGOWE  W 2020 wynosi: 47,50 ZŁ.                                                                                                                                                                  W 2020 r. utrzymuje się opłaty ulgowe dla:                                                         – emerytów i  rencistów z dochodem netto do 1920 zł.,                                       -uczącej się młodzieży i studentów do 25 roku życia. 

Zniżka przysługuje na połowy przy pomocy dwóch wędek zwykłych lub spinningu z brzegu tylko na jednym jeziorze (dotyczy całego sezonu)i wynosi 50% opłaty podstawowej  dla wybranego jeziora z TABELI NR 1.

ULGA NIE PRZYSŁUGUJE NA OPŁATY Z ŁODZI ORAZ OKRESOWE

ZARÓWNO Z BRZEGU JAK I ŁODZI.

   

Zezwolenie  Przedsiębiorstwo Rybackie Szczecinek

 

    

TABELA NR 2                                      

 OPŁATY 2020 ZA WĘDKOWANIE Z BRZEGU W NOCY

Lp.  

JEZIORO

JEZIORO
1 dzień 3 dni 7 dni 14 dni Cały sezon
1. BIAŁE 10 zł 20 zł 25 zł 30 zł 40 zł
2. BIELSKO 10 zł 20 zł 25 zł 30 zł 40 zł
3. CIESZĘCINO 10 zł 20 zł 25 zł 30 zł 40 zł
4. DĘBNO (DAMSKIE) 10 zł 20 zł 25 zł 30 zł 40 zł
5. DĘBNO MAŁE 10 zł 20 zł 25 zł 30 zł 40 zł
6. DOŁGIE 10 zł 20 zł 25 zł 30 zł 40 zł
7. DRĘŻNO MAŁE 10 zł 20 zł 25 zł 30 zł 40 zł
8. DRĘŻNO WIELKIE (STUDNICA) 10 zł 20 zł 25 zł 30 zł 40 zł
9. DRZONOWSKIE 10 zł 20 zł 25 zł 30 zł 40 zł
10. GÓRNE 10 zł 20 zł 25 zł 30 zł 40 zł
11. b.n.GLONOWE (SZCZĘSNY) 10 zł 20 zł 25 zł 30 zł 40 zł
12. JAMEN 10 zł 20 zł 25 zł 30 zł 40 zł
13. JELEŃ 10 zł 20 zł 25 zł 30 zł 40 zł
14. JEZIORKI 10 zł 20 zł 25 zł 30 zł 40 zł
15. KNIEWO 10 zł 20 zł 25 zł 30 zł 40 zł
16. KOPLE (CZERWONE) 10 zł 20 zł 25 zł 30 zł 40 zł
17. KOPIEL (ŁĄBĘDŹ) 10 zł 20 zł 25 zł 30 zł 40 zł
18. KUKLICZE 10 zł 20 zł 25 zł 30 zł 40 zł
19. ŁĄCZNO 10 zł 20 zł 25 zł 30 zł 40 zł
20. ŁĄKOWE (ŁĄKIE) 10 zł 20 zł 25 zł 30 zł 40 zł
21. ŁOBEZ- ŁAWICZKA 10 zł  20-zł 25 zł 30 zł 40 zł
22. PŁOCICZNO 10 zł 20 zł 25 zł 30 zł 40 zł
23. POLNE 10 zł 20 zł 25 zł 30 zł 40 zł
24. PRZEŁĘG 10 zł 20 zł 25 zł 30 zł 40 zł
25. RYBNO 10 zł 20 zł 25 zł 30 zł 40 zł
26. SMODOWO 10 zł 20 zł 25 zł 30 zł 40 zł
27. SMOLĘSKO (SMOLEŃSKO) 10 zł 20 zł 25 zł 30 zł 40 zł
28. SPORE 10 zł 20 zł 25 zł 30 zł 40 zł
29. SPORE MAŁE 10 zł 20 zł 25 zł 30 zł 40 zł
30. b.n.STĘPIEŃ (CZARNE) 10 zł 20 zł 25 zł 30 zł 40 zł
31. STĘPIEŃSKIE (MŁYŃSKIE) 10 zł 20 zł 25 zł 30 zł 40 zł
32. ŚWIDNO-SARCZE 10 zł 20 zł 25 zł 30 zł 40 zł
33. TRZEBIECHOWO 10 zł 20 zł 25 zł 30 zł 40 zł
34. WIELATOWO 10 zł 20 zł 25 zł 30 zł 40 zł
35. Rzeka Gwda nr 2 10 zł 20 zł 25 zł 30 zł 40 zł
TRZY JEZIORA WEDŁUG WYBORU Z  WYKAZU 25 zł 40 zł 45 zł 55 zł
WSZYSTKIE JEZIORA                  Z WYKAZU              i rzeka GWDA – Nr 2 76 zł


Zezwolenie na wędkowanie w porze nocnej jest
 ważne tylko i wyłącznie z aktualnym zezwoleniem wykupionym na brzeg lub łódź na dane jezioro i upoważnia do  wędkowania w porze nocnej wyłącznie z brzegu dwiema wędkami zwykłymi.

Zezwolenie  Przedsiębiorstwo Rybackie Szczecinek

 

TABELA NR 3                                      

OPŁATY 2020 ZA WĘDKOWANIE Z ŁODZI 

Lp.  

JEZIORO

JEZIORO
1 dzień 3 dni 7 dni 14 dni Cały sezon
1. BIAŁE 25 zł 50 zł 75 zł 110 zł 210 zł
2. BIELSKO 25 zł 50 zł 75 zł 110 zł 210 zł
3. CIESZĘCINO 25 zł 50 zł 75 zł 110 zł 210 zł
4. DĘBNO (DAMSKIE) 25 zł 50 zł 75 zł 110 zł 210 zł
5. DĘBNO MAŁE 25 zł 50 zł 75 zł 110 zł 210 zł
6. DOŁGIE 25 zł 50 zł 75 zł 110 zł 210 zł
7. DRĘŻNO MAŁE 25 zł 50 zł 75 zł 110 zł 210 zł
8. DRĘŻNO WIELKIE (STUDNICA) 25 zł 50 zł 75 zł 110 zł 210 zł
9. DRZONOWSKIE 25 zł 50 zł 75 zł 110 zł 210 zł
10. GÓRNE 25 zł 50 zł 75 zł 110 zł 210 zł
11. b.n.GLONOWE (SZCZĘSNY) 25 zł 50 zł 75 zł 110 zł 210 zł
12. JAMEN 25 zł 50 zł 75 zł 110 zł 210 zł
13.          JELEŃ wędkowanie tylko z brzegu
14. JEZIORKI 25 zł 50 zł 75 zł 110 zł 210 zł
15. KNIEWO

z łodzi od 01.06.2020

25 zł 50 zł 75 zł 110 zł 210 zł
16. KOPLE (CZERWONE) 25 zł 50 zł 75 zł 110 zł 210 zł
17. KOPIEL (ŁĄBĘDŹ) 25 zł 50 zł 75 zł 110 zł 210 zł
18. KUKLICZE 25 zł 50 zł 75 zł 110 zł 210 zł
19. ŁĄCZNO 25 zł 50 zł 75 zł 110 zł 210 zł
20. ŁĄKOWE (ŁĄKIE) 25 zł 50 zł 75 zł 110 zł 210 zł
21. ŁOBEZ- ŁAWICZKA 25 zł 50 zł 75 zł 110 zł 210 zł
22.      PŁOCICZNO wędkowanie tylko z brzegu
23. POLNE 25 zł 50 zł 75 zł 110 zł 210 zł
24. PRZEŁĘG

z łodzi od 01.06.2020

25 zł 50 zł 75 zł 110 zł 210 zł
25. RYBNO 25 zł 50 zł 75 zł 110 zł 210 zł
26.       SMODOWO wędkowanie tylko z brzegu
27. SMOLĘSKO (SMOLEŃSKO) 25 zł 50 zł 75 zł 110 zł 210 zł
28. SPORE 25 zł 50 zł 75 zł 110 zł 210 zł
29.    SPORE MAŁE  wędkowanie tylko z brzegu
30. b.n STĘPIEŃ (CZARNE) 25 zł 50 zł 75 zł 110 zł 210 zł
31. STĘPIEŃSKIE (MŁYŃSKIE) 25 zł 50 zł 75 zł 110 zł 210 zł
32. ŚWIDNO-SARCZE 25 zł 50 zł 75 zł 110 zł 210 zł
33. TRZEBIECHOWO

z łodzi od 01.06.2020

25 zł 50 zł 75 zł 110 zł 210  zł
34. WIELATOWO

z łodzi od 01.06.2020

25 zł 50 zł 75 zł 110 zł 210 zł
35. Rzeka Gwda nr-2 wędkowanie tylko z brzegu
TRZY JEZIORA WEDŁUG WYBORU Z  WYKAZU 65 zł 95 zł 135 zł 255 zł
WSZYSTKIE JEZIORA Z WYKAZU i rzeka GWDA

– Nr 2

315 zł

WYKUPIONE ZEZWOLENIE Z ŁODZI UPOWAŻNIA DO WĘDKOWANIA :

 2 wędkami zwykłymi lub spinningiem z brzegu lub łodzi na danym jeziorze lub jeziorach w okresie: 

    – z brzegu od 01 kwietnia 2020 r.

– z łodzi od 01 maja 2020 r.

    – z łodzi od 01 czerwca 2020 r. – Wielatowo Trzebiechowo, Przełęg, Kniewo 

Wędkowanie dozwolone jest od wschodu do zachodu słońca zgodnie 

z kalendarzem

Zezwolenie  Przedsiębiorstwo Rybackie Szczecinek

Zezwolenie  Przedsiębiorstwo Rybackie Szczecinek

SZCZEGÓŁOWE ZASADY POŁOWU RYB NA JEZIORZE WIELIMIE 

                  W SEZONIE LETNIM 2020 r.

Jezioro Wielimie traktujemy jako odrębne łowisko . które nie

można łączyć z pozostałymi wodami użytkowanymi przez

Przedsiębiorstwo Rybackie sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku.

 

W 2020 r.  na jeziorze Wielimie dopuszcza się uprawianie amatorskiego połowu

ryb przy pomocy dwóch wędek zwykłych lub spinningu

– Z BRZEGU OD 01.06.2020 r. DO 30.11.2020 r.

– Z ŁODZI  OD 01.06.2020 r. DO 31.08.2020 r. 

WĘDKOWANIE MOŻE ODBYWAĆ SIĘ:

– w miesiącach czerwiec, lipiec,sierpień od godz.600 do 2100

– w miesiącach wrzesień,październik, listopad (tylko z brzegu) od wschodu do zachodu słońca zgodnie z kalendarzem 

OPŁATA ZA WĘDKOWANIE w sezonie letnim na jeziorze WIELIMIE wynosi:

Z BRZEGU  :  CAŁY SEZON        160,- ZŁ.

1 DZIEŃ          35 ZŁ.

3 DNI              70 ZŁ. 

 

Z ŁODZI :     CAŁY SEZON           450,- ZŁ.

1 DZIEŃ            75 ZŁ.

                             3 DNI                150 ZŁ.

WYKUPIONE ZEZWOLENIE Z ŁODZI UPOWAŻNIA DO WĘDKOWANIA  Z BRZEGU do 30.11.2020 R. 

Na jeziorze Wielimie obowiązuje  specjalny wymiar ochronny

minimalny oraz maksymalny dla następujących ryb:

Gatunek ryby wymiar minimalny wymiar maksymalny
SANDACZ 55 cm 85 cm
SZCZUPAK 55 cm 90 cm

Wymiary dla pozostałych gatunków ryb oraz okresy ochronne zgodne

Z Rozporządzenia  MRiRW z 12.11.2001 (Dz. Ust. nr. 138. poz. 1559)

z późniejszymi zmianami.

– Dzienny limit połowów wynosi:

Gatunki ryb Maksymalna ilość

złowionych ryb

SANDACZ, SZCZUPAK 2 szt.łącznie
 WĘGORZ  1 szt.
LIN, LESZCZ pow. 3 kg 3 szt.
POZOSTAŁE GATUNKI 5 kg

 

Pozostałe zasady wędkowanie określa Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb

Przedsiębiorstwa Rybackiego w Szczecinku

Zezwolenie  Przedsiębiorstwo Rybackie Szczecinek

 

Kontakt:

PRZEDSIĘBIORSTWO RYBACKIE
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ulica: Koszalińska 84, Kod Pocztowy 78-400 Szczecinek

NIP 673-10-06-807
REGON 330325519

telefon: 094 37 401-01 lub 600 072431
e-mail: ryby200@wp.pl

Konto bankowe : 44 1090 1711 0000 0001 1619 1900  SANTANDER O/SZCZECINEK

Udostępnij artykuł ZPW:
  •  

ZPW - Zachodniopomorski Portal Wędkarski

Subscribe
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments