Wykaz łowisk PZW Szczecin – Łowiska PZW w Szczecinie

UWAGA: W wszystkich wodach Okręgu obowiązuje:
Wykaz łowisk PZW Szczecin – Łowiska PZW w Szczecinie
 1. Rzeka
  Odra obwód nr 5. 
  Obwód rybacki obejmuje wody:
  1) kanałów polderu nr 3 pomiędzy autostradą Szczecin – Kołbaskowo a Szosą Poznańską z wyłączeniem wód w granicach rezerwatu przyrody „Kanał Kwiatowy”.
  2) Kanału Leśny (Odyniec), Kanału Skośnica, Kanału Obnica, Kanału Kurowski;
  3) Kanału „Przekop Parnicki” do wschodniej krawędzi mostu Portowego wraz z krótkim kanałem łączącym go z rzeką Odra;
  4) rzeki Odra Zachodnia na odcinku od podłużnej osi mostu drogowego na autostradzie Szczecin – Kołbaskowo położonego w 25,4 km do północnej krawędzi mostu drogowego na Trasie Zamkowej w Szczecinie położonego w 36,5 km;
  5) rzeki Odra Wschodnia na odcinku od podłużnej osi mostu drogowego na autostradzie Szczecin – Kołbaskowo położonego w 728 km do północnej krawędzi mostu Cłowego położonego w 737,8 km;”;
  6) Kanału Klucz, Kanału Cegielinka.UWAGA: Do obwodu rybackiego Rzeki Odry Nr 5 nie wlicza się : jezioro Portowe, Kanał Rybny i Kanał Regaliczka.
  2. Rzeka
  Słubia obwód nr 4
  Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Słubia na odcinku od osi jazu w rejonie Kopalni Kruszyw „Skotnica” do podłużnej osi mostu drogowego w miejscowości Stare Łysogórki.
  3. Rzeka
  Tywa obwód nr 8
  Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Tywa na odcinku od osi jazu w miejscowości Trzaski do podłużnej osi mostu drogowego Gryfino – Chojna, wraz z wodami jej dopływów nie stanowiących oddzielnych obwodów.
  4. Rzeka
  Płonia obwód nr 5
  Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Płonia na odcinku od Jeziora Klasztorne do północnej krawędzi mostu przy ulicy Przestrzennej w Szczecinie – wraz z wodami ich dopływów nie stanowiących oddzielnych obwodów, z wyłączeniem wód w granicach rezerwatu przyrody „Kołowskie Parowy im. Józefa Lewandowskiego.
  5. Rzeka
  Łarpia obwód nr 1
  Obwód rybacki obejmuje wody cieków: Gręziniec, Skolwinka, Łarpia, Grzybnica oraz Dopływ z polderu Policko.
  Granicę obwodu stanowi granica między śródlądowymi wodami powierzchniowymi, a morskimi wodami wewnętrznymi i wodami morza terytorialnego na rzece Łarpia.
  6. Rzeka
  Ina obwód nr 2
  Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Ina na odcinku od bifurkacji rzeki Pęzinka z rzeką Ina do osi jazu w miejscowości Recz – z wyłączeniem wód obiektu stawowego „Bytowo – Rybaki”.
  7. Rzeka

  Wykaz łowisk PZW Szczecin – Łowiska PZW w Szczecinie

  Ina obwód nr 3
  Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Ina na odcinku od osi jazu w miejscowości Recz do jej ujścia do rzeki Odra, wraz z wodami jej dopływów nie stanowiących oddzielnych obwodów – z wyłączeniem wód obiektu stawowego zlokalizowanego na Kanale Bród w obrębie ewidencyjnym Bród oraz wód obiektu stawowego na Kanale Słutowo (Dopływ z Reczu) w rejonie miejscowości Recz – Wielgoszcz.
  8. Rzeka
  Stobnica obwód nr 2
  1) Rzeki Stobnica na odcinku 50 metrów od jej wypływu z Jeziora Stobno (Stawiń) do jej ujścia do rzeki Ina , wraz z wodami jej dopływu nie stanowiącego oddzielnego obwodu.
  2) rzeki Wardynka na odcinku od ujścia do niej cieku z Jeziora Rzecko do połączenia z rzeką Stobnica
  9. Rzeka
  Krępa obwód nr 1
  Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Krępa na odcinku od źródeł do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi pomiędzy nią, a rzeką Odra wraz z wodami jej dopływów.
  10 Rzeka
  Gunica obwód nr 2
  Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Gunica na odcinku od granicy rezerwatu przyrody „Świdwie” do granicy wód śródlądowych z morskimi wodami wewnętrznymi – wraz z wodami jej dopływów.
  11 Rzeka
  Gowienica obwód nr 1
  1) Rzeki Stepnica na odcinku od podłużnej osi mostu drogowego w miejscowości Maciejewo do jej ujścia do rzeki Gowienica;
  2) rzeki Gowienica na odcinku od źródeł do granicy wód śródlądowych z morskimi wodami wewnętrznymi;
  – wraz z wodami ich dopływów nie stanowiących oddzielnych obwodów.
  12. Rzeka
  Wołczenica obwód nr 1
  Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Wołczenica od źródeł do granicy wód śródlądowych z morskimi wodami wewnętrznymi, wraz z wodami jej dopływów nie stanowiących oddzielnych obwodów.
  13. Rzeka
  Świniec obwód nr 1
  Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Świniec na odcinku od podłużnej osi mostu drogowego na trasie Chrząstowo-Trzebieszewo do granicy wód śródlądowych z morskimi wodami wewnętrznymi, wraz z wodami jej dopływów nie stanowiących oddzielnych obwodów.

  Wykaz łowisk PZW Szczecin – Łowiska PZW w Szczecinie

  14. Rzeka
  Świniec obwód nr 2
  1) Rzeki Stuchowska Struga na odcinku od źródeł do połączenia z rzeką Świniec, wraz z wodami jej dopływów;
  2) rzeki Świniec od połączenia z rzeką Wołcza oraz rzeką Stuchowska Struga do podłużnej osi mostu drogowego Chrząstowo-Trzebieszewo.
  15. Rzeka
  Niemica obwód nr 2
  Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Niemica na odcinku od Jeziora Okonie (Golczewo) do jej ujścia do rzeki Świniec wraz z wodami jej dopływów nie stanowiących oddzielnych obwodów.
  16. Rzeka 
  Rega obwód nr 2
  1) Jeziora Lisowo (zbiornika zaporowego Likowo);
  2) rzeki Ukleja na odcinku od ujścia do niej rzeki Dobrzenica do Jeziora Lisowo (zbiornika zaporowego Likowo);
  3) Jeziora (zbiornika zaporowego) Rejowice;
  4) rzeki Rekowa od ujścia do niej rzeki Dąbrówka;
  5) rzeki Gardominka na odcinku od źródeł do jej ujścia do Jeziora (zbiornika zaporowego) Rejowice;
  6) rzeki Mołstowa na odcinku od źródeł do jej ujścia do rzeki Rega;
  7) rzeki Rega od osi jazu w miejscowości Prusinowo do granicy wód śródlądowych z morskimi wodami wewnętrznymi;
  – wraz z wodami ich dopływów nie stanowiących oddzielnych obwodów – z wyłączeniem wód obiektu stawowego w rejonie miejscowości Bonin, zlokalizowanego na Kanale Bonin.
  17. Rzeka
  Piaskowa obwód nr 2
  Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Piaskowa na odcinku 50 metrów od wypływu z Jeziora Piaski do jej ujścia do rzeki Rega, wraz z wodami jej dopływów – z wyłączeniem wód obiektu stawowego zlokalizowanego na rzece Wilkowa w rejonie miejscowości Malinie.

Wykaz łowisk PZW Szczecin – Łowiska PZW w Szczecinie

 

WYKAZ WÓD KRAINY PSTRĄGA I LIPIENIA
„WODY GÓRSKIE” PZW SZCZECIN
(Obowiązuje od 1 stycznia 2015 roku)

Zalew Szczeciński Ina Ina 1.Od rozwidlenia rzeki Pęzinka z rzeką Ina do mostu drogowego w m. Recz, wraz z dopływami nieujętymi w wykazie. Recz Przynęty sztuczne. Zakaz wędkowania od 01.09. do 31.12. Zakaz zabierania lipienia.
2.Od w/w mostu do mostu na drodze gruntowej Witkowo – Tychowo wraz z dopływami nieujętymi w wykazie. Recz,Suchań,Stargard Przynęty sztuczne. Zakaz wędkowania od 01.10. do 31.12. Zakaz zabierania lipienia.
3.Od w/w mostu do ujścia rzeki Krąpiel wraz z dopływami nieujętymi w wykazie. Stargard Woda nizinna. Zakaz spinningowania od 01.10.do 31.12. Zakaz zabierania lipienia.
4.Od ujścia rzeki Krąpiel do mostu drogowego w m. Goleniów przy ul. Andersa. Stargard, Goleniów Przynęty sztuczne i roślinne. Zakaz wędkowania od 01.10 do 31.12. Zakaz zabierania lipienia.
5.Od w/w mostu do mostu Komarowskiego. Goleniów Woda nizinna. Zakaz spinningowania od 01.10 do 31.12. Zakaz zabierania lipienia.
6.Od w/w mostu do ujścia. Stargard, Goleniów Woda nizinna. Zakaz zabierania lipienia.
Krąpiel 1.Od ujścia z jeziora Chociwel do jazu żelbetonowego poniżej torów nieczynnej kolei wąskotorowej w miejscowości Krzywica wraz dopływami nieujętymi w wykazie. Stargard Przynęty sztuczne. Zakaz wędkowania od 01.09 do 31.12. Zakaz zabierania lipienia.
2.Od w/w jazu do mostu drogowego w miejscowości Gogolewo (droga nr 20). Stargard Przynęty sztuczne, roślinne i zwierzęce. Zakaz spinningowania od 01. 09. do 31.12. Zakaz zabierania lipienia.
3.Od w/w mostu do ujścia rzeki Pęzinka wraz z rzeka Pęzinka oraz innymi dopływami rzeki Krąpiel nieujętymi w wykazie. Stargard Przynęty sztuczne. Zakaz wędkowania od 01.09 do 31.12. Zakaz zabierania lipienia.
4.Od ujścia rzeki Pęzinka do mostu na drodze Stargard – Recz wraz z dopływami nie ujętymi w wykazie. Stargard Odcinek „złów i wypuść”.Zakaz zabierania i przetrzymywania złowionych ryb łososiowatych i lipieni oraz posiadania przy sobie ryb w/w gatunków, złowionych poza tym odcinkiem. Przynęty sztuczne. Obowiązują haczyki i kotwiczki bezzadziorowe. Zakaz wędkowania od 01.09. do 31.12.Zakaz brodzenia od 01.01 do 30.04.

Wykaz łowisk PZW Szczecin – Łowiska PZW w Szczecinie

5.Od w/w mostu do ujścia. Stargard Przynęty sztuczne i roślinne. Zakaz wędkowania od 01.10 do 31.12. Zakaz zabierania lipienia.
Mała Ina Od ujścia Starej Iny do ujścia. Stargard Woda nizinna.
Reczyca, Sławęcinka, Stobnica,Wardynka,Małka Na całej długości, z dopływami nieujętymi w wykazie Choszczno,Suchań, Recz Przynęty sztuczne. Zakaz wędkowania od 01.09 do 31.12.
 Gowienica 1.Od źródeł do mostu drogowego w miejscowości Widzeńsko wraz z dopływami nie ujętymi w wykazie. Goleniów, Stepnica Przynęty sztuczne. Zakaz wędkowania od 01.09 do 31.12. Zakaz zabierania lipienia. Zakaz brodzenia od 01.01 do 30.04.
2.Od w/w mostu do mostu na trasie Stepnica- Rokita wraz z dopływami nieujętymi w wykazie. Stepnica Przynęty sztuczne i roślinne. Od 01.10 do 31.12 sztuczna mucha, z wyłączeniem streamera. Zakaz zabierania lipienia.
3.Od mostu na trasie Stepnica- Rokity do ujścia. Stepnica Woda nizinna. Zakaz spinningowania od 01.10 do 31.12. Zakaz zabierania lipienia.
Morze Bałtyckie Rega Rega,Łoźnica 1.Od jazu w Prusinowie do elektrowni wodnej w miejscowości Łobez. Łobez Przynęty sztuczne. Zakaz wędkowania od 01.09 do 31.12. Zakaz zabierania lipienia.
2. Od elektrowni wodnej w m.Łobez do mostu drogowego przy ul. A. Segala w m. Łobez wraz z rzeką Łoźnica na odcinku od elektrowni wodnej w Łobzie przy ulicy Rapackiego do ujścia. Łobez Odcinek „złów i wypuść”.Zakaz zabierania i przetrzymywania złowionych pstrągów potokowych i lipieni oraz posiadania przy sobie ryb złowionych poza tym odcinkiem. Przynęty sztuczne. Obowiązują haczyki i kotwiczki bezzadziorowe.Zakaz spinningowania od 01.09 do 30.09. Zakaz wędkowania od 01. 10. do 31.12. Zakaz brodzenia od 01.01 do 30.04.
3.Od mostu drogowego przy ulicy A. Segala w m. Łobez do ujścia rzeki Brzeźnicka Węgorza. Łobez Odcinek „złów i wypuść”.Zakaz zabierania i przetrzymywania złowionych pstrągów potokowych i lipieni oraz posiadania przy sobie ryb złowionych poza tym odcinkiem. Przynęty sztuczne. Obowiązują haczyki i kotwiczki bezzadziorowe. Zakaz spinningowania i używania steamera przy połowach muchowych od 01.09. do 31.12.
4.Od ujścia w/w rzeki do mostu kolejowego przy ul. Polnej w Resku wraz z dopływami nieujętymi w wykazie. Łobez, Resko Przynęty sztuczne. Zakaz spinningowania i używania steamera przy połowach muchowych od 01.09. do 31.12.
5.Od ujścia w/w mostu do elektrowni wodnej w Resku wraz z dopływami nieujętymi w wykazie. Resko Przynęty sztuczne i roślinne. Zakaz spinningowania od 01.09 do 31.12.
6.Od w/w elektrowni do ujścia rz. Piaskowej wraz z dopływami nieujętymi w wykazie. Resko Przynęty sztuczne, roślinne i zwierzęce. Zakaz spinningowania od 01.09. do 31.12.
7.Od ujścia rz. Piaskowej do elektrowni wodnej Rejowice. Resko,Płoty, Gryfice Woda nizinna.

Wykaz łowisk PZW Szczecin – Łowiska PZW w Szczecinie

8.Od w/w elektrowni od ujścia rowu odprowadzającego wodę ze „stawów rybnych Czarneckiego” wraz z dopływami nieujętymi w wykazie. Gryfice, Trzebiatów Przynęty sztuczne i roślinne. W okresie od 01.05 do 30.09 przynęty sztuczne, roślinne i zwierzęce. Zakaz wędkowania od 01.10 do 31.12.
9.Od ujścia w/w rowu do jazu w miejscowości Gryfice. Gryfice Przynęty sztuczne i roślinne. W okresie od 01.05 do 30.09. Przynęty sztuczne, roślinne i zwierzęce. Zakaz spinningowania od 01.10. do 31.12.
10.Od w/w jazu do ujęcia „dreny Mirosławickiej”, wraz z dopływami nieujętymi w wykazie. Gryfice Przynęty sztuczne i roślinne. W okresie od 01.05 do 30.09 przynęty sztuczne, roślinne i zwierzęce. Zakaz wędkowania od 01.10 do 31.12. Zakaz zabierania lipienia.
11.Od w/w ujścia dreny do MEW Trzebiatów I w miejscowości Trzebiatów. Trzebiatów Przynęty sztuczne i roślinne. W okresie od 01.05 do 30.09 przynęty sztuczne, roślinne i zwierzęce. Zakaz spinningowania od 01.10 do 31.12.
12.Od w/w MEW oraz od MEW Trzebiatów II (śluzy) do mostu drogowego w Mrzeżynie wraz z dopływami nieujętymi w wykazie. Trzebiatów Przynęty sztuczne. W okresie od 01.05 do 31.08 przynęty sztuczne, roślinne i zwierzęce. Zakaz wędkowania od 01.10 do 31.12.
13.Od jazu stałego w m. Gryfice do mostu betonowego. Gryfice Obręb ochronny. Całoroczny zakaz wędkowania.
14.Przy urządzeniach śluzy piętrzącej w Trzebiatowie. Trzebiatów Obręb ochronny. Zakaz wędkowania od 01.05 do 30.07 i od 01.09. do 15.02.
15. Od stacji pomp Mrzeżyno III do mostu drogowego w Mrzeżynie. Trzebiatów Obręb ochronny. Zakaz wędkowania od 20.03 do 31.05.
Gardominka Od źródeł do mostu w miejscowości Baszewice. Gryfice Przynęty sztuczne. Zakaz wędkowania od 01.09 do 31.12.
Łoźnica Od źródeł do Elektrowni wodnej w Łobzie przy ulicy Rapackiego. Łobez Przynęty sztuczne. Zakaz wędkowania od 01.09 do 31.12.
Sąpólna Na całej długości wraz z dopływami nieujętymi w wykazie. Nowogard Przynęty sztuczne. Zakaz wędkowania od 01.09 do 31.12.
Struga Lubieszowa Na całej długości. Płoty, Brojce, Gryfice Przynęty sztuczne. Zakaz wędkowania od 01.09 do 31.12.
rz. Ukleja Od mostu drogowego w m. Rogowo do mostu koło m. Taczały wraz z dopływami nieujętymi w wykazie. Węgorzyno, Radowo M. Przynęty sztuczne. Zakaz wędkowania od 01.09 do 31.12. Zakaz zabierania lipienia. Zakaz brodzenia od 01.01 do 30.04.
Piaskowa Na całej długości wraz z dopływami nieujętymi w wykazie. Łobez Przynęty sztuczne. Zakaz wędkowania od 01.09 do 31.12.
Mołstowa 1.Od źródeł do mostu w miejscowości Rzesznikowo wraz z dopływami nieujętymi w wykazie. Resko, Brojce Przynęty sztuczne. Zakaz wędkowania od 01.09 do 31.12.

Wykaz łowisk PZW Szczecin – Łowiska PZW w Szczecinie

2. Od w/w mostu do MEW w miejscowości Grąd wraz z dopływami nieujętymi w wykazie. Gryfice Przynęty sztuczne. Zakaz spinningowania oraz używania steamera przy połowach muchowych od 01.09 do 31.12.
3.Od w/w MEW do ujścia do Regi wraz z dopływami nieujętymi w wykazie. Brojce, Gryfice Przynęty sztuczne. Zakaz spinningowania oraz używania steamera przy połowach muchowych od 01.10 do 31.12.
rz. Odra Słubia Słubia Od mostu na trasie Moryń- Mętno do mostu na trasie Stare Łysogórki – Moryń wraz z dopływami nieujętymi w wykazie. Moryń Przynęty sztuczne. Zakaz wędkowania od 01.09 do 31.12.
Tywa Od mostu drogowego na trasie Borzym – Rożnowo do mostu na trasie Gryfino-Widuchowa wraz z dopływami nieujętymi w wykazie. Gryfino Przynęty sztuczne. Zakaz wędkowania od 01.09 do 31.12.
Zalew Kamieński Świniec Stuchowska Struga Od źródeł do mostu drogowego na trasie Kamień Pom.-Świerzno wraz z dopływami nieujętymi w wykazie. Kamień Pom., Gryfice Przynęty sztuczne. Zakaz spinningowania od 01.09 do 31.12.
Zalew Szczeciński  Wołczenica 1. Od źródeł do mostu kolejowego na trasie Kamień Pomorski – Wysoka Kamieńska wraz z dopływami, w granicach obwodu rybackiego. Przybiernów, Nowogard Przynęty sztuczne. Zakaz wędkowania od 01.09 do 31.12.
2.Od w/w mostu do ujścia wraz z dopływami, w granicach obwodu rybackiego. Kamień Pomorski Woda nizinna.


Wykaz łowisk PZW Szczecin – Łowiska PZW w Szczecinie

UWAGA:
W wszystkich wodach Okręgu obowiązuje:
1. Wymiar ochronny pstrąga potokowego i lipienia do 35 cm.
2. Limit dzienny: lipień, pstrąg potokowy (łącznie) 2 szt.
3. Zakaz zabierania pstrąga potokowego troci wędrownej i lipienia złowionych na przynęty roślinne i zwierzęce.
4. Zakaz zabierania łososia.

Udostępnij artykuł ZPW:

ZPW - Zachodniopomorski Portal Wędkarski

Subscribe
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments