Karta Wędkarska – Jak zdobyć Kartę Wędkarską?

Ustawa o rybactwie śródlądowym

Karta Wędkarska – Aby łowić na polskich wodach, konieczna jest karta wędkarska. Jest to dokument ważny dożywotnio, wydawany dorosłym i młodzieży od lat 14 przez właściwe dla miejsca zamieszkania starostwo powiatowe. Aby go otrzymać, należy zdać egzamin z przepisów dotyczących wędkowania.

Prawo do egzaminowania ma Polski Związek Wędkarski (Komisja Egzaminacyjna przy najbliższym Kole PZW lub komisja organizacji społecznej pow. 200 członków zarejestrowana  w powiecie na dzień 1 stycznia br. ).

Kto ma prawo egzaminowania na Kartę Wędkarską opisuje prawnie: Prof. nadzw. dr hab. Wojciech Maciejko w punkcie: 3.Postępowanie w sprawie wydania Karty Wędkarskiej w Zasadach Wydawania Karty Wędkarskiej – kliknij i czytaj!

Karta Wędkarska

Po zdanym egzaminie kartę odbiera się w wydziale ochrony środowiska właściwego starostwa powiatowego.

(Opłaty za egzamin w/g stawki Okręgu Wędkarskiego PZW na obszarze, którego  dokonujecie wyrobienia Karty Wędkarskiej )
Karta Wędkarska
Przykładowo stawki mogą wynosić:

(źródło Okręg PZW w Olsztynie)

Wysokość opłaty egzaminacyjnej na kartę wędkarską:
30 zł – osoby dorosłe
10 zł – studenci (na podstawie ważnej legitymacji studenckiej) do ukończenia 24. roku życia
Bezpłatnie – młodzież szkolna (na podstawie ważnej legitymacji szkolnej) oraz osoby, które ukończyły technikum rybackie lub szkołę wyższą na kierunku rybactwo (na podstawie świadectwa ukończenia technikum lub dyplomu szkoły wyższej)
15 zł – ponowne wydanie zaświadczenia, w przypadku zagubienia karty wędkarskiej.

Karta Wędkarska
Po dokonaniu opłat

Z wiedzą zdobytą po zapoznaniu się z Rozporządzeniem i potwierdzeniem dokonania opłaty, należy przyjść na egzamin do siedziby Okręgu PZW w Olsztynie, ul. Bałtycka 2 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00). Egzamin jest ustny – zadanych zostanie kilka pytań, sprawdzających znajomość Rozporządzenia. Po udzieleniu prawidłowych odpowiedzi otrzymasz „Zaświadczenie o zdanym egzaminie na kartę wędkarską”.

Karta Wędkarska
Zdany egzamin – otrzymanie zaświadczenia

Z otrzymanym zaświadczeniem należy udać się do Urzędu Miasta w Olsztynie, ul. Wyzwolenia 30 (tam zgłaszają się osoby zamieszkałe w Olsztynie) lub do Starostwa Powiatowego w Olsztynie, pl. Bema 5 (dla osób zamieszkałych w powiecie olsztyńskim). W urzędzie wypełnia się wniosek o wydanie karty wędkarskiej i dokonuje się opłaty w wysokości 10 zł. Do wniosku należy dołączyć 1 zdjęcie (identyczne jak do dowodu osobistego: 3×4 cm) i zaświadczenie o zdanym egzaminie. Karta wędkarska zostanie wyrobiona „od ręki”. W urzędzie zostaniesz poproszony o okazanie swojej tożsamości, dlatego koniecznie należy posiadać przy sobie dowód osobisty bądź inny dokument ze zdjęciem.

Karta Wędkarska
UWAGA!

Sama karta wędkarska nie uprawnia Nas do wędkowania na wodach zarówno Polskiego Związku Wędkarskiego jak i innych użytkowników rybackich! (wyjątek stanowią wody należące do skarbu Państwa nie będące w dzierżawie, które są wykazane w odpowiednich rozporządzeniach )Karta wędkarska jest tylko dokumentem potwierdzającym, że znamy przepisy dotyczące Ustawy o rybactwie śródlądowym. W celu wędkowania zgodnie z prawem, należy wykupić zezwolenie na wędkowanie na dany akwen.


Karta Wędkarska

Sprawdziłem osobiście, że egzamin na kartę należy zdać według miejsca zamieszkania a nie zameldowania.

Ponadto, karta wędkarska zostaje wydana przez Starostwo również ze względu na miejsce zamieszkania a nie zameldowania. Miejsce zamieszkania jest deklarowane, nie jest wymagany dokument z adresem miejsca zamieszkania.

Karta Wędkarska
Jakie to ma znaczenie?

Otóż  będąc zameldowanym (wg. Dowodu Osobistego) np. na południu Polski a głównie przebywając na północy kraju mogę zdać egzamin i wyrobić kartę wędkarską na podstawie deklaracji miejsca zamieszkania.

Nikt na drodze administracyjnej nie będzie prosił mnie o przedstawienie miejsca zameldowania w Polsce północnej, wcale nie muszę być tu zameldowany.

Karta Wędkarska
Dlaczego o tym piszę?

Sytuacja dotyczy wielu ludzi, którzy z uwagi na różne okoliczności żyją w innych częściach kraju niż mają to wpisane w Dowodzie Osobistym. Informatory o jakich wspominam dają przekaz jakoby możliwe było wyrobienie karty wędkarskiej jedynie w miejscu zameldowania (z Dowodu Osobistego), co w przypadku tych ludzi równa się z koniecznością powrotu, czasem odległego i “nie zawsze po drodze”.

 Z poważaniem: Marcel Kansy Okręg PZW Szczecin

Karta Wędkarska

Karta Wędkarska - Wzór

Karta Wędkarska Wzór

Karta Wędkarska

W przepisach  ustawy o rybactwie śródlądowym najistotniejszy dla osób chcących uzyskać Kartę Wędkarską jest artykuł 7, który mówi co następuje:

  1. Za amatorski połów ryb uważa się pozyskiwanie ryb wędką lub kuszą, przy czym dopuszcza się, w miejscu i w czasie prowadzenia połowu ryb wędką, pozyskiwanie ryb na przynętę przy użyciu podrywki wędkarskiej.

1a. Ryby przeznaczone na przynętę mogą być wprowadzone wyłącznie do wód, z których zostały
pozyskane.

  1. Amatorski połów ryb może uprawiać osoba posiadająca dokument uprawniający do takiego połowu, zwany dalej „karta wędkarską” lub „karta łowiectwa podwodnego”, a jeżeli połów ryb odbywa się w wodach uprawnionego do rybactwa – posiadająca ponadto jego zezwolenie.
  2. Karta Wędkarska

2a. Posiadanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 2, potwierdza dokument wydawany przez
uprawnionego do rybactwa w obwodzie rybackim określający podstawowe warunki uprawiania
amatorskiego połowu ryb ustalone przez uprawnionego do rybactwa wynikające z potrzeby
prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w tym obwodzie rybackim, uwzględniającej
w szczególności wymiary gospodarcze, limity połowu, czas, miejsce i technikę połowu ryb.
Zezwolenie może także wprowadzać warunek prowadzenia rejestru amatorskiego połowu ryb,
a w przypadku wprowadzenia tego warunku, określać sposób prowadzenia tego rejestru.

  1. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do lat 14, z tym że mogą one uprawiać amatorski połów ryb wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej taką kartę.
  2. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego są zwolnieni cudzoziemcy czasowo przebywający na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, posiadający zezwolenie, o którym mowa w ust. 2. Z obowiązku tego są także zwolnione osoby uprawiające amatorski połów ryb w wodach znajdujących się w obiektach przeznaczonych do chowu lub hodowli ryb, jeżeli uzyskały od uprawnionego do rybactwa zezwolenie na połów w tych wodach.
Karta Wędkarska

 

  1. Kartę wędkarską oraz kartę łowiectwa podwodnego wydaje starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania zainteresowanej osoby, która złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin ze znajomości zasad i warunków ochrony i połowu ryb przed komisją egzaminacyjną, o której mowa w ust. 7a. Z obowiązku składania egzaminu są zwolnione osoby posiadające średnie lub wyższe wykształcenie z zakresu rybactwa.
  2. Kartę wędkarską wydaje się osobie, która ukończyła 14 lat. Kartę łowiectwa podwodnego wydaje się osobie, która ukończyła 18 lat.
  3. Za wydanie karty wędkarskiej i karty łowiectwa podwodnego pobiera się opłatę, której wysokość powinna odpowiadać kosztom jej wydania.

7a. Uprawniona do powołania komisji egzaminacyjnej jest organizacja społeczna, której
statutowym celem jest działanie na rzecz ochrony ryb oraz rozwoju amatorskiego połowu ryb,
określona w przepisach wydanych na podstawie art. Za przeprowadzenie egzaminu
organizacja społeczna może pobrać opłatę w celu pokrycia kosztów jego przeprowadzania.

Karta Wędkarska

 

7b. Członkiem komisji egzaminacyjnej może być osoba, która:
1) posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie ochrony oraz połowów ryb;
2) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo albo umyślne
wykroczenie przeciwko przepisom o rybactwie śródlądowym, przepisom o rybołówstwie,
przepisom o łowiectwie, przepisom o ochronie przyrody lub przepisom o ochronie zwierząt.

  1. Uprawniony do rybactwa za wydane zezwolenie na uprawianie amatorskiego połowu ryb może pobierać opłatę w wysokości przez siebie ustalonej.

Udostępnij artykuł ZPW:
  •  

ZPW - Zachodniopomorski Portal Wędkarski

Subscribe
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

3 komentarzy
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Artur
Artur
22 stycznia 2019 14:40

Gdzie w europie sa jakies smieszne karty wedkarskie?????Komunistyczne prawo…Oplaty za lowienie ok a karta???

Piotr
Piotr
31 lipca 2018 13:55

Komunistyczny sposób ściągania pieniędzy. Kartę powinno się otrzymywać wraz z regulaminem i książeczką. Za złamanie regulaminu wysokie kary, za śmiecenie nad wodą – postępowanie sądowe. I to jest idea PZW , a nie zbieranie pieniędzy

sławomir
sławomir
23 kwietnia 2017 18:36

witam nie mam stałego meldunku mieszkam w łaskarzewie woj mazowieckie powiat garwolin odmówiono mi wydania karty z powodu meldunku że bkarte wyrabia sie w miejscu zameldowania odmówił i zwiazek w łaskarzewie